Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:25 (Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı)

EK 25
…..………… Gümrük Müdürlüğü
Numune ve Şahit Numune Alma Tutanağı
Alınan numuneler faturada yer alan eşyayı temsil etmektedir. İtirazım yoktur.
 
 
Beyan Sahibi / Temsilcisi Muayene Memuru İşletme Görevlisi
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
İmzası İmzası İmzası
 
 

Başa dön tuşu