Gümrük Genelgeleriİhracat GenelgeleriSerbest Bölgeler

Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk(96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi Ekipmanlar)

Gümrük Genelgeleri için TIKLAYINIZ….

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :E-52707093-140.04-25.02.2021 / 61786369
Konu  :Serbest Bölgelerden Yurtdışına Yapılan Satışlar Hk (96/31 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Bazı Koruyucu Tıbbi  Ekipmanlar)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) 16.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053246796 sayılı,

  1. b) 24.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053463767 sayılı,
  2. c) 25.03.2020 tarihli ve E-52707093-140.04-00053480218 sayılı yazılarımız.

İlgide kayıtlı yazılar konusuna ilişkin olarak bu kez Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü`nden alınan 16.02.2021 tarihli, 61525335 sayılı yazıda özetle;
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında “Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz.” hükmü yer almakla birlikte, İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (96/31) kapsamında bazı koruyucu tıbbi ekipmanların serbest bölgelerde üretilip yurt dışına gönderilmesinde, ilgili firmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu`na bildirimde bulunarak gerekli izinleri alması Bakanlığımız tarafından serbest bölge faaliyet şartı olarak aranmaktadır.”
denilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu