Gümrük Genelgeleri

KKDF-Takas (2013/21 Sayılı Genelge’ye ek fıkra) Genelge 2014/9)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-10.06.01
Konu : KKDF-Takas

GENELGE (2014/9 )

28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelgeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“28/06/2012 tarihinden sonra yapılan ve işbu Genelgenin yayım tarihi (28/06/2013) itibariyle ithalat ve ihracat işlemleri tamamlanmamış takas sözleşmeleri kapsamında ödeme şekli “özel takas” beyan edilerek tescil edilmiş ithalat ve ihracat beyannameleri de bu Genelge hükümlerine tabidir.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

Başa dön tuşu