Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:31 (Satış ve Devir Formu)

EK 31

SATIŞ VE DEVİR FORMU

Beyanname Tarih/Sayısı

Eşyanın Satıldığı Firma Ünvanı ve Adresi

Satış tarihi

Yapılan Faaliyetler

Başa dön tuşu