Gümrük Genelgeleri

Gümrük idarelerinde is takibi (Genelge 2011/14)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müstesarlığı Gümrükler Genel Müdürlügü

 
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.19.00.010.06
Konu : Gümrük idarelerinde is takibi
 

GENELGE

(2011/14)

Gümrük Kanununun 225, 226, 229, Gümrük Yönetmeliginin 561, 562, 563 ve 564. maddeleri ile ilgili olarak asagıda yer alan açıklamalar dogrultusunda islem yapılması uygun bulunmustur.
1-GÜMRÜKTE İŞ TAKİBİ-VEKALET:
4458 sayılı Gümrük Kanununun 5. maddesi uyarınca kisiler, gümrük mevzuatı ile öngörülen tasarrufları ve islemleri gerçeklestirmek üzere gümrük idarelerindeki isleri için bir temsilci tayin etme hakkına sahiptirler.
Kanunun 225. maddesi uyarınca da esyanın gümrükçe onaylanmıs bir islem veya kullanıma tabi tutulmasına iliskin faaliyetler esya sahipleri, bunların adına hareket edenler tarafından dogrudan temsil, gümrük müsavirleri tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip Sonuçlandırılmaktadır.
(2017/15 Saılı Genelge ile değişik) Dolaylı temsil yoluyla iş takibinde bulunan gümrük müşavirlerinin Gümrük Yönetmeliğinin 561 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unsurları ihtiva eden vekaletnamelerde sadece gümrük müşavirliği firmasının yer alması durumunda vekaletname ekinde gümrük müşavirliği firmasının ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi ile birlikte şirketi temsil eden ortakların imza sirkülerinin; şirketi temsil etmeyen diğer ortakların ise Gümrük Yönetmeliğine uygun vekaletnameleri olmak kaydıyla imza beyannamelerinin “Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi” ne aktarılması gerekmektedir.”
Diger taraftan yetkisiz kisilerin is takibinde bulunmak amacıyla gümrük idarelerine girmelerine izin verilmez.
2-STAJYER KİMLİK KARTI:
4458 sayılı Gümrük Kanununun 227. maddesi uyarınca gümrük müsavir yardımcısı olabilecek kisilerin gümrük müsavirinin yanında staj amacıyla üç yıl çalısmıs olmaları gerekmektedir.
Kanunun 226/3. maddesinde de stajyerlerin gümrük idarelerinde iş takibi yapamayacakları ifade edilmektedir.
Bununla birlikte gümrük müsavirligi firmalarında çalısan ve 2000/35 sayılı Genelge ile kayıt altına alınan stajyerlere; Çalıstıkları gümrük müsavirligi firmasına iliskin gerekli belge ve evrakları baglı bulundukları gümrük müsavirleri/gümrük müsavir yardımcılarına teslim etmek, Gümrük müsavir yardımcılarının yetkisi dahilinde olan is ve islemler dısında ilgilisi tarafından imzalanmıs belgeleri gümrük idarelerine ibraz etmek, üzere gümrük idarelerine girebilmelerini saglamak için örnegi ve doldurma talimatı ekte yer alan (EK:1-2) fotograflı stajyer kartı verilmesi uygun bulunmustur.
3- GEÇİCİ İŞ TAKİBİ:
Gümrük Yönetmeligininin 564/3. maddesi uyarınca çalısma yeri dısında diger basmüdürlükler ve baglantılarında is takibi yapmak isteyen gümrük müsavirleri, ilgili gümrük idaresine ilk ilsem asamasında yazılı bilgi verirler. Yazılı bilgi verme islemi gümrük müsavirinin yanında çalısan gümrük müsavir yardımcısı tarafından da yapılabilir.
Bu sekilde yapılan geçici is takibinde süre limiti ve beyanname sayısı gibi kriterlere dayalı ilsem tesisine gidilmeyecektir.
06.05.2009 tarihli 2009/43 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müstesar

  • EK 1: Stajyer takip kartı örnegi.

DAGITIM : Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlüklerine

Başa dön tuşu