Gümrük Genelgeleriİthalat Genelgeleri

Komple Tesis veya Set Halindeki Esyanın Partiler Halinde İthali(Genelge 2011/46)

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIGI

Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.12.01.00-010.06.01 11.10.2011
Konu: Komple Tesis veya Set Halindeki Esyanın Partiler Halinde İthali

GENELGE

(2011/46)

Bilindigi üzere, yatırım tesvik belgesi kapsamında yapılan komple tesis veya set halindeki esyanın partiler halinde ithalinde, Gümrük Genel Tebligi (Yatırım Tesvik) (Seri No:9) çerçevesinde islemler sonuçlandırılmaktadır. Yatırım tesvik belgesi kapsamı dısında kalan komple tesisin partiler halinde serbest dolasıma girisinde, asagıda belirtilen sekilde ilsem yapılması uygun bulunmustur:
Komple tesis veya set halindeki esyanın partiler halinde serbest dolasıma girisinde, Gümrük Genel Tebligi(Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:2) 16 ncı Bölümünün 3 no.lu ek notu çerçevesinde islem yapılması gerekir.
Komple tesis veya set halindeki esya, belirli bir sürede ve birden fazla sevkiyat kapsamında ithal edilebilir.
Komple tesis veya set halindeki esyanın parça parça serbest dolasıma girisinden önce, EK‘teki örnege uygun olarak islemlerin yapılacagı Gümrük İdaresine “Komple Tesis veya Set Halindeki Esyanın Partiler Halinde İthaline İliskin Form” ile birlikte basvuruda bulunulması gerekir. Söz konusu basvuruda, ithalatın tamamlanması için ihtiyaç duyulan süre, izlenecek takvim ve ithalatın kaç partide yapılacagının belirtilmesi gerekir. Formun ekinde alım-satıma iliskin sözlesme, esyanın tümünü tanımlayacak bilgi ve belgeler ile proforma faturanın eklenmesi gerekir.
Kabul veren Gümrük İdaresi EK‘teki örnege uygun olarak düzenlenen “Komple Tesis veya Set Halindeki Esyanın Partiler Halinde İthaline İliskin Formu”nu onaylar. İşlemlerin formda belirtilen süre içinde tamamlanması esastır. Verilen süre içinde islemlerin tamamlanamaması durumunda, yükümlünün formda belirtilen süre içinde talepte bulunması sartıyla, ilgili Gümrük İdaresince ek süre verilebilir.
Komple tesis veya set halindeki esyanın parça parça serbest dolasıma girisi, izne konu proforma fatura kıymeti üzerinden düsüm yapılarak izlenir. Kısmi ithalata iliskin faturalarda esyaya iliskin detayların belirtilmesi gerekir.
Komple tesis veya set halindeki esyanın kısmi ithalatının, onay veren Gümrük _daresinden gerçeklestirilmesi esastır. Tasıma biçiminde farklılık olması halinde, onay veren Gümrük İdaresi, esyanın diger bir Gümrük İdaresinden de serbest dolasıma girisine izin verebilir.
Komple tesis ve set halindeki esyanın İthalat Rejimi Kararı‘nın 7 nci maddesi kapsamına girmesi halinde, esyanın tamamı için gerekli izinlerin alınması gerekir.
Komple tesis veya set halindeki esyanın parça parça serbest dolasıma girisinde, komple tesis veya setin sınıflandırıldıgı GTİP beyan edilir.
Her partiye tekabül eden gümrük vergileri genel usullere göre tahakkuk ve tahsil edilir.
Son partiyi teskil eden esyanın islemlerinin tamamlanmasını müteakip, gerekli görülmesi halinde Sanayi Odası veya Sanayi ve Ticaret Odasınca makine mühendislerinden olusacak bir heyet marifetiyle düzenlenecek ekspertiz raporu istenilir.
Bu Genelge, 2011/40 sayılı Genelge ile düzenlenmis olan, perakende satılacak sekilde set haline getirilmis esyayı kapsamaz.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müstesar
DAGITIM:
Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri
Komple Tesisin Partiler Halinde İthaline İliskin Form
1. Basvuru Sahibi/Vergi Numarası/Vergi Dairesi
Adı/Adresi
2. Basvuru referans numarası
3. Komple tesis veya set halindeki esyaya iliskin:
GTİP TANIM
MENSE
ÜLKE
ÇIKIS
ÜLKESİ
MİKTAR KIYMET
4. Talep Edilen _zin Süresi
5. Kısmi ithalata iliskin izlenecek takvim
6. Planlanan ithalat islemlerinin detayları
7.Tasıma biçiminde farklılık olması halinde islem yapılacak gümrük idaresi
8. Ek Bilgi
9.İsim/Ünvan : …………………………………… Tarih : ……………………………..
İmza :…………………………………….
10. Kabul Veren Gümrük Müdürlügü :………………………… Kabul
Tarihi:……………………………..
Kabul Veren Makamın Onayı : ……………………………….

Başa dön tuşu