Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96) (Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların S.D.Giriş işlemlerine yetkli gümrükler)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 01.09.2012-28398 Resmi Gazete
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 96)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabı ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 (1) “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık) menşeli olmayan”;
41 inci fasılda (41.01, 41.02, 41.03, 41.04, 41.05, 41.06 hariç) yer alan işlenmiş derinin,
42 nci fasılda yer alan ve aşağıda GTİP’leri belirtilen deriden mamul eşyanın,
4201.00.00.00.00, 4203.10, 4203.40.00.00.11,
4202.11.10.00.11, 4203.21.00.00.11, 4203.40.00.00.12,
4202.11.10.00.12, 4203.21.00.00.12, 4205.00.11.10.00,
4202.11.90.00.11, 4203.29.10.00.11, 4205.00.11.20.00,
4202.11.90.00.12, 4203.29.10.00.12, 4205.00.19.10.00,
4202.21.00.00.00, 4203.29.90.00.00, 4205.00.19.90.00,
4202.31.00.00.00, 4203.30.00.00.11, 4205.00.90.00.11,
4202.91.10.00.11, 4203.30.00.00.12, 4205.00.90.00.12,
4202.91.10.00.12, serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

2

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

3

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

4

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

6

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü*

7

Aksaray Gümrük Müdürlüğü  (Ek:28.01.2015-29250 R.G)

8

Bolu Gümrük Müdürlüğü  (Ek:18.11.2015-29536 R.G.)
9 Sakarya Gümrük Müdürlüğü (Ek:18.11.2015-29536 R.G.)
10 Gemlik Gümrük Müdürlüğü (Ek:24.06.2016-2952 R.G. Tegliğ:140)
11

12

Yalova Gümrük Müdürlüğü (Ek:24.06.2016-2952 R.G.)

Niğde Gümrük Müdürlüğü (Ek:25.01.2022-31700 R.G.)

(2) 64 üncü fasılda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri;
a) AB menşeli olması halinde, ATR Dolaşım Belgesi ile getirilip getirilmediğine bakılmaksızın, eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden; AB menşeli olmaması halinde ise aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

2

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

3

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

4

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

5

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü*

6

Aksaray Gümrük Müdürlüğü  (Ek:28.01.2015-29250 R.G)

7

Bolu Gümrük Müdürlüğü  (Ek:18.11.2015-29536 R.G.)

8

Sakarya Gümrük Müdürlüğü (Ek:18.11.2015-29536 R.G.)

9

Gemlik Gümrük Müdürlüğü (Ek:24.06.2016-2952 R.G.)

10

11

Yalova Gümrük Müdürlüğü (Ek:24.06.2016-2952 R.G.)

Niğde Gümrük Müdürlüğü (Ek:25.01.2022-31700 R.G.)

b) AB menşeli olmaması ancak ATR Dolaşım Belgesi ile gelmesi halinde ise eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

2

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

3

Halkalı Gümrük Müdürlüğü

4

İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

6

Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü*

7

Aksaray Gümrük Müdürlüğü  (Ek:28.01.2015-29250 R.G)

8

Bolu Gümrük Müdürlüğü  (Ek:18.11.2015-29536 R.G.)

9

Sakarya Gümrük Müdürlüğü (Ek:18.11.2015-29536 R.G.)

10

Gemlik Gümrük Müdürlüğü (Ek:24.06.2016-29536 R.G.)

11

12

Yalova Gümrük Müdürlüğü (Ek:24.06.2016-29536)

Niğde Gümrük Müdürlüğü (Ek:25.01.2022-31700 R.G.

“c) (Ek:04.12.2021-31679 R.G.)  Birleşik Krallık menşeli olması halinde, eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılır.”
(3) Serbest bölgede imalat yaptığını belgeleyen firmaların ürettikleri birinci ve ikinci fıkra kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, ihtisas gümrüğü yetkisi bulunan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden de gerçekleştirilir.
(4) Miktar ve değer itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen birinci ve ikinci fıkra kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılır.
(5) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen “Avrupa Birliği veya Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (Birleşik Krallık) menşeli olmayan” birinci ve ikinci fıkra kapsamı eşyanın gümrük işlemleri geldiği yetkili gümrük müdürlüğünden yapılır.
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu