Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek: 3 (Bağlayıcı Menşe Bilgisi)

EK 3 T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI MENŞE BİLGİSİ
TURKISH CUSTOMS – BINDING ORIGIN INFORMATION

1 1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi Gizli 2. BMB Referans Numarası
HAK SAHİBİ NÜSHASI
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
Önemli Not

Bu BMB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 6 ncı fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 4 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

Hak sahibi bu BMB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz edebilir.

4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
5. Eşyanın Tarife Pozisyonu
1
6. Eşyanın Tanımı, Ticari İsimlendirmesi ve Ek Bilgi Gizli
7. Eşyanın Üretiminde Kullanılan Girdilerin
a) Tarife Pozisyonu
b) Nihai Ürünün Kıymetine Oranı c) İthal Edildiği Ülke
8. Eşyanın Menşe Bilgisine İlişkin Karar
9. Bu BMB, başvuru sahibi tarafından ………………… tarihli ve ………….. sayılı dilekçe ekinde verilen bilgi ve belgelere dayanarak…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. maddesine istinaden verilmiştir.

Tarih: İmza
Yer: Mühür

2 1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi Gizli 2. BMB Referans Numarası
GÜMRÜK İDARESİ NÜSHASI
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
Önemli Not

Bu BMB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 6 ncı fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 4 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

Hak sahibi bu BMB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz edebilir.

4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
5. Eşyanın Tarife Pozisyonu
2
6. Eşyanın Tanımı, Ticari İsimlendirmesi ve Ek Bilgi Gizli
7. Eşyanın Üretiminde Kullanılan Girdilerin
a) Tarife Pozisyonu
b) Nihai Ürünün Kıymetine Oranı c) İthal Edildiği Ülke
8. Eşyanın Menşe Bilgisine İlişkin Karar
9. Bu BMB, başvuru sahibi tarafından ………………… tarihli ve ………….. sayılı dilekçe ekinde verilen bilgi ve belgelere dayanarak…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………… maddesine istinaden verilmiştir.

Tarih: İmza
Yer: Mühür

Başa dön tuşu