Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:26 (Numune ve Şahit Numune Etiketi)

EK 26
NUMUNE ETİKETİ NO:

1. Numunenin Cinsi
 
2. Numune Alanın Adı-İmzası
 
3. Beyanname Tarih / Sayısı
 
4.Beyan edilen GTİP 5. Numune Alma Tarihi
6. Kabın Marka No
 
7. Kabın Şekli 8. Numunenin Şekli / Rengi
9. Numune Tehlike Arz Ediyor mu?
Evet / Hayır
Ediyorsa Tehlikenin Niteliği / Türü:
 
10. Numunenin Fiziki Durumu:
(Katı / Sıvı / Gaz / Homojen / Heterojen)
 
 

ŞAHİT NUMUNE ETİKETİ NO:

1. Numunenin Cinsi
 
2. Numune Alanın Adı-İmzası
 
3. Beyanname Tarih / Sayısı
 
4.Beyan edilen GTİP 5. Numune Alma Tarihi
6. Kabın Marka No
 
7. Kabın Şekli 8. Numunenin Şekli / Rengi
9. Numune Tehlike Arz Ediyor mu?
Evet / Hayır
Ediyorsa Tehlikenin Niteliği / Türü:
 
10. Numunenin Fiziki Durumu:
(Katı / Sıvı / Gaz / Homojen / Heterojen)
 
 

 

Başa dön tuşu