Gümrük Genelgeleri

Gümrüksüz Satış Mağazaları (GSM) Depodan Eşya Sevki (Genelge 2010/21)

T.C.
BASBAKANLIK
Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.14.00.010.06.01 S 016
Konu : GSM Depodan Esya Sevki 25/05/2010
GENELGE
(2010/21)
Müstesarlığımıza intikal eden olaylardan, gümrüksüz satış mağazaları ve depolarından aynı gümrük müdürlüğü veya farklı gümrük müdürlükleri denetiminde faaliyet gösteren başka firmalara ait gümrük satış mağazası ve depolara satış suretiyle eşya devrinin yapılıp yapılamayacağı hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği gibi, 13.10.2006 tarihli 26318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca, gümrüksüz satış mağazaları ve depoları özel antrepo statüsündedir. Dolayısıyla, Gümrüksüz Satış Mağazaları
Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin
Antrepo Rejimi ile ilgili hükümlerine tabidirler.
Bu itibarla, gümrüksüz satış mağazaları depolarından serbest bölgelere veya depolara satış suretiyle eşya devri Gümrük Kanununun ve bunun uygulanmasına dair yönetmeliğin Antrepo Rejimi ve Transit Rejimi hükümleri ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S.Umman HAMİDOĞULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne
(İzmit, Hakkari, Malatya, Sinop hariç)

 

Başa dön tuşu