Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (Seri No:1)

15.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27025
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar” kapsamında Faydalanan Ülkelerden Türkiye’ye yapılan ithalatlarda anılan Karar’ın idari işbirliği düzenlemeleri hükümlerinde öngörülen şartları karşılayarak söz konusu tercihli rejimden fiilen yararlanacak ülkeleri duyurmaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (Değişik:RG-30/4/2016-29699)
(1) Bu Tebliğ, 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 4 üncü ve 31 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.
İdari işbirliğine ilişkin şartları karşılayan ülkeler
MADDE 3 –  (Değişik:RG-30/4/2016-29699)(2)
(1) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinde öngörülen şartları 4/7/2008 tarihinden önce karşılayan ülkeler EK 1’deki tabloda belirtilmektedir.
(2) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinde öngörülen şartları 4/7/2008 tarihinden itibaren karşılayan ülkeler ve şartların karşılandığı tarih EK 2’deki tabloda belirtilmektedir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 4/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-17/1/2015-29239)1  Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK 1

 No Faydalanan Ülke No Faydalanan Ülke
1 Afganistan 53 Senegal
2 Arjantin 54 Seyşeller
3 Arnavutluk 55 Şili
4 Azerbaycan 56 Sri Lanka
5 Bangladeş 57 St. Vincent Ve Grenadinler
6 Beyaz Rusya 58 St.Kitts & Nevis
7 Birleşik Arap Emirlikleri 59 Suudi Arabistan
8 Bolivya 60 Sudan
9 Brezilya 61 Suriye Arap Cumhuriyeti
10 Brunei Darussalam 62 Svaziland
11 Cape Verde 63 Tacikistan
12 Çin Halk Cumhuriyeti 64 Tayland
13 Dominik Cumhuriyeti 65 Tunus
14 Dominika 66 Türkmenistan
15 Ekvator 67 Ukrayna
16 Endonezya 68 Umman
17 Eritre 69 Uruguay
18 Etiyopya 70 Ürdün
19 Fas 71 Vanuatu
20 Fiji 72 Venezüella
21 Filipinler 73 Vietnam
22 Gambiya  
23 Gine
24 Grenada
25 Grönland
26 Guatemala
27 Güney Afrika
28 Gürcistan
29 Hindistan
30 İran
31 Katar
32 Kazakistan
33 Kırgizistan
34 Kolombiya
35 Kuveyt
36 Küba
37 Laos
38 Libya
39 Lübnan
40 Maldivler
41 Malezya
42 Mauritius
43 Meksika
44 Mısır
45 Moğolistan
46 Moldova
47 Nijerya
48 Özbekistan
49 Pakistan
50 Paraguay
51 Rusya Federasyonu
52 Samoa

(Değişik:RG-30/4/2016-29699) (2)
EK 2

No Faydalanan Ülke Şartların Karşılandığı Tarih
1 Nikaragua 18/8/2008
2 Belize 27/8/2008
3 Peru 1/9/2008
4 St. Lucia 13/10/2008
5 Bahreyn 4/12/2008
6 Kosta Rika 6/3/2009
7 Kamboçya 6/5/2009
8 Irak 9/1/2010
9 Madagaskar 6/9/2013
10 Bhutan 25/11/2014
11 Nepal 27/7/2015
12 Mozambik 22/3/2016

________________________
1 Bu değişiklikler 27/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 2 Bu değişiklikler 22/3/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Başa dön tuşu