Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:56 (Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Formu)

EK 56
(Değişik:RG-15/5/2013-28648)
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu
TR ………………………………………………….
izin numarası
ORJİNAL 1. İzin Sahibi İzin Veren İdare
1a. Bu karar aşağıdaki numaralı başvurunuzundur.
Ref. No:
2. Gümrük Rejimleri 3. Başvuru Türü 4. Devam Formu
5. Kayıtların/Hesapların Türü ve Tutulduğu Yer
6. İznin Geçerlilik Süresi
a b
7. Gümrük Rejimine Tabi Eşya
GTİP TANIM MİKTAR KIYMET
8. İşlenmiş yada İşlem Görmüş Ürünler
GTİP TANIM Verimlilik Oranı
9. Planlanan işlemlerin detayları (Geçici ithalat rejiminde eşyanın kullanılacağı yerler)
10. Ekonomik Koşullar
11. Gümrük İdareleri
Giriş
a
İbra
b
Gözetim
c
12. Ayniyata İlişkin Bilgiler 13. İbra Süresi (ay) 14. Basitleştirilmiş Usul. 15. Nakil ve Devir
a b
16. Ek Bilgi
17.
İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
İsim ……………………………………….
Antrepo İşletme İzni
Devam Formu
GB ………………………………………………
(İzin Numarası)
ORJİNAL 18. Antrepo Tipi Antrepo Kod Numarası
19. Antrepo veya depolama tesisleri (E Tipi)
20. Mevcut eşyanın nihai çıkış tarihi
21. Fire Oranı
22. Antrepo Rejiminde Bulunmaksızın Depolanan Eşya
GTİP Açıklama Kategori / Gümrük Rejimi
23. Mutat Elleçleme Şekilleri
24. Geçici Çıkış. Amacı:
25. İlave Bilgi
26.
İmza ………………………………………. Tarih ……………………………..
İsim ……………………………………….
Başa dön tuşu