Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 95 – Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

FASIL 95

OYUNCAKLAR, OYUN VE SPOR MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
Fasıl Notları.
1.-   Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)   Mumlar (34.06 pozisyonu);
(b)   36.04 Pozisyonundaki havai fişekler veya diğer pirotekni eşyası;
(c)   39. Fasıldaki, 42.06 pozisyonundaki veya XI. bölümdeki balık avı için uzunlamasına kesilmiş fakat olta haline getirilmemiş iplikler, monofilamentler, misinalar veya kaytanlar ve benzerleri;
(d)   42.02, 43.03 veya 43.04 pozisyonlarındaki spor çantaları veya diğer taşımaya mahsus eşya;
(e)   Dokumaya elverişli maddelerden 61 veya 62. Fasıldaki karnaval giyim eşyası; dokumaya elverişli maddelerden 61. veya 62. fasıldaki spor giyim ve özel giyim eşyası (Dirsek, diz, kasık bölgesi yerlerinde pedler gibi koruyucu bileşenler içersin içermesin) (örneğin eskrim veya futbol kaleci pantolonları)
(f)   Dokumaya elverişli maddelerden bayraklar, flamalar, deniz veya kara taşıtları için yelkenler (Fasıl 63);
(g)   64. Fasıldaki spor ayakkabıları (buz pateni veya tekerlikli patenler hariç) veya 65. Fasıldaki spor başlıkları;
(h)   Bastonlar, kırbaçlar,  kamçılar veya benzerleri (66.02 pozisyonu), bunların aksam ve parçaları (66.03 pozisyonu);
(ij)  Yapma bebeklere veya diğer oyuncaklara mahsus takılmamış cam gözler (70.18 pozisyonu);
(k)   XV. Bölümün 2 no.lu Notunda tanımlandığı üzere adi metalden genel kullanıma mahsus aksam ve parçalar (Bölüm XV) veya plastikten benzeri eşya (Fasıl 39);
(l)    83.06 pozisyonunda yer alan ziller, gonklar veya benzerleri;
(m)  Sıvı pompaları (84.13 pozisyonu), sıvı veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makine, cihaz ve aksamı (84.21 pozisyonu), elektrik motorları (85.01 pozisyonu), elektrik transformatörleri (85.04 pozisyonu) veya disk, bant, katı hal kalıcı depolama aletleri, akıllı kartlar, kaydedilmiş olsun olmasın ses veya diğer kayıtların kaydedilmesinde kullanılan çeşitli mesnetler (85.23 pozisyonu) Elektro manyetik uzaktan kumanda etmeye mahsus aletler (85.26 pozisyonu) (veya kablosuz kızılötesi uzaktan kumanda cihazları (85.43 pozisyonu)
(n)  XVII. Bölümdeki spor kara taşıtları (kızaklar, yarış kızakları ve benzerleri hariç);
(o)   Çocuk bisikletleri (87.12 pozisyonu);
(p)   Spor için deniz taşıtları (kano ve kayıklar gibi) (Fasıl 89) veya bunları harekete geçiren tertibat (ahşap oldukları takdirde, Fasıl 44);
(q)   Spor ve açık hava oyunları için gözlükler, koruyucu gözlükler veya benzerleri (90.04 pozisyonu);
(r)    Düdükler veya avcı düdükleri (92.08 pozisyonu);
(s)   93. Fasıldaki silahlar veya diğer eşya;
(t)    Her tür elektrikli çelenkler (94.05 pozisyonu);
(u)   Monopodlar, bipodlar, tripodlar ve benzeri eşyalar (96.20 pozisyonu)
(v) Raket telleri, çadırlar veya diğer kamp eşyası veya eldivenler, parmaksız eldivenler veya tek parmak eldivenler (mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır); veya
(w)  Sofra takımları, mutfak takımları, tuvalet eşyası, halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden zemin kaplamaları, giyim eşyası, yatak örtüsü, masa örtüsü, tuvalet örtüleri, mutfak örtüleri ve benzeri fayda sağlayan eşyalar (mamul oldukları maddelere göre sınıflandırılırlar)
2.-   Bu Fasıla, önemsiz sayılacak ölçüde tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşları (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş), kıymetli metalleri veya kıymetli metallerle kaplanmış metalleri içeren eşya dahildir.
3.-   Yukarıda 1 no.lu Not hükmü saklı kalmak şartıyla, sadece veya esas itibariyle bu Fasıla giren eşya ile kullanılmaya elverişli olan aksam, parça ve aksesuar, ait oldukları eşyanın pozisyonunda sınıflandırılırlar.
4.-  Yukarıda 1 no.lu Not hükmü saklı kalmak şartıyla, 95.03 pozisyonu diğerleri meyanında, Genel Yorum Kuralı 3(b) ye göre set olarak kabul edilmeyen ve ayrı geldiklerinde diğer pozisyonlarda sınıflandırılan eşyalarla birleştirilmiş bu pozisyona dahil eşyayı perakende satış için bir araya getirilmiş olmaları ve bir araya getirilen eşyaların oyuncağın mümeyyiz vasfını taşımaları şartıyla içerir.
5.- 95.03 pozisyonu biçimleri, şekilleri veya yapıldıkları maddeye dayanılarak sadece münhasıran hayvanlar için tasarlanmış olduğu anlaşılabilen eşyaları örneğin; “evcil hayvan oyuncaklarını” kapsamaz.
 
Altpozisyon Notu.

 1. 50 altpozisyonu aşağıdaki eşyayı kapsar:
 2. Görüntülerin bir televizyon alıcı cihazında, monitörde veya diğer harici bir ekran veya yüzeyde görüntülendiği video oyun konsolları veya
 3. Portatif olsun olmasın dahili bir görüntü ekranına sahip video oyun makinaları

Bu alt pozisyon madeni para, banknot, banka kartları, jeton veya diğer herhangi bir ödeme aracı ile çalıştırılan video oyun konsollarını veya makinalarını kapsamaz (9504.30 altpozisyonu).
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, çocukların veya büyüklerin eğlenmesi için dizayn edilmiş her tür oyuncakları kapsar. Ayrıca bu Fasıl, kapalı yer veya açık hava oyunlarına mahsus levazımatı; jimnastik veya atletizm ve diğer sporlara mahsus alet ve cihazları; balıkçılık, avcılık veya atıcılık için bazı eşyayı; atlı karıncaları ve panayır eğlencelerine mahsus diğer eşya ve vasıtaları içine almaktadır.
Bu Faslın her bir pozisyonu, bu Faslın 1 No.lu Not hükmü ile hariç tutulan eşyadan olmamak şartıyla, sadece ve esas itibariyle bu Fasıla dahil eşya ile birlikte kullanılması uygun olan aksam, parça ve aksesuar olduğu anlaşılan eşyaları da içine alır.
Bu Fasılda yer alan eşya, genellikle tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş), kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplanmış metaller hariç, diğer herhangi bir maddeden yapılmış olabilir. Bununla beraber, bu Fasıldaki eşya söz konusu maddeleri çok az miktarda bünyesinde bulundurabilir.
Bundan sonraki Açıklama Notlarında hariç tutulan eşyanın yanı sıra, aşağıda yazılı olanlar da bu Fasıl haricindedir:

 • 04 pozisyonunda yer alan havai fişekler veya diğer pirotekni eşyası.
 • 11, 40.12 veya 40.13 pozisyonlarında yer alan dış lastikler ve diğer eşya.
 • Çadırlar ve kamp eşyası (genellikle 06 pozisyonu).
 • Sıvı pompaları (13 pozisyonu), sıvı veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makine ve cihazlar (84.21 pozisyonu), elektrik motorları (85.01 pozisyonu), elektrik transformatörleri (85.04 pozisyonu), sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal alıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler (kayıt yapılmış olsun olmasın) (85.23 pozisyonu), manyetik uzaktan kumanda etme cihazları (85.26 pozisyonu) veya Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (85.43 pozisyonu).
 • Fasılda yer alan silahlar ve diğer eşya.

[95.01]           
[95.02]
95.03 –     ÜÇ TEKERLEKLİ BİSİKLETLER, SKUTERLER, PEDALLI ARABALAR VE BENZERİ TEKERLEKLİ OYUNCAKLAR; OYUNCAK BEBEKLER İÇİN ARABALARI; OYUNCAK BEBEKLER; DİĞER OYUNCAKLAR; KÜÇÜLTÜLMÜŞ (SCALE) MODELLER VE BENZERİ EĞLENCELİK MODELLER (HAREKETLİ OLSUN OLMASIN); HER TÜRLÜ BİLMECELER (PUZZLES).
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
(A)  Tekerlekli oyuncaklar.
Bu oyuncaklar, genellikle pedallar, el manivelaları veya bir zincir ya da çubukla gücü tekerleklere aktaran diğer basit araçlar yardımıyla veya bazı skuterlerde olduğu gibi kişinin ayağını zeminin aksi yönüne direkt olarak basması ile ileri doğru yürütülmeye mahsus olarak dizayn edilir. Tekerlekli oyuncakların diğer tipleri ise başka bir kimse tarafından basitçe çekilebilir veya itilebilir ya da bir motor vasıtasıyla sürülebilir.
Bu oyuncaklara aşağıdakiler dahildir:

 • 12 pozisyonundaki bisikletler hariç olmak üzere, çocukların üç tekerlekli bisikletleri ve benzerleri.
 • Gençler ve yetişkinlerin yanı sıra çocuklar tarafından da kullanılmak üzere tasarlanmış, ayarlanabilen veya ayarlanamayan direksiyon milli ve iki veya üç dolma veya şişme tekerlekli skuterler. Bunlar bazen bisiklet tipi gidon, arka tekerlekte el veya ayak freni ile donatılmıştır.
 • Hayvan şekillerinde olan pedallı veya elle çalışan tekerlekli oyuncaklar.
 • Sıklıkla minyatür spor arabaları, jipler, kamyonlar, vb. şeklinde olan pedallı arabalar.
 • El manivelaları ile sürülen tekerlekli oyuncaklar.
 • Çocukların binebilmesi için yeterli büyüklükte olan ve başkaları tarafından itilmek veya çekilmek üzere tasarlanmış diğer tekerlekli oyuncaklar (mekanik transmisyon tertibatı bulunmayan).
 • Motorlu çocuk arabaları.

(B)  Katlanabilir tiplerini de içine alan oyuncak bebek arabaları ve pusetler.
Bu grup itmeli bebek arabaları, gezinti arabaları, pusetler gibi iki veya daha fazla tekerlekli (katlanabilir olsun olmasın) bebek arabalarını içerir. Ayrıca bebek yataklarına benzeyen arabalar için yatakları da içerir.
(C) Bebekler
Bu gruba, sadece çocukların eğlenmesine mahsus olmak üzere dizayn edilen yapma bebekler değil, dekoratif maksatlarla kullanılan yapma bebekler (örn., salon bebekleri, maskot bebekler) veya Punch ve Judy (bir çeşit Karagöz oyunu) ya da kukla tiyatrosu ve gösterilerinde kullanılmaya mahsus yapma bebekler, veya karikatürize edilmiş bebekler de dahildir.
Oyuncak bebekler genellikle kauçuktan, plastikten, dokumaya elverişli maddelerden, balmumundan, seramikten, tahtadan, kartondan, sertleştirilmiş kağıt hamurundan veya bu maddelerin birleştirilmesinden oluşan maddelerden yapılırlar. Bebeklere eklemler konulabilir ve eklemlerini, başını veya gözünü oynatmaya ve bunlara ilaveten insan sesi çıkarma, vb. imkan sağlayan mekanizmalara sahip olabilirler. 0yuncak bebekler elbiseli de olabilirler.
Bu pozisyonda yer alan oyuncak bebeklerin aksam, parça ve aksesuarları: başlar, gövdeler, eklemli uzuvlar, gözler (70.18 pozisyonuna giren camdan mamul monte edilmemiş olanlar hariç), gözleri oynatan mekanizma, ses çıkaran veya diğer hareketleri sağlayan mekanizma, takma saçlar, oyuncak bebek giysileri, ayakkabıları ve şapkalarıdır.
(D) Diğer oyuncaklar
Bu pozisyon kişilerin (çocuklar veya büyükler) esasen eğlenmesine yönelik olarak hazırlanan oyuncakları kapsar. Ancak, şekilleri, modelleri ve içerdiği maddeler nedeni ile sadece hayvanlar için, örneğin, ev hayvanları için, üretildiği anlaşılan oyuncaklar, bu pozisyonda yer almaz, ancak kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılırlar. Bu gruba aşağıdakiler dahildir:
(A) ila (C) gruplarında yer almayan bütün oyuncaklar. Oyuncakların birçoğu mekanik olarak veya elektrikle çalışırlar.
Bunlara aşağıda yazılı olanlar dahildir:
(i)    Çoğunlukla insanın fiziksel özelliklerine (örn., melekler, robotlar, şeytanlar, canavarlar) sahip olsa bile hayvanları veya insan dışı yaratıkları tasvir eden oyuncaklar (kukla gösterilerinde kullanılmaya mahsus olanlar dahil).
(ii)   Oyuncak tabancalar ve silahlar.
(iii)  Yap-boz tipi oyuncaklar (yap-boz takımları, bina setleri, vb.).
(iv)  Oyuncak arabalar (A grubundakiler hariç), trenler (elektrikli olsun olmasın), uçaklar, kayıklar, vb. ve bunların aksesuarları (örn.; demiryolu rayları, işaretleri).
(v) Çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış, tekerleksiz oyuncaklar, örneğin salıncaklı atlar
(vi)  Elektriksiz oyuncak motorlar, oyuncak buharlı motorlar, vb.
(vii) Oyuncak balonlar ve uçurtmalar.
(viii)Kurşundan, metalden yapılmış oyuncak askerler ve benzerleri ile oyuncak silah ve diğer savaş malzemeleri.
(ix)  Oyuncak spor aletleri, takım halinde olsun olmasın (örn.; golf takımları, tenis takımları, okçuluk takımları, bilardo takımları, beysbol sopaları, kriket sopaları, hokey sopaları).
(x)   Oyuncak araçlar ve aletler; çocukların el arabaları.
(xi)  Oyuncak projeksiyon cihazları, sihirli fenerler, vb.; oyuncak gözlükler.
(xii) Oyuncak müzik aletleri (piyanolar, trompetler, davullar, gramofonlar, ağız armonikaları,
akordeonlar, ksilofonlar, müzik kutuları, vb.).
(xiii) Yapma bebeklere mahsus evler ve mobilyalar (yatak takımları dahil).
(xiv) Oyuncak bebeğin çay ve kahve takımları; oyuncak dükkanlar ve benzerleri, oyuncak çiftlik avlusu takımları, vb.
(xv)  Oyuncak abaküsler (sayı sayma, hesap aleti).
(xvi) Oyuncak dikiş makinaları.
(xvii)Oyuncak kol ve duvar saatleri.
(xviii)Eğitici tipte olan oyuncaklar (örn., oyuncak kimya, matbaa, dikiş ve örgü takımları).
(ixx) Oyuncak çemberler, (atlamak için) ipler, (iki ucu çubuklu bir ipi olan) yoyo oyununa mahsus makara ve sopalar, fırıl fırıl dönen ve vınlayan topaçlar, toplar (95.04 veya 95.06 pozisyonunda olanlar hariç).
(xx) Esas olarak resimler, oyuncaklar veya modelleri olan kitaplar veya yapraklar (kesip çıkarmaya ve bir araya getirmeye mahsus); “dik duran” veya hareketli figürlü kitaplar (oyuncakların esas özelliklerine sahip olmaları şartıyla) (49.03 pozisyonundaki  Açıklama Notuna bakınız).
(xxi)  Oyuncak bilyeler (örn., herhangi bir şekilde ambalajlanmış damarlı cam bilyeler veya kutu, kese, vb. içinde ambalajlanmış halde bulunan ve çocukların oynamasına mahsus olan camdan her nevi bilyeler, kürecikler).
(xxii)Oyuncak kumbaralar; bebek çıngırağı, kutu içinde yaylı kuklalar; oyuncak tiyatro sahneleri (figüranları bulunsun bulunmasın), vb.
(xxiii)Kapalı ve açık alanlarda çocuklar tarafından kullanılan oyun çadırları
Yukarıda belirtilen oyuncakların bazıları (oyuncak silahlar, aletler, bahçe alet ve edevatı, kurşun askerler, vb.) ekseriye takım halinde ambalajlanmış olur.
Bazı oyuncaklar (örn., elektrikli ütüler, dikiş makinaları, müzik aletleri, vb.), sınırlı bir “kullanım” için elverişli olabilir; ancak bunlar, genellikle gerçek dikiş makinalarından, vb.den büyüklükleri ve sınırlı kapasiteleri ile ayırt edilebilirler.
(E)   Küçültülmüş modeller (scale) ve benzeri eğlendirici modeller.
Esas olarak eğlence amaçlarına mahsus olarak kullanılan türden modeller buraya dahildir; örneğin, çalışan veya ölçek dahilinde küçültülen bot, uçak, tren, taşıt, vb.nin modelleri ve bu tür modelleri yapmaya mahsus parçaların ve maddelerin oluşturduğu alet ve malzeme takımları (95.04 pozisyonundaki yarış oyunları niteliğinde olan oyuncak takımları hariç) (örn., pist düzenleriyle birlikte bulunan ve oluklarda hareket eden motorlu yarış arabaları içeren takımlar).
Bu gruba ayrıca, eğlendirici özelliğe sahip amaçlara mahsus olmak şartıyla, normal büyüklüğünde olan ya da büyütülmüş eşya kopyaları (reprodüksiyonları) da dahildir.
(F)  Her çeşit bulmaca.
Diğer taraftan her bir unsuru ayrı olarak geldiğinde Tarifenin diğer pozisyonlarına dahil olan eşya koleksiyonları, oyuncak olarak kullanıldıkları açıkça anlaşılacak bir şekilde takım halinde tertiplenerek ambalajlanmış bulunmaları halinde, bu Fasılda yer almaktadır (örn.; kimya, dikiş eşyası, vb. takımları (setleri) gibi eğitici ve öğretici oyuncaklar).
Bu Faslın 4 no.lu notunda belirtildiği üzere, 1 no.lu Not hükmü saklı kalmak şartıyla, bu pozisyon ayrı olarak bulunduklarında diğer pozisyonlarda sınıflandırılabilecek bir veya daha fazla madde ile birleştirilmiş şekilde bulunan eşyaları da kapsar;
(a) Birleştirilen maddeler perakende satış amacıyla bir araya getirilmiş olmalı, fakat birleşim 3 (b) Genel Yorum Kuralına göre bir set olarak değerlendirilememeli; ve
(b) Birleşim, oyuncakların esas karakterine sahip olmalıdır. Bu bileşimler genellikle bu pozisyonun bir eşyası ile daha az önemli bir veya birkaç maddeden oluşur (küçük promosyon eşyaları veya az miktardaki şekerlemeler gibi).
 
AKSAM, PARÇA VE AKSESUARLAR
Bu pozisyon, bu Faslın 1 no.lu Not hükmü ile hariç tutulmamış olmak kaydıyla yalnızca ve esas itibariyle bu pozisyondaki eşya ile kullanılması uygun olan aksam, parça ve aksesuarlardan olduğu anlaşılan eşyayı da kapsar. Söz konusu parça ve aksesuarlara şunlar dahildir:
(1)Yapıları, mamul oldukları madde ve basit tasarımları dolayısıyla 92.08 pozisyonundaki müzik kutularında kullanılamayan müzik kutusu mekanizmaları.
(2)Minyatür içten yanmalı, pistonlu motorlar ve diğer motor çeşitleri (85.01 pozisyonundaki elektrik motorları hariç). Örneğin; diğerleri meyanında, küçük silindir kapasitesine ve küçük silindir gücü oranına, düşük ağırlığına ve küçük ebatlarına uygun olarak karakterize edilen model uçak ve gemilere mahsus.
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:
(a) Çocukların kullanımına mahsus olarak yapılmış boyalar (32.13 pozisyonu).
(b) Çocukların eğlenmesine mahsus olarak hazırlanmış şekil vermek için kullanılan hamur (macun) (34.07 pozisyonu).
(c) 49.03 pozisyonunda yer alan, çocuklar için resim ve çizim yapmaya veya boyamaya mahsus albüm ve kitaplar.
(d) Çıkartmalar (49.08 pozisyonu).
(e) 83.06 pozisyonunda yer alan ziller  (üç tekerlekli bisikletler ve diğer tekerlekli oyuncaklar için olanlar dahil), gonklar veya benzerleri.
(f)  Oyuncak bebek figürü ile birleştirilmiş müzik kutuları(92.08 pozisyonu)
(g) Oyun kağıtları (95.04 pozisyonu).
(h) Kağıttan şapkalar, üfleyip sönen şeyler (blow-outs), maskeler, takma burunlar ve benzerleri (95.05 pozisyonu).
(ij) 96.09 pozisyonunda yer alan, çocukların kullanımına mahsus pastel ve mum boyalar.
(k) 96.10 pozisyonundaki taş tahtalar (üzerine tebeşirle yazı yazmak için kullanılan, kayağan taşından veya tahtadan yapılmış küçük levhalar) ve kara tahtalar.
(l)  Dükkan vitrinleri için modeller ve otomatlar (96.18 pozisyonu)
95.04 –     VİDEO OYUN KONSOLLARI VE MAKİNALARI, EĞLENCE MERKEZLERİ İÇİN OYUN EŞYASI, TİLT MAKİNALARI, BİLARDOLAR, KUMARHANE OYUNLARI İÇİN ÖZEL MASALAR, SALON VEYA MASA OYUNLARI VE OTOMATİK BOVLİNG OYUNU EKİPMANLARI DAHİL (+)
9504.20 –    Her çeşit bilardo eşyası ve aksesuarları
9504.30 –    Madeni para, banknot (kağıt para),banka kartları, jeton veya benzeri ödeme araçları ile çalışan diğer oyunlar (otomatik bowling oyunu hariç)
9504.40 –    Oyun kağıtları
9504.50Video oyun konsol ve makinaları (9504.30 alt pozisyonundakiler hariç)
9504.90 –    Diğerleri
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahildir:
(1)   Çeşitli tiplerde bilardo masaları (ayaklı veya ayaksız) ile bunların aksesuarları (örn., istekalar, isteka dayayacakları, bilardo topları, bilardo tebeşirleri, toplu veya sürgülü puan sayaçları). Ancak, mekanik sayaçlar (rulolu tipte olanlar ve benzerleri) (90.29 pozisyonu), ve oyun süresini veya zaman esasına göre ödenecek parayı gösteren saat makinalı sayaçlar (91.06 pozisyonu) ve bilardo sopalarının konulduğu raflar (askılar) (94.03 pozisyonunda veya yapıldıkları maddelere göre sınıflandırılır) bu pozisyon haricinde kalır.
(2)   Bu faslın Altpozisyon Notu 1’de tanımlandığı şekliyle video oyun konsolları ve makinaları.
Eğlence amacıyla (oyun oynama) kullanılmak gibi bir esas işlevi ve hedef özelliği olan video oyun konsolları ve makinaları, 84. Faslın otomatik bilgi işlem makinalarıyla alakalı 5 (A) notundaki şartları sağlıyor olsun olmasın, bu pozisyonda sınıflandırılır.
Bu pozisyon, bu Faslın 3 no.lu not hükmünü sağlamak şartıyla, video oyun konsolları ve makinalarının aksam, parça ve aksesuarlarını da (örneğin; kasalar, oyun kasetleri, oyun kumandaları, direksiyonlar) içerir.
Bununla birlikte, aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a) 84. Faslın 5(C) no.lu not hükmünü sağlayan opsiyonel parçalar (klavyeler, fareler, depolama cihazları vb.)  bu pozisyon haricindedir (Bölüm XVI).
(b) Yalnızca bu pozisyondaki oyun makinaları ile kullanılabilen ve oyun yazılımı ile kaydedilmiş optik diskler (85.23 pozisyonu).
(3)   Oyun masaları (özel olarak bu maksatla imal edilmiş mobilya tipinde). Örn.; üstü dama tahtasını teşkil eden masalar.
(4)   Kumarhane veya salon oyunları için özel masalar (örn., rulete veya minyatür at yarışlarına mahsus); krupiyerlerin oyun masasından para veya fişleri çekip toplamaya mahsus gelberiler, sabolar, vb.
(5)   Futbol veya benzeri oyun masaları.
(6)   Kapalı eğlence alanları, kafeler, lunapark, vb. yerlerde şansa veya yeteneğe dayalı oyunlar için, madeni para, banknot (kağıt para),banka kartı, jeton veya benzeri ödeme araçlarıyla çalışan oyun makinaları (örn., tabanca talimleri yapmaya, çeşitli tiplerdeki tilt oyunlarına mahsus makinalar).
(7)   Otomatik bowling oyunu ekipmanları (elektro-mekanik özellikleri ve motorları olsun olmasın).
Bu pozisyonun amacına mahsus olarak “otomatik bowling oyunu ekipmanları” ifadesi, sadece üçgen şeklinde dizilen labutların dizili olduğu teçhizatı değil, diğer tipleri (örn., labutların kare şeklinde dizili olduğu) de içine alır.
(8)   Dokuz kuka (çivi) oyunu ve kapalı yerlerde oynanan kriket (croquet) (tahta topla oynanan bir oyun) aletleri ve malzemeleri.
(9)   Yarış oyunları niteliğine sahip, pist düzenleriyle birlikte bulunan, oluklarda veya benzeri özel yollarda hareket eden motorlu yarış arabaları içeren takımlar.
(10) Dart tahtaları ve dartlar.
(11) Her türde oyun kağıtları (briç, tarot, “lekson (lexicon)”, vb.).
(12) Satranç, dama, domino, Çin dominosu, halma (bir çeşit dama olup, iki veya dört kişi arasında ve 256 siyah ve beyaz kare üzerinde oynanır), kızma birader (ludo), snake (yılan) ve ladder (merdiven), vb. oyunlar için tahtalar ve taşlar (örn., satranç taşları, dama taşları, vb.).
(13) Bu pozisyondaki birtakım oyunlar için genel olarak kullanılan diğer bazı aksesuarlar, örneğin; zar, zar kutuları, fiş (marka, taş), kağıt takımları (iskambil), özel olarak dizayn edilmiş oyun kumaşları (örn., rulet için).
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Piyango biletleri, “bahis kartları”, eşya piyangosu biletleri ve tombala kuponları (genellikle 11 pozisyonu).
 • Faslın oyun masaları.
 • Ses sistemi içeren ve video oyun konsolu ile makinaları, televizyon veya uydu alıcıları, DVD, müzik CD si, MP3 yada video kaset oynatıcılarıyla kullanılmaya uygun koltuklar (94.01 tarife pozisyonu)
 • Bulmacalar (puzzles) (03 pozisyonu).

Altpozisyon Açıklama Notu.
9504.50 Altpozisyonu
Bu alt pozisyon, madeni para, banknot (kağıt para), banka kartları, jeton veya benzeri ödeme araçları ile çalışan video oyun konsolları ve makinalarını kapsamaz; bunlar 9504.30 alt pozisyonunda sınıflandırılır.
 
95.05 –     BAYRAM, KARNAVAL VEYA DİĞER EĞLENCELER İÇİN EŞYA (SİHİRBAZLIK EŞYASI VEYA SÜRPRİZ EŞYASI DAHİL).
9505.10 –    Noel eğlenceleri için eşya
9505.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
(A)  Bayram, karnaval veya diğer eğlence eşyası (tasarlandıkları kullanımları göz önünde bulundurulduğunda, genellikle dayanıklı olmayan maddelerden yapılan). Bunlara şunlar dahildir:
(1)   Odaları, masaları vb. süslemek için bayram süsleri (çelenkler, fenerler vb. gibi); Noel ağaçları için süs eşyası (örn., gelin teli, renkli toplar, hayvan figürleri ve diğer figürler vb.); geleneksel olarak belirli bir bayram ile ilişkili olan pasta  süsleri (örn., hayvanlar, bayraklar).
(2)   Geleneksel olarak Noel kutlamalarında kullanılan eşyalar, örneğin, suni Noel ağaçları, İsa’nın doğuş resimleri, hayvanlar, melekler, Noel çatapatları, Noel Baba çorabı (içerisine ufak Noel armağanları konur), Noel’den önceki gece yakılan iri kütüklerin taklitleri, Noel Babalar.
(3)   Maskeli balo eşyası, örn.; maskeler, takma burun ve kulaklar, takma saç, takma sakal ve bıyıklar (yapma-takma gibi taklit eşyasından olmayanlar67.04 pozisyonu) ve kağıt şapkalar. Bununla beraber, 61. veya 62. Fasıllardaki dokumaya elverişli maddelerden yapılmış süslü giysiler (maskeli balo kıyafeti) bu pozisyon haricindedir.
(4)   Kağıttan veya pamuk-yünden yapılmış karnavallarda havaya atılan pullar ya da kurdeleler, gramofon kağıdından şeritler (karnaval tipi), mukavvadan trompetler, üfleyip sönen şeyler (blow-outs), konfeti, karnaval şemsiyeleri, vb.
Tapınak gibi dua edilen yerlerin dekorasyonunda kullanılan türden heykeller, heykelcikler ve benzerleri, bu pozisyon haricindedir.
Ayrıca, takımları, takımları, tuvalet eşyaları, halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden zemin kaplamaları, giyim eşyası, yatak örtüsü, masa örtüsü, tuvalet örtüsü, mutfak örtüsü gibi yararlı fonksiyonları olan ve bayrama yönelik tasarım, dekorasyon, amblem veya motifleri içeren eşyalar bu pozisyon haricindedir.
(B)  Sihirbazlık ve sürpriz eşyası, örn.; sihirbazlık numaraları, gösterileri için özel surette yapılmış oyun kağıtları, masaları, perde veya bölmeler, özel kaplar; aksırtma tozları, yalancı şekerlemeler, su püskürten düğmeye benzer parçalar ve “Japon çiçekleri” gibi şaka veya sürpriz eşyası.
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Hakiki Noel ağaçları (Fasıl 6).
 • Mumlar (06 pozisyonu).
 • Festival sırasında kullanılan kağıt veya plastik ambalaj malzemeleri (duruma göre mamul olduğu maddeye göre sınıflandırılır, örneğin, veya 48. Fasıl).
 • Noel ağacı dayanakları (yapıldığı maddeye göre sınıflandırılır).
 • 07 pozisyonundaki dokumaya elverişli maddelerden bayrak veya flamalar.
 • Her çeşit elektrikli çelenkler (05 pozisyonu).

95.06 –     BU FASILIN DİĞER POZİSYONLARINDA BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN KÜLTÜRFİZİK, JİMNASTİK, ATLETİZM VE DİĞER SPORLARA (MASA TENİSİ DAHİL) VEYA AÇIK HAVA OYUNLARINA MAHSUS EŞYA VE MALZEMELER; YÜZME HAVUZLARI VE KÜÇÜK OYUN HAVUZLARI.
–   Kar kayakları ve kar kayağı yapmaya mahsus diğer malzemeler:
9506.11 —     Kayaklar
9506.12 —     Kayak bağlayıcıları
9506.19 —     Diğerleri
–   Su kayakları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ve su sporu yapmak için diğer malzeme:
9506.21 —     Rüzgar sörfleri
9506.29 —     Diğerleri
–    Golf sopaları ve golf oyunlarına mahsus diğer malzeme:
9506.31 —     Sopalar (komple)
9506.32 —     Toplar
9506.39 —     Diğerleri
9506.40 –      Masa tenisi için eşya ve malzemeler
–  Tenis, badminton veya benzeri sporlar için raketler (fileli olsun olmasın):
9506.51 —     Tenis raketleri (fileli olsun olmasın)
9506.59 —     Diğerleri
–   Küçük ve büyük toplar (golf ve masa tenisi topları hariç):
9506.61 —     Tenis topları
9506.62 —     Şişirilebilen toplar
9506.69 —     Diğerleri
9506.70 –      Buz patenleri ve tekerlekli patenler (paten takılmış botlar dahil)
–   Diğerleri:
9506.91 —     Kültürfizik, jimnastik veya atletizm eşya ve malzemeleri
9506.99 —     Diğerleri
Bu pozisyon, aşağıda yazılı olanları kapsar:
(A)   Kültür fizik, jimnastik veya atletizm eşya ve malzemeleri, örn.:
Trapez çubukları (bar) ve halkaları; yatay ve paralel çubuklar; denge aleti; atlama beygiri; kulplu beygir; tramplenler; tırmanma ipleri ve merdivenleri; duvar çubukları; lobutlar; dambıl ve halterler; sağlık topları; kürek çekme, bisiklete binme ve diğer egzersiz aletleri; göğüs ve el çalıştırıcıları; çıkış takozları; yarışlarda kullanılan engel veya çitler, zıplama (atlama) standları ve destekleri; atlama havuzları; atlama minderleri; ciritler; diskler; fırlatmada kullanılacak çekiçler ve gülleler; boks çalışma topları (hız torbaları); boks veya güreş yapmak içir ringler; (özellikle askerlerin eğitiminde kullanılan) tırmanma duvarları.
(B)  Diğer spor dalları ve açık hava oyunları için malzemeler (95.03 pozisyonundaki, takımlar halinde veya ayrı olarak gelen oyuncaklar hariç), örn.:
(1)   Kar kayakları ve kar-kayağı için gerekli diğer kayak malzemeleri, (örn., kayak bağlayıcılar, kayak frenleri (brakes), kayak sopaları).
(2)   Su kayakları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri ve diğer su sporları aletleri, örneğin, dalış iskeleleri (platformları), kaydıraklar, dalgıç paletleri ve dalgıçlar için oksijensiz veya sıkıştırılmış hava tüpleri olmadan hazırlanmış solunum maskeleri, yüzücüler veya dalgıçlar için (şnorkel olarak bilinen) basit denizaltı oksijen (nefes alma) tüpleri.
(3)   Golf sopaları ve diğer golf malzemeleri (golf topu, top ayakları gibi).
(4)   Masa tenisi (pinpon) için gerekli eşya ve malzemeler, ayaklı veya ayaksız masalar, raketler (paddles), toplar ve ağlar gibi.
(5)   Tenis, badminton veya benzeri sporlar için raketler (örn., squash raketleri), (fileli olsun olmasın).
(6)   Toplar (masa tenisi ve golf topları hariç), tenis topları, Amerikan futbolu (rugby) topları ve benzeri toplar (bu tür topların iç lastikleri ve dış kılıfları dahil); su topu, basketbol ve benzeri için subaplı toplar; kriket topları.
(7)   Buz patenleri ve tekerlekli patenler (paten takılmış botlar dahil).
(8)   Hokey, kriket ve (uzun saplı raketlerle oynanan bir oyun olan) “lacrosse”, vb. için sopalar ve çubuklar; chistera (jai alai scoops); buz hokeyi için lastik diskler; buz üzerinde ağır taşlarla oynanan bir İskoç oyunu için taşlar (curling stones).
(9)   Çeşitli oyunlar için ağlar (file) (tenis, badminton, voleybol, futbol, basketbol, vb.).
(10) Eskrim malzemeleri: eskrim kılıçları (foils, sabres) ve meçler (dar ve uzun kılıçlar) ve bunların aksamı (ağızları, siperlikleri, kabzaları, düğmeleri, vb.).
(11) Okçuluk malzemeleri, yaylar, oklar ve hedef tahtaları gibi.
(12) Çocukların oyun alanlarında (çocuk bahçesinde) kullanılan türden aletler (örn., salıncaklar, kaydıraklar, tahterevalli, giant strides).
(13) Spor dalları veya oyunlar için koruyucu malzemeler. Örn.; eskrim maskeleri ve göğüs zırhı, dirseklere ve dizlere bağlanan dizlik ve dirseklikler, kriket pedleri (pads), tekmelikler (sporcuların alt bacak kısımlarını korumak için yapılmış sert koruyucu), dahili koruyuculu ve pedli buz hokeyi pantolonları.
(14) Diğer araç gereç ve malzemeler; deck tenisi, halka oyunu veya tahta toplarla oynanan bir oyun (bowls) için malzemeler; paten tahtaları (boards); raket presleri; polo veya kriket sopaları; bumeranglar;    dağcıların kullandığı buz baltaları; traplar ve bunların fırlatıcıları; kızaklar ve benzeri motorsuz taşıtlar (buzda veya karda kayan).
(C)  Yüzme havuzları ve sığ havuzlar (küçük oyun havuzları).
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Açık hava tenis raketleri ve diğer raketler için ipler (kordonlar) (39. Fasıl, 42.06 pozisyonu veya XI. Bölüm).
(b)   Spor çantaları ve 42.02, 43.03 veya 43.04 pozisyonlarına yer alan diğer çanta ve kaplar.
(c)   Spor eldivenleri, tek parmak eldivenler ve koruyucu eldivenler (genellikle 42.03 pozisyonu).
(d)  Tenis toplarını, futbol, vb. oyunlarına mahsus topları taşımaya mahsus fileler ile oyun sahalarını çevirmeye mahsus fileler (genellikle 56.08 pozisyonu).
(e)   61. veya 62. Fasılda yer alan,  dirsek, diz ve kasık bölgelerinde pedler gibi koruyucu parçalar içersin içermesin (eskrim kıyafetleri, futbol kaleci forması gibi) dokumaya elverişli maddelerden spor ürünleri
(f)   63.06 pozisyonunda yer alan, kayıklar (yelkenliler), vb. için yelkenler.
(g)   64. Fasıldaki spor ayakkabıları (patenleri bağlı buz patenleri ve tekerlekli patenlerden başka) ve 65. Fasıldaki spor şapkaları.
(h)   Bastonlar, kırbaçlar, kamçılar ve benzerleri (66.02 pozisyonu) ve bunların aksam ve parçaları (66.03 pozisyonu)
(ij)Spor deniz taşıtları (deniz jetleri, kanolar ve tek kişilik olan (skifler) gibi) ve XVII. Bölümdeki spor arabaları (kızaklardan başka).
(k)   Kurbağa adamlar için gözlükler ve diğer koruyucu gözlükler (90.04 pozisyonu).
(l)    90.18 pozisyonunda yer alan elektro-medikal cihazlar ve diğer aletler ve araçlar.
(m)  Mekano-terapi cihazları (90.19 pozisyonu).
(n)   Oksijen veya sıkıştırılmış hava tüpü ile birlikte kullanılan türden teneffüs aletleri (90.20 pozisyonu).
(o)   91. Fasıldaki spor amaçlı eşya.
(p)   Her tür bowling malzemeleri (otomatik bowling oyunu ekipmanları dahil) ve salon, masa veya lunapark benzeri yer oyunlarına mahsus diğer araç ve gereçler (95.04 pozisyonu).
95.07 –     OLTAYLA BALIK AVLAMAYA MAHSUS OLTA KAMIŞLARI, OLTA İĞNELERİ VE DİĞER BALIK TAKIMLARI; BALIK YAKALAMAYA MAHSUS EL KEPÇELERİ, KELEBEK AĞLARI VE BENZERİ AĞLAR; KUŞ AVCILIĞINA MAHSUS YAPMA KUŞLAR (92.08 VEYA 97.05 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ) VE BENZERİ AVCILIK VEYA ATICILIK LEVAZIMATI.
9507.10 –    Olta değnekleri
9507.20 –    Olta iğneleri (misina takılı olsun olmasın)
9507.30 –    Olta makaraları
9507.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, aşağıda yazılı olanları kapsar:
(1)   Her nevi (örn., tek veya çok ağızlı) ve her boyda olta iğneleri. Bunlar genellikle çelikten mamul bulunmakta ve bazen bronzla kaplanmış, kalaylanmış, gümüş kaplanmış veya yaldızlı olabilmektedir
(2)   Balık, kelebek vb. avında kullanılan kepçeler. Bu nevi kepçeler genellikle iplik veya sicimden mamul cep şeklinde fileler olup telden bir çerçeveye monte edilmişlerdir ve sapları vardır.

 • Olta kamışları ve balık avına mahsus eşya. Olta sopaları muhtelif boylarda olup, çeşitli maddelerden (bambu, ağaç, metal, cam lifi, plastik, vb.den) mamul bulunmaktadır. Bunlar yekpare olabileceği gibi birkaç parçadan da oluşabilir. Balık avı levazımatı makaralar ve bağlantı tertibatı; suni yemler (örn., yapma balıklar, sinekler, böcekler veya solucanlar) ve bunlarla donanmış olta iğneleri; dönen yemler; monte edilmiş oltalar ve olta uçları; olta yüzdürücüleri (mantardan, camdan, tüyden, vb.) ve bunların ışıldayan nevileri; üzerine olta sarılan mesnetler; otomatik göz alıcı aletler; monte edilmiş balık halkaları (kıymetli ve yarı kıymetli taşlardan mamul olanlar hariç); kurşunlar ve iğneye balığın takıldığını haber veren ve olta sopasına monte edilen veya harici bir kıskaçla tutturulan çıngıraklar.

(4)   Bazı avcılık veya atıcılık malzemeleri. Kuşları avlamak için hazırlanmış yapma “kuşlar” (fakat her türden öten tuzak nesneleri (92.08 pozisyonu) veya 97.05 pozisyonundaki doldurulmuş kuşlar hariç) ve tarlakuşu aynaları.
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • Suni (yapma) sinekler yapmak için kuş tüyleri (05 veya 67.01 pozisyonu).
 • Uzunlamasına kesilmiş fakat olta ipi haline getirilmemiş ipler, monofilamentler, sicimler ve suni veya tabii bağırsaklar ( Fasıl, 42.06 pozisyonu veya Bölüm XI).
 • 02, 43.03 veya 43.04 pozisyonlarında yer alan spor çantaları ve diğer çanta ve kaplar (balık kamışları kılıfları ve oyun çanta ve torbaları).
 • Bağsız (monte edilmemiş) halkalar (kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılır).
 • Av tuzakları, kapanları, vb.leri (mamul bulundukları maddelerin rejimine tabidir).
 • Monte edilmemiş veya harici kıskaçlarla tutturulmamış adi metalden elektrikli olmayan balıkçılık levazımatı için çıngıraklar.(83.06 pozisyonu)
 • Traplar (06 pozisyonu).

95.08 –     ATLIKARINCALAR, SALINCAKLAR, ATIŞ STANDLARI VE DİĞER FUAR VE PANAYIR EĞLENCELERİNE MAHSUS EŞYA; GEZİCİ SİRKLER, GEZİCİ HAYVAN SERGİLERİ, GEZİCİ TİYATROLAR.
9508.10 –  Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri
9508.90 –  Diğerleri
Gezici sirkler, gezici hayvan sergileri, gezici tiyatrolar ve panayır eğlencelerine mahsus diğer eşya ve araçlar, normal çalışmaları için gerekli olan bütün esaslı unsurları ihtiva ettikleri takdirde bu pozisyonda yer alırlar. Bu çeşitli eğlence eşyası ile birlikte gelmeleri veya bunların elemanları olarak gelmeleri şartıyla, yardımcı eşya da bu pozisyona dahildir. Buna rağmen, söz konusu yardımcı eşya (örn., çadırlar, hayvanlar, müzik aletleri, elektrik santralleri, motorlar, aydınlatma tesisatı, oturacak yerler, silahlar ve mühimmat) ayrı ayrı gelmeleri halinde, Tarifenin diğer pozisyonlarında sınıflandırılırlar.
Bu Faslın 1 no.lu Not hükmü saklı kalmak kaydıyla, sadece ve esas itibariyle bu tür eğlendirici niteliğe sahip eşyanın aksam, parça ve aksesuarları olarak kullanmak için dizayn edildiği anlaşılacak şekilde olan eşya (örn., salıncaklar ve kanal şeklinde olan şelalelerden geçmeye yarayan kayıklar, su kaydırakları) ayrı ayrı geldiği zaman burada sınıflandırılırlar.
Bu pozisyonda yer alan panayır (fuar) eğlencelerine mahsus eşya ve araçlara şunlar dahildir:
(1)   Her nevi atlıkarıncalar.
(2)   Çarpışan araba tesisatı (dodge’em car).
(3)   Su kaydırakları (water-chutes).
(4)   Manzaralı raylı sistemler ve kayma pistleri (kaydıraklar).
(5)   Salıncak şeklinde tekneler.
(6)   Atış galerileri ve direklerin üzerine dikilmiş hindistan cevizlerine top fırlatıp düşürmeye çalışılan oyun araçları.
(7)   Şaşırtmalı dehliz ve mağaralar (labirentler).
(8)   Acayip yaratılışta mahluk gösterileri.
(9)   Piyangolar (örn., şans fırıldakları).
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Eşya (şekerleme ve diğer mamuller, vs.) satışı, reklam, eğitim ve benzeri gösteriler için seyyar tesisler
 • Traktörler ve diğer nakil vasıtaları (treyler (römorklar) dahil), panayır eğlencelerinin aksamını teşkil etmek amacıyla özel şekilde imal olunanlar (örn.; ring-standı treylerleri (römorkları)) hariç.
 • Jetonla, banknotla (kağıt para),disk veya benzer maddelerle çalıştırılan eğlence makinaları (04 pozisyonu).
 • Ödül olarak dağıtılmak için eşya.
Başa dön tuşu