GenelgelerGümrük Genelgeleri

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü-Teminat (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-180.05

Konu   :Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Sonradan Kontrolü-Teminat

05.05.2022 / 74330356 DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü” başlıklı 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası; “Ticaret politikası önlemlerine, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunulması halinde, tahsil edilmesi gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler teminata bağlanmak suretiyle eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir.

Hükmüne amirdir.

Ayrıca, Bakanlığımız mülga AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin yapılacak işlemler ile ilgili 25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelgesinin “V. Serbest Dolaşıma Girişte İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü” başlığının 2 nci maddesinde; “Sonradan kontrol talebiyle bölge müdürlüğüne gönderilen A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgeleri, Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanları, menşe beyanları ve Form A Belgeleri kapsamı eşya için ilgili Kararlar ve Yönetmelikler gereğince İthalat Rejimi Kararı`na ek listelerde tercihli rejim için geçerli olan tavizli vergi oranı ile “Diğer Ülkeler” sütunundaki vergi oranı arasındaki farka tekabül eden vergi meblağı karşılığı olarak nakit teminat veya teminat mektubu alınır.”

Denilmektedir.

Bu itibarla, gerek tercihli gerekse tercihli olmayan ticaret kapsamındaki cari ithalat işlemlerine ilişkin olarak gümrük idarelerine ibraz edilen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin sonradan kontrole gönderilmesi durumunda; her bir sonradan kontrol talebi çerçevesinde teminat alınmaksızın eşyanın teslim edilmemesi gerekmektedir.

Bilgileri ile konuya ilişkin bağlantı idarelerinizin talimatlandırılarak bahse konu işlemlerde aksaklığa mahal verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu