Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97) (Düz Cam İthalatında Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerinin yapılabileceği yetkili gümrük idareleri)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 04.09.2012-28401 Resmi Gazete

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 97)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, düz camların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Düz cam ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 (1) “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan” 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dâhil, 7005.30.00.00.00 GTİP’i hariç) düz camın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No.

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ankara Gümrük Müdürlüğü

2

Kayseri Gümrük Müdürlüğü

3

İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü

4

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

5

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

6

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

7

Antalya Gümrük Müdürlüğü

8

Mersin Gümrük Müdürlüğü

9

Trabzon Gümrük Müdürlüğü

10

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

11

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

12

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

13

Derince Gümrük Müdürlüğü

14*

Aksaray Gümrük Müdürlüğü

15*

Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

16*

Bolu Gümrük Müdürlüğü

17*

Giresun Gümrük Müdürlüğü

18*

Kütahya Gümrük Müdürlüğü

19*

Sakaraya Gümrük Müdürlüğü

20**

21***

22***

Kırşehir Gümrük Müdürlüğü

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

*11.11.2015-29529 Resmi Gazete (Tebliğ No:133) ile eklenmiştir. **20.03.2019-30720 R.G. (Tebliğ No: 158) ile eklenmiştir.

*** (Ek: 22.01.2022-31727 R.G.)

(2) Söz konusu eşyanın deniz yoluyla gelmesi kaydıyla serbest dolaşıma giriş işlemleri, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Gümrük Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğünde yapılır.
(3) Miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 100 kg’a kadar (100 kg dâhil) söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılır.
(4) Yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.
(5) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen söz konusu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir.
Yetki
MADDE 4 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu