İthalat TebliğleriÜrün Güvenliği ve Denetimi

Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/22)

Ekonomi Bakanlığından: 17.02.2018-30335 Resmi Gazete

JAPONYA’DAN İTHAL EDİLECEK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİNİN RADYASYON KONTROLÜ TEBLİĞİNİN (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/2) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/22)

MADDE 1 – 30/12/2017 tarihli ve 30286 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu