Genel

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 03.05.2018-30410 Resmi Gazete
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 11/4/2017 tarihli ve 30035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
 4011.10.00.90.12 Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastikler 3
4011.20.10.00.19 Diğerler
4011.40.00.00.00 Motosiklerde Kullanılanlar 3
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde Kullanılanlar
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde Kullanılanlar 3,5
4013.90.00.00.90 Motosiklerde Kullanılanlar
*Kg: Brüt Ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
 

Başa dön tuşu