Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek:22/22-A (Sahipsiz veya Kayıp Bagaj için Gümrük Beyanı)

EK 22/A (Ek:RG-20/11/2012-28473)
Tarih (Date) :…../…../20…
Rapor No (File No) :…………….

SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK BEYANI
……………………………………….. YOLLARI’nın …../…../20…. tarihinde …………………..sefer sayılı uçağı ile ……………….gelişimde uçaktan çıkmayan ……………………………….etiket nolu …….. adet bagajımda gümrüğe tabi eşya olduğunu / olmadığını beyan ederim. Bagajların bilahare gelişinde gümrük muayenesinin yapılıp tarafıma tesliminde ……………………………Hava Yolları / Yer Hizmetleri’ nin yetkilisini vekil tayin ederim.

İMZA

CUSTOMS DECLARATION FOR UNCLAIMED OR LOST BAGGAGE
I undersigned, arrived …………on …../…../20….. by ……………………………flight number…………….. declare that ……….. of my baggage(s) with tag number(s) …………………………………didn’t arrive by the same flight. I also declare that my lost baggage(s) contain/ does not contain goods subject to customs declaration. If every property arrives, …………………………………….. Airlines/Ground Handling representative has got my permission to perform customs clerance on my behalf.

SIGNATURE

YOLCUNUN (PASSENGER) :
Adı / Soyadı ( Name / Surname) :……………………………………………………………………………..
İkamet adresi ( Permanent address ) :……………………………………………………………………………..
Geçici adresi ( Temporary address) :……………………………………………………………………………..
Telefon ( Telephone ) :………………………………………………………………………
PASAPORT ( PASSPORT ) :
Pasaport No ( Passport No ) :…………… Milliyeti ( Nationality ): ………………
Verildiği yer ve Tarih ( Date and Place of issue ) :……………
Bagajınızın içeriğini belirtiniz :………………………………
( Contents of bag(s) ) :…………………………………
BAGAJINIZ KİLİTLİ İSE BAGAJINIZIN ŞİFRESİNİ VE / VEYA ANAHTARLARINI BIRAKINIZ
IF YOUR BAG (S) LOCKED PLS LEAVE YOUR KEY OR / AND COMBINATION

Şifre
(Combination)
Anahtar (Key)

Bagajımın …………………Hava Servisi/ Hava Yolları yetkilisi tarafından adresime gönderilmesini istiyorum.
(I would like my luggage (s) sent to my address by ……………………………Airlines/Ground Handling.)
Bagajımı Hava Alanından kendim almak istiyorum.
( Bag (s) will be collected in person by myself. )

EK 22
A VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ
T.C. SÖZLÜ BEYAN FORMU 1 B E Y A N
2 Gönderici/İhracatçı No
3 Formlar 4 Yükl. listeleri
5 Kalem sayısı 6 Kap adedi 7 Referans numarası
8 Alıcı No 9 Mali Müşavir/Serbest Muhasebeci No
10 Sevk ülkesi 11Ticaret yapılan 12 Kıymet bildirim formu 13 T.P.
ülke
14 Beyan sahibi/Temsilcisi No 15 Çıkış/ihracat ülkesi 15 Çıkış ülkesi kodu 17 Gideceği ülke kodu
a
b
a
b
16 Menşe ülke 17 Gideceği ülke
18 Çıkıştaki taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke 19 Ktr. 20 Teslim şekli
21 Sınırı geçen hareketli taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke 22 Döviz ve toplam fatura bedeli 23 Döviz kuru 24 İşlemin
niteliği
25 Sınırdaki taşıma 26 Dahili taşıma 27 Boşaltma yeri 28 Finansal ve bankacılık verileri
şekli şekli
29 Giriş gümrük idaresi 30 Eşyanın bulunduğu yer
31
Kapların marka ve numaraları – konteyner no(lar)ı – adet ve cinsleri 32 Kalem 33 Eşya kodu
No
34 Menşe ülke kodu 35 Brüt ağırlık (kg) 36Tercihli tarife
a
b
37 R E J İ M 38 Net ağırlık (kg) 39 Kota
40 Özet beyan
41 Tamamlayıcı ölçü 42 Kalem fiyatı 43 HY kodu
44
E.B. Kodu 45 Ayarlama
46 İstatistiki kıymet
47 Tür
Vergi matrahı
Oran
Tutar
ÖŞ
48 Ödemenin ertelenmesi 49 Antreponun tipi ve kodu
B HESAP DETAYLARI
Toplam:
50 Asılsorumlu No İmza: C HAREKET GÜMRÜK İDARESİ
51
52 Teminat Kod 53 Varış gümrük idaresi (ve ülke)
geçerli değil
J VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜ Mühür: 54 Yer ve tarih
Beyan sahibi / temsilcinin imzası ve adı:
Başa dön tuşu