Gümrük Yönetmeliği EKleri

Gümrük Yönetmeliği Ek: 2 (Bağlayıcı Tarife Bilgisi)

EK 2 T.C. GÜMRÜKLERİ- BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ
TURKISH CUSTOMS – BINDING TARIFF INFORMATION

1 HAK SAHİBİ NÜSHASI
1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi Gizli
 
2. BTB Referans Numarası
 
 
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
 
 
Önemli Not
Bu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir.
Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242 nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkına sahiptir.
4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
 
 
5. Eşyanın Sınıflandırılacağı Tarife Pozisyonu
 
6. Eşyanın Tanımı
 
7. Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi Gizli
 
8. Sınıflandırmanın Gerekçesi
 
9. Bu BTB Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.
 
Tanım Broşürler Fotoğraflar Numuneler Diğer
 
 
 
Tarih: İmza: Mühür:
 
2 GÜMRÜK İDARESİ NÜSHASI
1. Hak Sahibinin Adı ve Adresi Gizli
 
 
2. BTB Referans Numarası
 
3. Geçerliliğin Başlama Tarihi
 
Önemli Not
 
Bu BTB, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 4 ve 5 inci fıkra hükümleri saklı kalmak koşuluyla 3 no.lu kutuda belirtilen tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir.
Hak sahibi bu BTB’ye Gümrük Kanununun 242nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkına sahiptir.
4. Başvuru Tarihi ve Referans Numarası
 
5. Eşyanın Sınıflandırılacağı Tarife Pozisyonu
 
6. Eşyanın Tanımı
 
7. Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi Gizli
 
8. Sınıflandırmanın Gerekçesi
 
9. Bu BTB Başvuru Sahibi Tarafından Sağlanan Aşağıdaki Materyale İstinaden Verilmiştir.
 
 
Tanım Broşürler Fotoğraflar Numuneler Diğer
 
 
 
 
 
Tarih: İmza: Mühür:
 
 
Başa dön tuşu