Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek: 9 (Gümrük Kıymeti)

EK 9

GÜMRÜK KIYMETİNİN BELİRLENMESİNDE GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE PRENSİPLERİNİN KULLANILMASI

  1. “Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri”, hangi ekonomik varlık ve borçların, aktif ve pasif olarak muhasebe kayıtlarında yer alacağı, aktif ve pasifteki hangi değişikliklerin muhasebe kayıtlarına intikal ettirileceği, aktif ve pasifin ve bunlardaki değişikliklerin nasıl ölçüleceği, hangi bilgilerin, ne şekilde açıklanacağı ve hangi mali tabloların hazırlanacağı konularında bir ülkede belli bir dönemde pratikte kabul görmüş veya yetkili makamlarca onaylanan uygulamalardır. Bu standartlar, ayrıntılı uygulama ve usuller yanında, genel uygulama esasları şeklinde de olabilir.
  2. Gümrük kıymetine ilişkin hükümlerin uygulanmasında, ilgili gümrük idaresi, uygulanması söz konusu olan maddede belirtilen ülkede geçerli genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre hazırlanmış bilgileri kullanır. Örneğin, Gümrük Kanununun 25/2-c ve Gümrük Yönetmeliğinin 48 inci maddesine göre belirlenecek mutad kâr ve genel giderler toplamı, Türkiye’de geçerli olan genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre hazırlanmış bilgilerin kullanılması yoluyla hesaplanır. Diğer yandan, Gümrük Kanununun 25/2-d ve Gümrük Yönetmeliğinin 49 uncu maddesine göre belirlenecek mutad kâr ve genel giderler toplamı, üretimin yapıldığı ülkede geçerli olan genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre hazırlanmış bilgilerin kullanılması yoluyla hesaplanır. Bir diğer örnek de, Gümrük Kanununun 27/1-b-ii maddesinde belirtilen, alıcı tarafından sağlanan ve Türkiye’de üretilmiş olan unsurların kıymetinin belirlenmesinde de Türkiye’de geçerli olan genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre hazırlanmış bilgilerden yararlanılmasıdır.

 

Başa dön tuşu