Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:59 (Standart Verimlilik Oranları)

EK 59
(Değişik:RG-31/3/2010-27538)

STANDARD VERİMLİLİK ORANLARI

(Madde 322 (2))
Genel Açıklama:
Standard verim oranları yalnızca herhangi bir kalite standardına uyan sağlam, gerçek ve ticari nitelikteki ithal eşyaya ve ikame ürünlerinin belirli bir kalite gereğine uydurulması için özel işleme metotlarının uygulanması sonucunda elde edilmemiş olması şartıyla uygulanabilir

İthal eşya Sırala-ma İkame ürün Her 100 kg’lık ithal eşya başına ikame ürün miktarı (kg) (2)
CN kodu Açıklama Kod (1) Açıklama
(1) (2) (3) (4) (5)
0407.00.30 Kabuklu yumurtalar 1 y 0408.99.80
y 0511.99.85
(a) Yumurtalar, kabuksuz, sıvı halde veya dondurulmuş.
(b) Kabuklar
86,00
12,00
2 0408.19.81
y 0408.19.89
y 3502.19.90
y 0511.99.85
(a) Yumurta sarıları, sıvı halde veya dondurulmuş

(b) Yumurta albümini, sıvı halde veya dondurulmuş
(c) Kabuklar

33,00

53,00
12,00

3 0408.91.80
y 0511.99.85
(a) Yumurtalar, kabuksuz, kurutulmuş
(b) Kabuklar
22,10
12,00
4 0408.11.80
y 3502.11.90
y 0511.99.85
(a) Yumurta sarıları, kurutulmuş
(b) Yumurta albümini, kurutulmuş (kristal halinde)
(c) Kabuklar
15,40
7,40
12,00
5 0408.11.80
3502.11.90
0511.99.85
(a) Yumurta sarıları, kurutulmuş
(b) Yumurta albümini, kurutulmuş (diğer hallerde)
(c) Kabuklar
15,40
6,50
12,00
y 0408.99.80 Yumurtalar, kabuksuz, sıvı halde veya dondurulmuş. 6 0408.91.80 Yumurtalar, kabuksuz, kurutulmuş 25,70
0408.19.81
ve
0408.19.89
Yumurta sarıları, sıvı halde veya dondurulmuş 7 0408.11.80 Yumurta sarıları, kurutulmuş 46,60
y 1001.90.99 Ekmeklik Buğday 8 y 1101.00.15
(100)

y 2302.30.10
y 2302.30.90

(a) Kuru madde içerisindeki ağırlık oranı itibariyle %0.60’da fazla kül içermeyen ekmeklik buğday unu

(b) Kepek
(c) Kavuz

(*)

22,50
2,50

9 y 1101.00.15
(100)
y 2302.30.10
(a) Kuru madde içerisindeki ağırlık oranı itibariyle %0.60’den fazla kül içeren ancak %0.90’dan fazla içermeyen ekmeklik buğday unu
(b) Kepek
(*)

20,00

10 1101.00.15
(150)
y 2302.30.10
(a) Kuru madde içerisindeki ağırlık oranı itibariyle %0.90’den fazla kül içeren ancak %1.10’dan fazla içermeyen ekmeklik buğday unu
(b) Kepek
(*)

13,25

y 1001.90.99
(devam)
11 1101.00.15
(170)
y 2302.30.10
(a) Kuru madde içerisindeki ağırlık oranı itibariyle %1.10’dan fazla kül içeren ancak %1.65’den fazla içermeyen ekmeklik buğday unu
(b) Kepek
(*)

6,25

12 1101.00.15
(180)
Kuru madde içerisindeki ağırlık oranı itibariyle %1.65’den fazla kül içeren ancak %1.90’dan fazla içermeyen ekmeklik buğday unu 98,03
13 1104.29.11 Kabuğu veya kavuzu çıkarılmış buğday (dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış olsun olmasın) (3) (*)
14 1107.10.11
y 1001.90.99
y 2302.30.10 y 2302.30 veya
y 2303.30.00
(a) Malt, kavrulmamış, buğdaydan elde edilmiş, un şeklinde
(b) Çimlendirilmemiş buğday
(c) Kepek
(d) Kökçükler
(*)
1,00
19,00

3,50

15 1107.10.19
y 1001.90.99
y 2302.30
veya
y 2303.30.00
(a) Malt, kavrulmamış, buğdaydan elde edilmiş, un dışındaki şekillerde
(b) Çimlendirilmemiş buğday
(c) Kökçükler
(*)
1,00

3,50

16 1108.11.00
1109.00.00
y 2302.30.10
y 2303.10.90
(a) Buğday nişastaları
(b) Buğday gluteni
(c) Kepek
(d) Nişasta imalat artıkları
45,46
7,50
25,50
12,00
1001.10.00 Makarnalık Buğday (durum buğdayı) 17 y 1103.11.10
1103.11.10

y 1101.00.11
y 2302.30.10

(a) Buğday irmiği ‘kuskus’ (4)
(b) Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %95’den fazla fakat %1.30’dan az kül içeren buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday irmiği

(c) Un
(d) Kepek

50,00
17,00

8,00
20,00

18 1103.11.10

1101.00.11
y 2302.30.10

(a) Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %95’den az kül içeren buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday irmiği
(b) Un
(c) Kepek
60,00

15,00
20,00

19 1103.11.10

1101.00.11
y 2302.30.10

(a) Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %95’den fazla fakat %1.30’dan az kül içeren buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday irmiği
(b) Un
(c) Kepek
67,00

8,00
20,00

1001.10.00
(devam)
20 y 1103.11.10

y 2302.30.10

(a) Kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında ağırlıkça %1.30 veya daha fazla kül içeren buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday irmiği
(b) Kepek
75,00

20,00

21 y 1902.19.10

1101.00.11
y 2302.30.10

(a) Yumurta ve ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyen ve kuru ağırlık üzerinden ağırlıkça %0.95’den fazla kül içermeyen makarnalar
(b) Un
(c) Kepek
62,50

13,70
18,70

22 y 1902.19.10

1101.00.11
y 2302.30.10

(a) Yumurta ve ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyen ve kuru ağırlık üzerinden ağırlıkça %0.95’den fazla fakat %1.10’dan az kül içeren makarnalar
(b) Un
(c) Kepek
66,67

8,00
20,00

23 y 1902.19.10

1101.00.11
y 2302.30.10

(a) Yumurta ve ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyen ve kuru ağırlık üzerinden ağırlıkça %1.10’dan fazla fakat %1.30’dan az kül içeren makarnalar
(b) Un
(c) Kepek
71.43

3,92
19,64

24 y 1902.19.10

y 2302.30.10

(a) Yumurta ve ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyen ve kuru ağırlık üzerinden ağırlıkça %1.30’dan fazla kül içeren makarnalar
(b) Kepek
79,36

15,00

25 y 1902.11.00

1101.00.11
y 2302.30.10

(a) Yumurta içeren fakat ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyen ve kuru ağırlık üzerinden ağırlıkça %0.95’den fazla kül içermeyen makarnalar (5)
(b) Un
(c) Kepek
(5)

13,70
18,70

26 y 1902.11.00

1101.00.11
y 2302.30.10

(a) Yumurta içeren fakat ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyen ve kuru ağırlık üzerinden ağırlıkça %0.95’den fazla fakat %1.10’dan az kül içeren makarnalar (5)
(b) Un
(c) Kepek
(5)

8,00
20,00

27 y 1902.11.00

1101.00.11
y 2302.30.10

(a) Yumurta içeren fakat ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyen ve kuru ağırlık üzerinden ağırlıkça %1.10’dan fazla fakat %1.30’dan az kül içeren makarnalar (5)
(b) Un
(c) Kepek
(5)

3,92
19,64

28 y 1902.11.00

y 2302.30.10

(a) Yumurta içeren fakat ekmeklik buğday unu veya irmiği içermeyen ve kuru ağırlık üzerinden ağırlıkça %1.30’dan fazla kül içeren makarnalar
(b) Kepek
(5)

15,00

1003.00.90 Arpa 29 y 1102.90.10
(100)
y 2302.40.10
y 2302.40.90
(a)Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça en fazla %0.9 kül ve %0.9 kaba lif içeren arpa unu

(b) Kepek
(c) Kavuz

66,67

10,00
21,50

30 y 1103.19.30
(100)
1102.90.10
y 2302.40.10
y 2302.40.90
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça en fazla %1 kül ve %0.9 kaba lif içeren arpanın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve arpa irmiği
(b) arpa unu
(c) Kepek
(d) Kavuz
(*)

2,00
10,00
21,50

1003.00.90
(devam)
31 y 1104.29.01
(100)

y 2302.40.10
y 2302.40.90

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1’den fazla kül ve ağırlıkça %0.9’dan fazla kaba lif içermeyen kabuğu veya kavuzu çıkarılmış arpa taneleri (3)
(b) Kepek
(c) Kavuz
(*)

10,00
21,50

32 y 1104.29.03
(100)

y 2302.40.10
y 2302.40.90

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1’den fazla kül ve ağırlıkça %0.9’dan fazla kaba lif içermeyen kabuğu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış veya kavuzu çıkarılmış arpa taneleri (3)
(b) Kepek
(c) Kavuz
(*)

10,00
21,50

33 y 1104.29.05
(100)

y 2302.40.10
y 2302.40.90

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1’den fazla kül içermeyen (talk içermeyen) yuvarlatılmış arpa taneleri (6), birinci kategori
(b) Kepek
(c) Kavuz
50,00

20,00
27,50

34 y 1104.29.05
(300)

y 2302.40.10
y 2302.40.90

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1’den fazla kül içermeyen (talk içermeyen)
Yuvarlatılmış arpa taneleri (6), ikinci kategori
(b) Kepek
(c) Kavuz
(*)

20,00
15,00

35 y 1104.19.69

y 2302.40.10
y 2302.40.90

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1’den fazla kül ve ağırlıkça %0.9’dan fazla kaba lif içermeye flokon halindeki arpa taneleri
(b) Kepek
(c) Kavuz
66,67

10,00
21,33

36 y 1107.10.91
y 1003.00.90
y 2302.40.10
y 2302.40
veya
y 2303.30.00
(a) Arpa maltı, kavrulmamış, un şeklinde
(b) Arpa, çimlendirilmemiş
(c) Kepek
(d) Kökçükler
(*)
1,00
19,00

3,50

37 y 1107.10.99
y 1003.00.90
y 2302.40
veya
y 2303.30.00
(a) Arpa maltı, kavrulmamış
(b) Arpa, çimlendirilmemiş
(c) Kökçükler
(*)
1,00

3,50

38 1107.20.00
y 1003.00.90
y 2302.40 veya
y 2303.30.00
(a) Malt, kavrulmuş
(b) Arpa, çimlendirilmemiş
(c) Kökçükler
(*)
1,00

3,50

1004.00.00 Yulaf 39 y 1102.90.30
(100)
y 2302.40.10
y 2302.40.90
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %2.3’den fazla kül, %1.8’den fazla kaba lif, %11’den fazla nem içermeyen ve peroksidazı neredeyse atıl olan yulaf unu
(b) Kepek
(c) Kavuz
55,56

33,00
7,50

40 y 1103.12.00
(100)

y 1102.90.30
y 2302.40.10
y 2302.40.90

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %2.3’den fazla kül, %0.1’den fazla zar, %11’den fazla nem içermeyen ve peroksidazı neredeyse atıl olan yulafın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve yulaf irmiği
(b) Un
(c) Kepek
(d) Kavuz
(*)

2,00
33,00
7,50

41 1104.22.98 Kırpılmış Yulaf 98,04
42 y 1104.22.20
(100)

y 2302.40.10

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %2.3’den fazla kül, %0.5’den fazla zar, %11’den fazla nem içermeyen ve peroksidazı neredeyse atıl olan kabuğu veya kavuzu çıkarılmış arpa taneleri
(b) Kepek
(*)

33,00

43 y 1104.22.30
(100)

y 2302.40.10
y 2302.40.90

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %2.3’den fazla kül, %0.1’den fazla zar, %11’den fazla nem içermeyen ve peroksidazı neredeyse atıl olan kabuğu çıkarılmış, dilimlenmiş veya iri parçalar halinde ufalanmış yulaf taneleri
(b) Kepek
(c) Kavuz
(*)

33,00
3,50

44 y 1104.12.90
(100)
y 2302.40.10
y 2302.40.90
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %2.3’den fazla kül, %0.1’den fazla zar, %12’den fazla nem içermeyen ve peroksidazı neredeyse atıl olan flokon halindeki yulaf taneleri
(b) Kepek
(c) Kavuz
50,00

33,00
13,00

45 y 1104.12.90
(100)

y 2302.40.10

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %2.3’den fazla kül, %0.1’den az fakat %1.5’den fazla zar, %12’den fazla nem içermeyen ve peroksidazı neredeyse atıl olan flokon halindeki yulaf taneleri
(b) Kepek
62,50

33,00

1005.90.00 Mısır, diğerleri 46 y 1102.20.10
(100)
y 1104.30.90
y 2302.10.10
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1.3’den fazla yağ, %0.8’den fazla kaba lif içermeyen mısır unu
(b) Mısır embriyonu
(c) Kepek
71,43

12,00
14,00

47 y 1102.20.10
(200)
y 1104.30.90
y 2302.10.10
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1.3’den az fakat %1.5’den fazla yağ, %0.8’den fazla kaba lif içermeyen mısır unu
(b) Mısır embriyonu
(c) Kepek
(*)

8,00
6,50

48 y 1102.20.10
(100)
y 1104.30.90
y 2302.10.10
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1.5’den az fakat %1.7’den fazla yağ, %1’den fazla kaba lif içermeyen mısır unu
(b) Mısır embriyonu
(c) Kepek
83,33

8,00
6,50

1005.90.00 (devam) 49 y 1103.13.10
(100)

1102.20.10
veya
1102.20.90
y 1104.30.90
y 2302.10.10

(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %0.9’den fazla yağ, %0.6’den fazla kaba lif içermeyen mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve mısır irmiği (7)

(b) Mısır unu

(c) Mısır embriyonu
(d) Kepek

55,56

16,00

12,00
14,00

50 y 1103.13.10
(300)
y 1104.30.90
y 2302.10.10
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1.3’den fazla yağ, %0.8’den fazla kaba lif içermeyen mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve mısır irmiği (7)
(b) Mısır embriyonu
(c) Kepek
71,43

12,00
14,00

51 y 1103.13.10
(500)
y 1104.30.90
y 2302.10.10
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1.3’den az fakat %1.5’den fazla yağ, %1’den fazla kaba lif içermeyen mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve mısır irmiği (7)
(b) Mısır embriyonu
(c) Kepek
(*)

8,00
6,50

52 y 1103.13.90
(100)
y 1104.30.90
y 2302.10.10
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1.5’den az fakat %1.7’den fazla yağ, %1’den fazla kaba lif içermeyen mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve mısır irmiği (7)
(b) Mısır embriyonu
(c) Kepek
(*)

8,00
6,50

53 y 1104.19.50
(110)
y 2302.10.10
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %0.9’dan fazla yağ, %0.7’den fazla kaba lif içermeyen flokon halindeki mısır taneleri
(b) Kepek
62,50

35,50

54 y 1104.19.50
(130)
y 2302.10.10
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1.3’dan fazla yağ, %0.8’den fazla kaba lif içermeyen flokon halindeki mısır taneleri
(b) Kepek
76,92

21,08

55 y 1104.19.50
(150)
y 2302.10.10
(a) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %1.3’dan az fakat %1.7’den fazla yağ, %1’den fazla kaba lif içermeyen flokon halindeki mısır taneleri
(b) Kepek
90,91

7,09

56 1108.12.00 (a) Mısır nişastası
(b) 62 no’lu sıralamada belirtilen ürünler
62,11
30,10
57 y 1702.30.50 veya
y 1702.30.50

y 1702.30.90

(a) Beyaz kristal toz halinde glikoz (aglomere edilmiş olsun olmasın) (8)

(b) 62 no’lu sıralamada belirtilen ürünler
(c) Glikoz atığı

47,62

30,10
10,00

58 y 1702.30.90
veya
y 1702.30.90
(a) Beyaz kristal toz dışındaki hallerde glikoz (aglomere edilmiş olsun olmasın) (9)

(b) 62 no’lu sıralamada belirtilen ürünler

62,11

30,10

59 y 2905.44.11
veya
y 3824.60.11
(a) D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az D-mannitol içeren sulu çözelti halindeki D-Glusitol (sorbitol) (10)

(b) 63 no’lu sıralamada belirtilen ürünler

59,17

29,10

1005.90.00 (devam) 60 y 2905.44.19
veya
y 3824.60.19
(a) D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 ‘den fazla D-mannitol içeren sulu çözelti halindeki D-Glusitol (sorbitol)

(b) 63 no’lu sıralamada belirtilen ürünler

67,56

29,10

61 y 2905.44.91
veya
y 2905.44.99
veya
y 3824.60.91
veya
y 3824.60.99
(a) D-glusitol (sorbitol), Kuru maddenin 100 kg’ına göreli olarak.

(b) 63 no’lu sıralamada belirtilen ürünler

41,32

29,10

İthal eşya Sırala-ma İkame ürün Her 100 kg’lık ithal eşya başına ikame ürün miktarı (kg) (2)
CN kodu Açıklama Kod (1) Açıklama
(1) (2) (3) (4) (5)
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
1005.90.00 62 56 ve 58 no’lu sıralamalarda yer alan ikame ürünler için tamamlayıcı ürünler (12)
y 1104.30.90 Mısır embriyonu 6,10 6,10
y 15.15 Mısır yağları 2,90 2,90 2,90 2,90
y 2303.10.11 Mısır gluteni 4,50 4,50 4,50
y 2303.10.19
veya
y 2309.90.20
Mısır gluteni yemi
Mısır yağının artıklarını içeren gluten yemi
24,00 19,50 24,00 19,50 22,70 22,70
y 2306.90.05 Mısır embriyonu küspesi 3,20 3,20
30,10 30,10 30,10 30,10 30,10 30,10
63 59 ve 61 no’lu sıralamalarda yer alan ikame ürünler için tamamlayıcı ürünler (12)
y 1104.30.90 Mısır embriyonu 6,10 6,10
y 15.15 Mısır yağları 2,90 2,90 2,90 2,90
y 2303.10.11 Mısır gluteni 4,50 4,50 4,50
y 2303.10.19
veya
y 2309.90.20
Mısır gluteni yemi
Mısır yağının artıklarını içeren gluten yemi
23,00 18,50 23,00 18,50 21,70 26,20
y 2306.90.05 Mısır embriyonu küspesi 3,20 3,20
29,10 29,10 29,10 29,10 29,10 29,10
İthal eşya Sırala-ma İkame ürün Her 100 kg’lık ithal eşya başına ikame ürün miktarı (kg) (2)
CN kodu Açıklama Kod (*) Açıklama
(1) (2) (3) (4) (5)
1006.10.21 Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik), yarı haşlanmış, yuvarlak taneli 64 1006.20.11
y 1213.00.00
a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, yuvarlak taneli
b) Kapçıklar
80,00
20,00
65 1006.30.21

1102.90.50
veya
y 2302.40.02
veya
y 2302.40.08
1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

71,00

6,00

3,00
20,00

66 1006.30.61

1102.90.50
veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

65,00

8,00

7,00
20,00

1006.10.23 Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik), yarı haşlanmış, orta taneli 67 1006.20.13
y 1213.00.00
a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, orta taneli
b) Kapçıklar
80,00
20,00
68 1006.30.23

1102.90.50
veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

71,00

6,00

3,00
20,00

69 1006.30.63
1102.30.00
veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00
y 1213.00.00
a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

65,00

8,00

7,00
20,00

1006.10.25 Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli 70 1006.20.15

y 1213.00.00

a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Kapçıklar
80,00

20,00

71 1006.30.25

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

71,00

6,00

3,00
20,00

72 1006.30.65

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

65,00

8,00

7,00
20,00

1006.10.27 Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli 73 1006.20.17

y 1213.00.00

a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Kapçıklar
80,00

20,00

74 1006.30.27

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

68,00

6,00

6,00
20,00

75 1006.30.67

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

62,00

8,00

10,00
20,00

1006.10.92 Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik), yuvarlak taneli 76 1006.20.11
y 1213.00.00
a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, yuvarlak taneli
b) Kapçıklar
80,00
20,00
77 1006.20.11
y 1213.00.00
a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yuvarlak taneli
b) Kapçıklar
80,00
20,00
78 1006.30.21

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

71,00

6,00

3,00
20,00

79 1006.30.42

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

65,00

5,00

10,00
20,00

80 1006.30.61

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

65,00

8,00

7,00
20,00

81 1006.30.92

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

60,00

8,00

12,00
20,00

1006.10.94 Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik), orta taneli 82 1006.20.13
y 1213.00.00
a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, orta taneli
b) Kapçıklar
80,00
20,00
83 1006.20.94
y 1213.00.00
a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, orta taneli
b) Kapçıklar
80,00
20,00
84 1006.30.23

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

71,00

6,00

3,00
20,00

85 1006.30.44

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

65,00

5,00

10,00
20,00

86 1006.30.63

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

65,00
8,00

7,00
20,00

87 1006.30.63

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, orta taneli

b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

60,00

8,00

12,00
20,00

1006.10.96 Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik), uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli 88 1006.20.15

y 1213.00.00

a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Kapçıklar
80.00

20,00

89 1006.20.11

y 1213.00.00

a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Kapçıklar
80,00

20,00

90 1006.30.25

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

71,00

6,00

3,00
20,00

91 1006.30.46

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

65,00

5,00

10,00
20,00

92 1006.30.65

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

65,00

8,00

7,00
20,00

93 1006.30.96

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

60,00

8,00

12,00
20,00

1006.10.98 Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik), uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli 94 1006.20.17

y 1213.00.00

a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Kapçıklar
80,00

20,00

95 1006.20.98

y 1213.00.00

a) Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Kapçıklar
80,00

20,00

96 1006.30.27

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

68,00

6,00

6,00
20,00

97 1006.30.48

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00
y 1213.00.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

58,00

7,00

15,00
20,00

98 1006.30.67

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

62,00

8,00

10,00
20,00

99 1006.30.98

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00
y 1213.00.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler
d) Kapçıklar

55,00

9,00

16,00
20,00

1006.20.11 Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, yuvarlak taneli 100 1006.30.21

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

93,00

5,00

2,00

101 1006.30.61

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

88,00

10,00

2,00

1006.20.13 Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, orta taneli 102 1006.30.23

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

93,00

5,00

2,00

103 1006.30.63

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

88,00

10,00

2,00

1006.20.15 Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli 104 1006.30.25

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

93,00

5,00

2,00

1006.20.15
(devam)
105 1006.30.65

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

88,00

10,00

2,00

1006.20.17 Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli 106 1006.30.27

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

93,00

5,00

2,00

107 1006.30.67

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

88,00

10,00

2,00

1006.20.92 Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, yuvarlak taneli 108 1006.30.42

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

84,00

6,00

10,00

109 1006.30.92

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

77,00

12,00

11,00

1006.20.94 Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, orta taneli 110 1006.30.44

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

84,00

6,00

10,00

111 1006.30.94

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

77,00

12,00

11,00

1006.20.96 Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli 112 1006.30.46

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

84,00

6,00

10,00

113 1006.30.96

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

77,00

12,00

11,00

1006.20.98 Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli 114 1006.30.48

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00

a) Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

78,00

10,00
1

2,00

1006.20.98
(devam)
115 1006.30.98

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

73,00

12,00

15,00

1006.30.21 Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, yuvarlak taneli 116 1006.30.61

1102.90.50
veya
y 2302.40

1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

96,00

2,00

2,00

1006.30.23 Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, orta taneli 117 1006.30.63

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

96,00

2,00

2,00

1006.30.25 Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli 118 1006.30.65

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

96,00

2,00

2,00

1006.30.27 Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli 119 1006.30.67

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yarı haşlanmış, uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

96,00

2,00

2,00

1006.30.42 Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yuvarlak taneli 120 1006.30.92

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08
1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), yuvarlak taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

94,00

2,00

4,00

1006.30.44 Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), orta taneli 121 1006.30.94

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), orta taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

94,00

2,00

4,00

1006.30.46 Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli 122 1006.30.96

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı 2’den büyük fakat 3’ten küçük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

94,00

2,00

4,00

1006.30.48 Yarı olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli 123 1006.30.98

1102.90.50 veya
y 2302.40.02 veya
y 2302.40.08 1006.40.00

a) Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç (parlatılmış veya perdahlanmış olsun olmasın), uzunluk/genişlik oranı eşit veya 3’ten büyük olan uzun taneli
b) Pirinç unu veya kepeği

c) Kırık pirinçler

93,00

2,00

5,00

1006.30.61
ila
1006.30.98
Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç 124 y 1006.30.61
ila
y 1006.30.98
Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç, parlatılmış, perdahlanmış veya önceden paketlenmiş(10) 100,00
1006.30.92
1006.30.94
1006.30.96
1006.30.98
Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç, diğerleri 125 y 1904.10.30 Pirinç patlağı 60,61
1006.30.61
1006.30.63
1006.30.65
1006.30.67
Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç, yarı haşlanmış 126 y 1904.90.10 Önceden pişirilmiş pirinç (14) 80,00
1006.30.92
1006.30.94
1006.30.96
1006.30.98
Tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç, diğerleri 127 y 1904.90.10 Önceden pişirilmiş pirinç (14) 70,00
60,00
60,00
50,00
1006.40.00 Kırık Pirinçler 128 1102.90.50 Pirinç unu 99,00
129 1103.19.50 Pirincin kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve pirinç irmiği 99,00
130 1104.19.91 Pirinç, flokon halinde 99,00
1509.10.10 Lampant zeytinyağı 131 y 1509.90.00
y 3823.19.90
a) Zeytinyağı, rafine edilmiş, veya zeytinyağı
b) Rafinaj mahsulü asit yağları (15)
98.00
y 1510.00.10 Rafine edilmemiş zeytin-ezmesi yağı 132 y 1510.00.90
y 1522.00.39
y 3823.19.90
a) Zeytin-ezmesi yağı, rafine edilmiş, veya zeytin ezmesi yağı
b) Donyağı
c) Rafinaj mahsulü asit yağları (15a)
95,00
3,00
y 1801.00.00 Kakao daneleri, bütün veya kırık, ham 133 y 1801.00.00
1802.00.00
a) Kakao daneleri, bütün veya kırık, kabuklu ve kavrulmuş
b) Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
76,3
16,7
1801.00.00 Kakao daneleri, bütün veya kırık, ham veya kavrulmuş 134 18.03
1802.00.00
a) Kakao hamuru
b) Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
76,3
16,7
135 y 1803.20.00
y 1804.00.00
1802.00.00
a) En fazla %14 yağ içeren kakao hamuru
b) Kakao yağı (katı)
c) Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
40,3
36,0
16,7
136 y 1803.20.00
y 1804.00.00
1802.00.00
a) %14’den fazla ancak en çok %18 yağ içeren kakao hamuru
b) Kakao yağı (katı)
c) Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
42,7
33,6
16,7
137 y 1803.20.00
y 1804.00.00
1802.00.00
a) %18’den fazla yağ içeren kakao hamuru
b) Kakao yağı (katı)
c) Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
44,8
31,5
16,7
138 y 1804.00.00
y 1805.00.00
1802.00.00
a) Kakao yağı (katı)
b) En fazla %14 yağ içeren kakao tozu (16)
c) Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
36,0
40,3
16,7
139 y 1804.00.00
y 1805.00.00
1802.00.00
a) Kakao yağı (katı)
b) %14’den fazla ancak en çok %18 yağ içeren kakao tozu (16)
c) Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
33,6
42,7
16,7
140 y 1804.00.00
y 1805.00.00
1802.00.00
a) Kakao yağı (katı)
b) %18’den fazla yağ içeren kakao tozu (16)
c) Kakao kabukları, iç kabukları, zarları ve diğer kakao döküntüleri
31,5
44,8
16,7
1803.10.00 Kakao hamuru, yağı alınmamış 141 y 1804.00.00
y 1803.20.00
a) Kakao yağı (katı)
b) En fazla %14 yağ içeren kakao hamuru
46,7
52,2
142 y 1804.00.00
y 1803.20.00
a) Kakao yağı (katı)
b) %14’den fazla ancak en çok %18 yağ içeren kakao hamuru
43,6
55,3
143 y 1804.00.00
y 1803.20.00
a) Kakao yağı (katı)
b) %18’den fazla yağ içeren kakao hamuru
40,8
58,1
144 y 1804.00.00
y 1805.00.00
a) Kakao yağı (katı)
b) En fazla %14 yağ içeren kakao tozu (16)
46,7
52,2
145 y 1804.00.00
y 1805.00.00
a) Kakao yağı (katı)
b) %14’den fazla ancak en çok %18 yağ içeren kakao tozu (16)
43,6
55,3
1803.10.00
(devam)
146 y 1804.00.00
y 1805.00.00
a) Kakao yağı (katı)
b) %18’den fazla yağ içeren kakao tozu (16)
40,8
58,1
1803.20.00 Kakao hamuru, yağı alınmış 147 1805.00.00 Kakao tozu (16) 99,0
1701.99.10 Beyaz şeker 148 2905.44.19
veya 2905.44.91
2905.44.99
3824.60.11
3824.60.19 3824.60.91 3824.60.99 2905.43.00
a) D-glusitol (sorbitol), Kuru maddenin 100 kg’ına göreli olarak

b) D-Mannitol (mannitol)

75,53

24,51

17.03 melaslar 149 2102.10.31 Kuru ekmekçi mayası (17) 25,53
150 2102.10.39 Diğer ekmekçi mayaları (18) 80,00
(*) Standard verim oranı, (EC) no 1520/2000 (OJ L 177, 15.7.200 s.1) sayılı Komisyon Tüzüğü EK E’de belirtilen ilgili dönüştürme katsayısına dayanılarak hesaplanacaktır.
(1) Bu sütundaki alt açılımlar Kombine Nomanklatürdekine karşılık gelmektedir. Daha fazla alt açılıma gerek duyulduğunda bunlar parantez () içinde gösterilmektedir. Bu alt açılımlar ihracat iadelerini düzenleyen tüzüklerde kullanılanlara karşılık gelmektedir.
(2) Kayıplar bu sütundaki miktarların toplamlarının 100’den çıkarılması yoluyla hesaplanmaktadır.
(3) Kavuzu veya kabuğu çıkarılmış hububat (EEC) No. 821/68 (OJ L 149, 29.6.1968. s. 46) sayılı Tüzük ekinde tanımlanan hububattır.
(4) Kuru madde ağırlığı üzerinden ağırlıkça %0.95’den az kül içeren ve göz büyüklüğü 0.25 mm olan elekten geçen ürün oranı ağırlık itibariyle %10’u geçmeyen buğday irmiği.
(5) Uygulanacak standart verim oranı üretilen her kilo makarna için kullanılan yumurta sayısına göre aşağıdaki formül kullanılarak bulunacaktır.

─ sıralama 25: T= 100 x100
160-(Xx1,6)

─ sıralama 26: T= 100 x100
150-(Xx1,6)

─ sıralama 27: T= 100 x100
140-(Xx1,6)

─ sıralama 28: T= 100 x100
126-(Xx1,6)

(6) Yuvarlatılmış hububat (EEC) No. 821/68 sayılı Tüzük Ekinde tanımlanan hububatlardır.
(7) Aşağıdaki özellikteki mısır irmiği ve mısırın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ile ilgilidir:
─ göz büyüklüğü 315 mikrometre olan elekten geçen ürün oranı ağırlık itibariyle %30’u geçmeyenler veya
─ göz büyüklüğü 150 mikrometre olan elekten geçen ürün oranı ağırlık itibariyle %5’i geçmeyenler .
(8) Kristal toz halinde ve %92 dışındaki konsantre oranlarda olan glikoz için belirtilecek miktar her 100 kilogram mısır için 43.81 kilogram D-Glusitol anhidrattır
(9) Kristal toz dışındaki hallerde ve %82 dışındaki konsantre oranlarda olan glikoz için belirtilecek miktar her 100 kilogram mısır için 50.93 kilogram D-Glusitol anhidrattır.
(10) %70 dışındaki konsantre oranlarda olan D-Glusitol için belirtilecek miktar her 100 kilogram mısır için 41.4 kilogram D-Glusitol anhidrattır.
(11) %70 dışındaki konsantre oranlarda olan D-Glusitol için belirtilecek miktar her 100 kilogram mısır için 47.3 kilogram D-Glusitol anhidrattır.
(12) (a)’dan (f)’ye olan alternatiflerin uygulanabilmesi için işlemde ortaya çıkan gerçek sonuçların dikkate alınması gerekmektedir.
(13) Düzenlemelerin tamamlanabilmesi amacıyla, elde edilen kırık pirincin miktarı CN kodu 1006.30.61 ila 1006.30.98 altında yer alan pirincin işlenmesi amacıyla yapılan ithalat anındaki kırık pirinç miktarına karşılık gelecektir. Parlatma durumunda bu miktar, ithalat sırasında belirlenen kırık pirinç haricinde, ithal pirincin %2’si kadar arttırılacaktır.
(14) Önceden pişirilmiş pirinç, nihai pişirme işlemini kolaylaştırmak amacıyla önpişirme ve suyunun kısmen alınması işlemi geçiren ağartılmış tane halindeki pirinci kapsamaktadır.
(15) Rafine edilmemiş lampant zeytinyağındaki oleik asid yüzdesinin iki katı rafine zeytinyağı/zeytinyağı için 5 sayılı sütunda belirtilen ürün miktarlarından düşülecek ve rafinaj mahsulü asit yağı miktarını oluşturacaktır.
(15a) Rafine edilmemiş lampant zeytinyağındaki oleik asid yüzdesinin iki katı rafine zeytinyağı-artığı/zeytinyağı-atrığı için 5 sayılı sütunda belirtilen ürün miktarlarından düşülecek ve rafinaj mahsulü asit yağı miktarını oluşturacaktır.
(16) Suda çözünür kakao için 5 sayılı sütunda belirtilen miktara %1.5 alkalin eklenecektir.
(17) Toplam şeker içerisinde %48’e çıkarılan pancar melasından veya toplam şeker içerisinde % 52’ye çıkarılan kamış melasından elde edilen %95 kuru madde içeren ekmekçi mayası için sabitlenen verim. Kuru madde oranı farklı olan ekmekçi mayaları için gösterilecek miktar, toplam şeker içerisinde %48’e çıkarılan pancar melasının yada toplam şeker içerisinde %52’ye çıkarılan kamış melasının her 100 kilogramı için 22.4 kilogram kuru mayadır.
(18) Toplam şeker içerisinde %48’e çıkarılan pancar melasından veya toplam şeker içerisinde % 52’ye çıkarılan kamış melasından elde edilen %28 kuru madde içeren ekmekçi mayası için sabitlenen verim. Kuru madde oranı farklı olan ekmekçi mayaları için gösterilecek miktar, toplam şeker içerisinde %48’e çıkarılan pancar melasının yada toplam şeker içerisinde %52’ye çıkarılan kamış melasının her 100 kilogramı için 22.4 kilogram kuru mayadır.
Başa dön tuşu