Gümrük Genelgeleri

Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2017/22)

Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti (Genelge 2019/9) için TIKLAYINIZ..

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 72093537-010.06.01                                       (Mülga)
Konu : Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimleri İle Geçici İhraç Eşyasında Ayniyet Tespiti

GENELGE (2017/22)

İlgi: 18.04.2012 tarihli ve 2012/12 sayılı Genelge.
Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapacak, hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilecek ve ihraç edildiği şekliyle geri gelmek üzere geçici ihraç edilecek ekteki listelerde yer alan GTİP’lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının gümrük işlemlerinin aşağıda belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir.
Geçici İthalat Eşyasına İlişkin İşlemler
Gümrük Yönetmeliğinin 384 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 387 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, geçici ithalat sırasında, muayene ile görevli memurlar tarafından eşyanın ayniyetini tespite yarayacak nitelikleri, varsa özel seri numaraları, ayırt edici özellikleri beyannameye kaydedilmekte ve yeniden ihraç sırasında eşyanın ilk giriş ayniyetine uygun olup olmadığı tespit edilerek, ihracat beyannamelerine, ayniyetine uygun olduğu hakkında onaylı ve imzalı şerh verilmektedir.
Mezkur Yönetmeliğin 384 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 387 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca ise, onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkili kılınmıştır.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler tarafından, 2153, 2353, 3153, 3158, 4053, 4058, 4253, 4258, 5300, 5321, 5323, 5341, 5351, 5352, 5371, 5391, 5800, 7153, 7158 rejim kodları kapsamında, ekteki listelerde yer alan GTİP’lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçalarının, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.
Geçici İhracat Eşyasına İlişkin İşlemler
Gümrük Yönetmeliğinin 195 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, gümrük idareleri, zorunlu olan hallerde, gümrüğe sunulan ve gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım talep edilen eşyanın, bu işlem veya kullanım şartlarına uyulmasını sağlamak amacıyla, başka kurumlarda ekspertizini yaptırmak da dâhil olmak üzere ayniyetinin tespitine yönelik önlemleri alırlar.
Mezkûr Yönetmeliğin 195 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise, onaylanmış kişi statü belgesi sahipleri veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemeler yapmaya Bakanlık yetkili kılınmıştır.
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nin (Seri No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler tarafından, 2300, 2340, 2342, 6123, 6323, “6771” 7123 rejim kodları kapsamında, ekteki listelerde yer alan GTİP’lerden beyan edilen; eşyanın taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus eşya, palet, uçak, uçak motorları, uçak motorlarının aksam ve parçaları ile 2100, 2123, 2172, 2191, 6121, 6321, 7121, 7123 rejim kodları kapsamında, ekteki 2 sayılı listede yer alan GTİP’lerden beyan edilen eşyanın, fiziki kontrolü gerektirir özel durumlar hariç olmak üzere, sadece ayniyet tespiti gerekçesiyle kırmızı hatta yönlendirilmemesi gerekmektedir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN
Bakan a. Müsteşar V.
EK: 1 ve 2 Sayılı Liste
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

EK:

  1. Sayılı Liste

3923.10.10.00.00
3923.10.90.00.00
3923.21.00.00.19
3923.29.10.00.19
3923.29.90.00.19
3923.40.90.00.19
3923.50.90.00.00
3923.90.00.00.00
3926.90.97.90.18 (yalnızca askılar)
“4202.92.19.00.00 (yalnızca tekstil ürünlerinin konulduğu çıtçıtlı ve/veya fermuarlı
torbalar)” (Ek:2018/14 Saylılı Genelge ile)
4415.20.20.00.00
4415.20.90.00.00
4819.10.00.00.00
4819.50.00.10.00
7309.00.90.00.11
7309.00.90.00.12
7310.10.00.10.00
7310.10.00.90.00
7310.29.90.90.00
7326.20.00.00.00
7326.90.40.00.00
7326.90.50.00.00
7326.90.98.00.19
7806.00.10.00.00

  1. Sayılı Liste

8411.11.00.10.00
8411.12.10.10.00
8411.12.30.10.00
8411.12.80.10.00
8411.91.00.10.00
8802.20.00.20.00
8802.20.00.90.00
8802.30.00.20.00
8802.30.00.90.00
8802.40.00.10.00
8802.40.00.90.00

Başa dön tuşu