Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 82 – Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları

FASIL 82

ADİ METALLERDEN ALETLER, BIÇAKÇI EŞYASI VE SOFRA TAKIMLARI; ADİ METALLERDEN BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI

Fasıl Notları.

 • 09 Pozisyonunda yer alan eşya ile kaynak lambaları, portatif demirci ocakları, monte edilmiş öğütücüler ve manikür ve pedikür takımları hariç olmak üzere, bu Fasıl, bıçağı veya iş gören kısmı sadece aşağıda yazılı maddelerden yapılmış olan eşyayı kapsar:
 • Adi metallerden;
 • Metal karbürler veya sermetlerden;
 • Adi metalden, metal karbürden veya sermetten bir mesnet üzerine tespit edilmiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş taşlar); veya
 • Adi metallerden bir mesnet üzerine tespit edilmiş aşındırıcı maddelerden (söz konusu aletlerin dişleri tırtıkları ve diğer kesici kısımlarının aşındırıcı tozlar ilavesi ile hakiki mahiyetleri ve kullanış maksatları değişmemiş olması şartıyla).
 • İsmen belirtilen aksam ve parçalar ile el aletlerine mahsus 84.66 pozisyonundaki alet tutucular hariç olmak üzere, bu fasıldaki eşyanın adi metallerden aksam ve parçaları, esas eşyanın girdiği pozisyonda yer alır. Bununla beraber, XV. Bölümün 2 numaralı notu anlamında, genel kullanıma mahsus malzeme, aksam ve parçalar bu Faslın dışında kalır.

Elektrikli traş makinaları ve elektrikli saç kesme makinalarının başları, tarakları, bıçakları ve kesici parçaları 85.10 pozisyonunda sınıflandırılır.

 • 11 Pozisyonundaki bir veya daha fazla bıçak ile 82.15 pozisyonundaki en az eşit sayıdaki eşyadan oluşan takım halindeki eşya 82.15 pozisyonunda sınıflandırılır.

 
 
GENEL AÇIKLAMALAR
 
 
Bu Fasıl, XV. Bölümün bundan önceki Fasılları dışında bırakılmış bulunan, XVI. Bölüme dahil makine veya cihazlardan olmayan (aşağıya bakınız), ne 90. Fasılda yer alan alet ve cihazlardan ne de 96.03 veya 96.04 pozisyonlarında yer alan eşyadan olmayan aletleri, edavatları, bıçakçı eşyası, sofra eşyası, vb. gibi özel çeşitteki adi metallerden mamul bazı eşyayı kapsar.
 
 
 
 
 
Aşağıdakiler bu Fasıla dahildir:
 

 • Bazı özel istisnalar haricindeki (örneğin; testere makinalarına ait testere ağızları) el aletleri (82.01 ila 82.05 pozisyonları).
 • 02 ila 82.05 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen, perakende satış için hazırlanmış takım halinde aletler (82.06 pozisyonu).
 • El aletlerinin, makineli el aletlerinin veya makineli aletlerin değişebilen aletleri (82.07 pozisyonu), makinaların veya mekanik cihazların bıçakları ve kesici ağızları (82.08 pozisyonu) ve aletler için levhalar, çubuklar, delici uçlar ve benzerleri (82.09 pozisyonu).
 • Bıçakçı eşyası (profesyonel veya kişisel kullanıma veya ev işlerine mahsus olsun olmasın) evlerde kullanılan bazı mekanik cihazlar, kaşıklar, çatallar ve benzeri sofra ve mutfak eşyası (82.10 ila 82.15 pozisyonları).

 
Genellikle, bu Fasıl, doğrudan doğruya elde kullanılmak üzere imal edilen türden olan aletleri (dişli, krank-kollu, miller, vidalı mekanizmalar veya el çarkları gibi basit mekanizma ile donatılmış olsun olmasın) kapsar. Bununla birlikte cihazlar; bir tezgaha, duvara, vb. monte edilmek üzere imal edilmiş ise veya kullanımları için istenilen güç derecesi veya hacimleri veya ağırlıkları sebebiyle zemin yada tezgah üzerinde durması için destekleyici çerçeveler, dayanaklar, levha kaideler vb. üzerine monte edilmiş halde bulunuyorlar ise genellikle 84. Fasılda sınıflandırılırlar.
Böylece, basit dişli mekanizması içermesine rağmen mesnedi olmayan elde kullanılan el matkabı, 82.05 pozisyonunda yer alan bir alettir; diğer taraftan bir mesnet üzerine veya destek çerçevesine monte edilerek imal edilmiş olan matkap, 84.59 pozisyonunda yer alır. Aynı şekilde kıskaç tipli metal kesme makasları, 82.03 pozisyonunda yer alır, bunun aksine bir mesnet veya tespit levhasına monte edilmiş giyotin tipi makaslar, el ile kullanılsa bile 84.62 pozisyonunda yer alır.
Bununla birlikte, bu kuralın, her iki tarafında da cihazın özelliğine bağlı olarak istisnalar vardır. Nitekim mengeneler, çatılmış bileğiler, portatif demirci ocakları, özellikle 82.05 pozisyonunda yer alırlar. Aynı şekilde bazı mekanik cihazlar (kahve değirmenleri, meyva suyu sıkma cihazları, et kıyma makinaları, vb.) özel şartlara sahip olmak kaydıyla 82.10 pozisyonunda yer alırlar (aşağıdaki ilgili açıklama notuna bakınız). Diğer taraftan, 84. Fasıl özellikle, bağımsız olarak elde kullanılan bazı cihazları içine alır, örneğin; sıvıları ve tozları püskürtme cihazları (84.24 pozisyonu), pnömatik aletler (84.67 pozisyonu), yazıhane için pistolsuz tipte raptiyeleme makinaları (84.72 pozisyonu), bunların bazıları çok ufak olduklarından, bunları mesnetleri veya destek çerçeveleri olanlar olarak tanımlamak zordur.
 
 
*
*    *
 
Aletler, bıçakçı eşyası vb. nin kesici kısmı, iş gören yüzeyi, iş gören kenarı, bıçağı veya diğer iş gören kısmı adi metallerden veya metal karbürlerden (28.49 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız) veya Sermetlerden (81.13 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız)  imal edilmiş olmadıkça genellikle bu Fasılın dışında kalır; bununla beraber, bu durumu sağlayan sapları, gövdeleri, vb. metal olmayan maddelerden mamul bulunan ve ağırlık itibariyle metalik iş gören kısımları üstün durumda olsa bile bu Fasılda yer alır (örneğin; bıçağı metalden, gövdesi ağaçtan olan rendeler gibi).
Bu Fasıl, aynı zamanda iş gören kısımları tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş kıymetli veya yarı kıymetli taşlardan (örneğin; kara elmaslar) yapılmış  olan ve adi metal, metal karbür veya sermetlerden mamul destek üzerine tutturulmuş olan aletleri, buna ilaveten bazı durumlarda işgören kısmı aşındırıcı maddelerle donatılmış veya kaplanmış olabilen aletleri de içine alır.
Bu genel kurallara, bu Fasılın pozisyonlarında özellikle belirtilen bazı eşyanın durumları istisna teşkil etmektedir (örneğin; portatif demirci ocakları ve çatılmış bileğiler gibi). Ayrıca, tabii taşlardan, aglomere edilmiş aşındırıcılardan veya seramiklerden bileği taşları ve benzerleri (öğütme, bileme, cilalama, doğrultma ve kesme tekerlekleri, başları, diskleri ve uçları dahil), bir çerçeveye monte edilmemiş olmak kaydıyla diğer maddelerden gövdeler, soketler, miller, akslar ve benzerlerini içersin içermesin, 68.04 pozisyonunda yer aldığından, çok az aşındırıcı alet bu Fasılda yer almaktadır (82.02 ve 82.07 pozisyonlarının Açıklama Notlarına bakınız).
 
İş gören kısımları, bu Faslın 1 Nolu Notunda belirtilen maddelerin birinden mamul bulunmamaları nedeniyle bu Faslın dışında kalan el aletleri,  makinalı aletler veya mekanik el aletleri için değişebilir aletler,  bu Faslın haricindedir ve genellikle iş gören kısmının yapıldığı maddeye göre sınıflandırılır, örneğin; iş gören kısımları kauçuktan olanlar (Fasıl 40), deriden olanlar (Fasıl 42), kürkten olanlar (Fasıl 43), mantardan olanlar (Fasıl 45), mensucattan olanlar (Fasıl 59), seramikten olanlar (69.09 pozisyonu) gibi. Makinaların aksamından fırçalar, 96.03 pozisyonunda yer alırlar.
 
Aletlerin, bıçakçı eşyasının vb. açıkça anlaşılır adi metalden mamul aksamı (örneğin; testere kolu, rende bıçağı gibi) normalde tamamlayıcı eşya olarak ait oldukları eşya ile aynı pozisyonda yer alır. Ancak, bu kural aksam ve parçalar için özel bir pozisyon olduğunda uygulanmaz. Zincirler, çiviler, somunlar, civatalar, vidalar, perçinler, yaylar (örneğin; budama makası için yaylar) ve XV. bölümün 2 Nolu Notunda tarif edilen genel kullanıma mahsus diğer aksam ve parçalar bu Faslın dışında kalırlar ve kendi uygun pozisyonlarında yer alırlar (73 ila 76. Fasıllar ve 78 ila 81. Fasıllar).
 
82.08 ila 82.15 pozisyonlarında yer alan bıçakçı eşyası ile diğer eşya, kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplamalı metallerden basit süsler (örneğin; çizgilerle veya harflerle süslemeler) veya önemsiz teferruatla donatılmış olabilir, bununla birlikte kıymetli metal veya kıymetli metallerle kaplı metalden mamul aksamı (örneğin saplar veya bıçaklar) olanlar ile tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (tabii sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) (yukarıda tarif edilen iş gören kısım haricinde) içerenler 71. Fasılda sınıflandırılır.
 
 
*
*     *
 
 
Aşağıdakiler bu Fasıla dahil değildir:

 • Tıp, dişçilik, cerrahlık ve veterinerlik alet ve cihazları olarak kullanılan aletler, makaslar ve diğer bıçakçı eşyası (18 pozisyonu).
 • Oyuncak özelliği kazandığı açıkça görülen aletler ( Fasıl).

 
 
82.01 – BELLER,  KÜREKLER,  KAZMALAR,  KÜLÜNKLER,  ÇAPALAR,  YABALAR,  DİRGENLER, TIRMIKLAR VE KAZAYAĞI; BALTALAR, BAĞCI BIÇAKLARI VE BENZERİ DİĞER KESİCİ VE YONTUCU EL ALETLERİ; HER TÜR BUDAMA MAKASI VE BUDAYICILAR; TIRPANLAR, ORAKLAR, KURU OT VE SAMAN BIÇAKLARI, ÇİT MAKASI, ODUNCU KAMALARI VE ZİRAATTE, BAHÇIVANLIKTA VEYA ORMANCILIKTA KULLANILAN DİĞER EL ALETLERİ.
 
 
8201.10 –   Beller ve kürekler
 
8201.30 –    Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar ve kazayağı
 
8201.40 –  Baltalar,  bağcı bıçakları veya benzeri kesici veya yontucu el aletleri
 
8201.50 –  Budama makası ve tek elle kullanılan benzeri budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları makasları dahil)
 
8201.60 –  Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle kullanılan benzeri makaslar
 
8201.90 –  Ziraatta, bahçıvanlıkta ve ormancılıkta kullanılmaya mahsus diğer el aletleri
 
 
Bu pozisyon, esas olarak ormancılıkta, bahçıvanlıkta, ziraatta kullanılan el aletlerinin yanı sıra diğer maksatlar için  (örneğin;  yol çalışmalarında, denizcilikte,  madencilikte,  taş ocaklarında,  marangozlukta veya ev işlerinde) kullanılabilen el aletlerini de kapsar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Beller ve kürekler. Evlerde kullanılan kömür kürekleri ve özel tiptekiler (kampçılar, askerler vb. için siper, çukur, vb. kazmaya mahsus olanlar) dahil.
 • Yabalar (zift yabaları dahil).
 • Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar, kazayağı (çim tırmıkları, çapalı tırmıklar, ağaç köklerini çıkarmaya mahsus çapa, zararlı otları temizlemeye mahsus çapalar, fide dikmeye mahsus çapalar dahil).
 • Baltalar, bağcı bıçakları veya benzeri kesici ve yontucu el aletleri (Ağaç kesme baltaları, el baltaları, kırpıntı bıçakları, keserler dahil).

 

 • Budama makasları ve tek elle kullanılmaya mahsus benzeri budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları makasları dahil). Bunlar, genellikle uzunluklarının 3/4. kısmında yer alan bir mil üzerinde düzenli bir şekilde birbirine bağlı iki koldan ibarettir. Kollardan biri çoğunlukla konkav şeklinde ve diğeri kesici ağızlı konveks şeklindedir (“papağan gagası”); bunların parmak geçecek halkaları olmadığından 13 pozisyonunda yer alan makaslardan daha farklıdırlar.

Bu aletler, tek elle kolayca açılabilmesi veya kapatılabilmesi için hemen hemen her zaman, kesme işleminden sonra kolların ayrı kalmasını sağlayan gücü veren yay ve çengel veya diğer bağlayıcılara sahiptirler. Bunlar kesimde tek elle idare edilebilir ve çok kuvvetli iş görme gücüne sahiptirler.
Bu pozisyon, bahçe budama makaslarını, çiçek veya meyva budama makaslarını; dar, gittikçe incelen bıçak ağızlı üzüm budama makaslarını ve benzerlerini içine alır.
 
Bu pozisyon, budama makasının birçok ağzına sahip, fakat makası tutmaya yarayan parmak geçecek halkaları olan budama makası tipindeki makasları kapsamaz (82.13 pozisyonunun Açıklayıcı Notuna bakınız).

 • Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve iki elle kullanılan benzeri makaslar (Çim makasları ve budama makasları dahil).
 • Ziraatta, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılmaya mahsus diğer el aletleri. Bunlar tırpanlar, oraklar (torbalama, hasatlama veya çim kancaları dahil), her türlü kuru ot veya saman bıçakları, bitki dikmeye mahsus süngüler, tohum ekmeye mahsus süngüler, mibzer, malalar, bitkinin yerini değiştirmeye mahsus aletler, meyva toplama aletleri, hayvanları tımar etmeye mahsus taraklar, kaşağılar ve domuz raspaları; ağaç kabuklarını soymaya mahsus aletler; odun yarmaya mahsus kamalar, ağaç kütüklerini yuvarlamaya mahsus kancalı küsküler (kütük çengelleri, kütük kıskaçları,  kütük  kamaları,  kütük  devirme  kancaları)  çim  tarhlarının kenarlarını traş  edip  düzlemeye  mahsus satırlar, koyun kırkma makaslarını kapsar.

 
Bu pozisyonda yer alan bütün bu aletler, sapları takılmış veya takılmamış halde olabilirler.
Bu pozisyon ayrıca, bu aletlerin aksamı olduğu anlaşılabilen adi metalden mamul bulunan parçaları da kapsar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Koyun kulağını ve diğer hayvanları markalamaya mahsus pensler (03 pozisyonu).
 • Taşçı kamaları; tırpan veya orak ağızlarını doğrultmaya yarayan örsler (05 pozisyonu).
 • Budama çakıları (11 pozisyonu).
 • Bahçe merdaneleri; tırmıklar, ot veya çayır biçme makinaları ve benzeri diğer makina ve cihazlar (el ile itilerek veya çekilerek kullanılanlar dahil) ( Fasıl).
 • Dağcılara mahsus kazmalar (06 pozisyonu).

 
 
82.02 –     EL TESTERELERİ; HER TÜR TESTERE AĞIZLARI (FREZE TESTERELER VE DİŞSİZ TESTERE AĞIZLARI DAHİL).
 
 
8202.10 –  El testereleri
 
8202.20 –  Şerit halinde testere ağızları
 
– Dairevi testere ağızları (freze makinalarında kullanılanlar
dahil)
 
8202.31 —  İş gören kısmı çelikten olanlar
 
8202.39 — Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
 
8202.40 –  Zincir halinde olan testere ağızları
 
– Diğer testere ağızları
 
8202.91 — Düz testere ağızları (metal işlemeye mahsus olanlar)
 
8202.99 — Diğerleri
 
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
 

 • El testereleri. Bunlar ticari kullanım için veya ev işlerinde kullanılan ve ağaç, metal, taş ve diğer maddelerin biçilmesine yarayan el testereleridir.

Buradaki el testereleri; ağaçtan veya metalden çerçeveli kavisli testereler, demir testereleri, kıl testereleri ve diğer testereler; panel testereleri, sırtlı testereler, zıvana testereleri, delik (oyma) testereleri, çapraz dişli testereler (kertik testereleri) (genellikle her iki ucu saplı); bahçıvanlar ve madenciler için bıçak biçiminde testereler (katlanabilir veya katlanamayan); özel saatçi ve kuyumcu testereleri; takım halinde çeşitli ağızlara sahip testereler; kamplarda, ordugahlarda, vb. kullanılan mafsallı testereler; kontrplak testereleri; köşe kesme için testereyi idare eden ve camcı kütüğü denilen kenarı yarık bir yuva içine sabit bir şekilde yerleştirilmiş testereleri, eşyaya esas karakterini veren testereleri kapsar.
 

 • El testereleri, testere makinaları ve bütün maddeler için her türlü testere ağızları. Testere ağızları aşağıdakileri kapsar:
 • Şerit halinde testere ağızları ile sonsuz şerit halinde testere ağızları (örneğin; odun testereleme makinaları için olanlar)
 • Dairevi testere ağızları (freze makinalarında kullanılmaya mahsus kesme ve yarma testere ağızları dahil). Freze makinalarında kullanılan dairevi testere ağızları, freze bıçaklarından, kalınlıklarının, çaplarına oranla daha küçük oluşu ve aynı zamanda dişlilerinin alelade dairevi testere ağızlarında olduğu gibi yalnız ağız kısmında bulunmasıyla ayırt edilebilir, halbuki freze bıçaklarında dişler çoğunlukla yüzünde bulunmakta veya konkav veya konveks şeklinde dişleri içermektedir.
 • Zincir halinde olan testere ağızları (zincir biçiminde). Bunlar ağaçları yere indirmede, ağaç kütüklerini biçmede kullanılırlar. Bu tür testere ağzı dişleri ekseriye metal karbür veya sermetleri içerirler.
 • Düz testere ağızları; bunlar, panel testereleri, zıvana testereleri, demir testereleri, vb. “filigre testereleri” olarak bilinen testereler içindir (eğe gibi diş açılmış dairevi ağızları vardır fakat oyma testeresi ağzı gibi kullanılırlar).
 • Taş biçmeye mahsus dişsiz düz testere ağızları (bunlar, çekiçle veya makine ile düzeltilmek suretiyle tam yassı hale veya ondüleli şekilde sokulmuşlardır). Bunların burada yer alabilmesi için uçlarının delinmiş veya tespite elverişli şekle sokulmuş olmaları gerekir.
 • Metalleri biçmeye mahsus dişsiz kesme diskleri (sürtünme diskleri).

 
Bu pozisyon aynı zamanda, testere ağızlarının taslak halinde olanlarını da kapsar. Dişleri açılmış bulunmak şartıyla düz şeritler (çeşitli boylarda kesilmiş olsun olmasın) ve diskler (ortalarında motorun miline tutturulmaya mahsus delikleri olanlar) halinde olanlar da bu gibi taslaklardan sayılırlar. Genellikle bunlar yüksek karbonlu çelikten mamuldürler.
 
Testere ağızları, ya kendinden dişli olur veya tutturulmuş (geçme) dişli veya segmanlı (bazı dairevi testere ağızlarında olduğu gibi) olabilir. Dişler, tamamen adi metallerden veya metal karbürlerle, elmasla (özellikle kara elmas) veya bazı durumlarda aşındırıcı tozlarla kaplanmış veya donatılmış haldeki adi metallerden olabilir. Bazı testerelerde, dişlerin yerini bir diskin dış sınır çizgisine yerleştirilmiş elmas veya metal karbür elementleri almış olabilir.
 
Kenarları tamamen veya yer yer aşındırıcı maddelerle donatılmış veya kaplanmış halde olan dişsiz diskler (örn. mermer, kuvartz, cam kesmede kullanılan) bu pozisyon haricindedir (68.04 pozisyonunun Açıklayıcı Notuna bakınız).
 
Bu pozisyon, el testerelerinin adi metalden mamul aksamı (örneğin; saplar, çerçeveler ve gergiler gibi) ve testere ağızlarına geçirmeye mahsus adi metalden mamul dişler ve dişli segmanları da içerir.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Taş biçme kablosu (genellikle özel çelikten mamul üç telden yapılmış kablolar) (12 pozisyonu),
 • Zıvana açmaya mahsus kesici zincirler (07 pozisyonu),
 • Motorlu el testereleri (67 pozisyonu).
 • Müzik aletlerinden olan testereler (08 pozisyonu).

 
 
82.03 –     EĞELER, TÖRPÜLER, PENSLER (KESİCİ AĞIZLILAR DAHİL), KERPETENLER, CIMBIZLAR, TENEKECİ MAKASLARI, BORU KESİCİLERİ, CİVATA KESİCİLERİ, ZIMBALAR VE BENZERİ EL ALETLERİ.
 
 
8203.10 –  Eğeler, törpüler ve benzeri aletler
 
8203.20 –  Pensler (kesici ağızlılar dahil), kerpetenler, cımbızlar ve
benzeri aletler
 
8203.30 –  Tenekeci makasları ve benzeri aletler
 
8203.40 –  Boru kesiciler,  civata kesiciler,  zımbalar ve benzeri aletler
 
 
 
 
Bu pozisyon aşağıda belirtilen el aletlerini kapsar:
 

 • Eğeler, törpüler ve benzeri aletler (birleştirilmiş eğe-törpüler dahil). Bu aletlerin metal, ağaç ve diğer maddeler için her şekilde (yassı, yuvarlak, yarı yuvarlak, kare, üçgen, oval, vb.) ve her ebatta olanları.

 

 • Pensler (kesici ağızları dahil), kerpetenler, cımbızlar ve benzeri aletler.

Bunlar:

 • Pensler (örneğin; kurşun mühür vurmaya mahsus olan kıskaçlar ve pensler, koyun kulağını ve diğer hayvanları markalamaya mahsus pensler, gaz borularına mahsus pensler, maşalı pim, sokup çıkarmaya mahsus pensler, bağ deliği kapsüllerini yerleştirip sıkıştırmaya mahsus pensler, testere ağızlarının dişlerini açmaya mahsus pensler gibi).
 • Kerpetenler (örneğin; nalbant kerpetenleri ve demirci kerpetenleri gibi).
 • Cımbızlar (örneğin; saatçilere, çiçekçilere, pulculara mahsus cımbızlar, kıl çekmeye mahsus cımbızlar).
 • Çivi çıkarma aletleri (çene tipli, kerpeten esasına göre çalışan aletler).

 

 • Teneke makasları ve benzeri aletler (tenekeci makasları ve metal plaka veya telleri kesmeye mahsus diğer makaslar dahil).

 

 • Boru kesiciler, civata kesiciler, zımbalar ve benzeri aletler. Bunlar aşağıdakileri kapsar:
 • Kesici dişli çarkı olan boru kesiciler, civata kesiciler ve maşa makasları ve zincir kesiciler (kerpeten tipinde olanlar).
 • Delici zımbalar, örneğin; düğme deliği zımbaları, bilet zımbaları (11 pozisyonunda yer alan tarih ve diğer işaretleri damgalamaya mahsus zımbalar hariç); saraç zımbaları, somya zımbaları, deri, keçe, vb. üzerine delik açmaya yarayan conta çıkarmaya mahsus olan pens tipinde veya çekiçle vurularak kullanılan tipteki zımbalar (beton vb. katı maddeleri delmeye mahsus çiviler ve benzeri zımbalar hariç).

 
 
Aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:

 • Makina aletleri için zımbalar ve eğeler (rotatif eğeler dahil) (07 pozisyonu),
 • Tırnak törpüleri, tırnak penseleri ve tırnak makasları (82.14 pozisyonu),
 • Şeker maşaları (15 pozisyonu).
 • Makina tipi metal kesme makasları (62 pozisyonu) ve masa, sıra vb. üzerine tutturulmak veya takmak için mesnete sahip büro tipi delici zımbalar (84.72 pozisyonu).
 • Tarih veya diğer herhangi bir karakterle biletleri damgalamaya mahsus bilet zımbaları (11 pozisyonu).

 
 
82.04 –     ELLE KULLANILAN SIKIŞTIRMA ANAHTARLARI (DİNAMOMETRİK ANAHTARLAR DAHİL FAKAT KILAVUZ ANAHTARLAR HARİÇ); DEĞİŞEBİLİR SIKIŞTIRMA SOKETLERİ (SAPLI OLSUN OLMASIN).
 
 
– Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları
 
8204.11 —  Ağzı sabit olanlar
 
8204.12 —  Ağzı ayarlanabilir olanlar
 
8204.20 –   Değiştirilebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın)
 
Bu pozisyon, aşağıda belirtilen el aletlerini kapsar:
 

 • Elde kullanılan sıkıştırma anahtarları (ağzı sabit veya ayarlanabilir olanlar; yuva içine geçmek suretiyle çalışan türden anahtarlar; krank kollu anahtarlar gibi); bisikletlere, arabalara, tirfonlara, yangın musluğu veya borulara mahsus sıkıştırma anahtarları (zincir tipli boru sıkıştırıcılar dahil); dinamometrelere mahsus sıkıştırma anahtarları. Bununla beraber kılavuz anahtarları bu pozisyon dışında kalır (82.05 pozisyonu).
 • Değiştirilebilir sıkıştırma anahtarlarının soketleri saplı ya da sapsız, devinim düzenekleri ve eklentileri dahil.

 
 
82.05 –      TARİFENİN BAŞKA POZİSYONLARINDA YER ALMAYAN EL ALETLERİ (CAMCI ELMASLARI DAHİL); KAYNAK LAMBALARI; MENGENELER, VİDA MENGENELERİ VE BENZERLERİ (MAKİNALI ALETLERİN VEYA SU JETİ KESME MAKİNALARININ AKSAM, PARÇA VEYA TEFERRUATLARINI TEŞKİL EDENLER HARİÇ); ÖRSLER, PORTATİF DEMİRCİ OCAKLARI; EL İLE VEYA PEDALLA İŞLEYEN ÇATKILARI İLE BİRLİKTE BİLEĞİLER.
 
8205.10 –   Delme, diş veya yiv açma aletleri
 
8205.20 –  Çekiçler ve balyozlar
 
8205.30 –   Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus
benzeri kesici aletler
 
8205.40 –  Tornavidalar
 
– Elle kullanılan diğer aletler  (camcı elmasları dahil)
 
8205.51 —  Ev işlerinde kullanılanlar
 
8205.59 —  Diğerleri
 
8205.60 –   Kaynak lambaları
 
8205.70 –   Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri
 
8205.90 –  Diğerleri (Bu pozisyonun iki veya daha fazla alt pozisyonunda yer alan ürünlerden meydana gelen takım halinde eşya
 
 
Bu pozisyon, bu Faslın başka pozisyonlarına veya tarifenin diğer Fasıllarına dahil olmayan (bu Faslın Genel Açıklayıcı Notuna bakınız) bütün el aletlerini ve pozisyon metninde ismen belirtilen bazı alet ve cihazları kapsar.
Bu pozisyon, çok sayıda el aletlerini (manivela, dişli takımı, mandal tertibatı gibi basit mekanizmalı elle çalışan bazı el aletleri dahil) kapsar. Bu alet gruplarına şunlar dahildir:
 

 • Delmeye, diş veya yiv açmaya mahsus aletler. Burgular (dişli tertibatı olanlar dahil), göğüse dayamak suretiyle kullanılan matkaplar (göğüs matkapları) ve el matkapları; paftalar, kılavuz anahtarları, somun dişi açmaya mahsus aletler gibi. Bu aletlerin değişebilir türden olan aletleri, burgu uçları, matkap uçları, somun dişi açmaya mahsus aletlerin uçları ve pafta lokmaları gibi aletler bu pozisyon dışındadır (07 pozisyonuna bakınız)
 • Çekiçler ve balyozlar. Demirci, kazancı, marangoz, nalbant, taşçı, taş kırma, taş yontma, camcı, duvarcı çekiçleri, tuğla döşeyicilerine mahsus çekiçler, tokmaklar, taş düzeltme (“fırçalama”) çekiçleri, bir tarafı kazma, çivi çıkarma, vb. gibi tertibatla donatılmış çekiçler gibi.
 • Rendeler, keskiler, oluklu keskiler ve ağaç işlemeye mahsus benzeri kesici aletler. Marangozlar, doğramacılar, fıçıcılar, tahta oymacılar, vb. tarafından kullanılan her çeşit rende ve oluk rendeleri (perdahlama, ayarlı oluk açma, düzleme, yiv açma rendeleri gibi), oyma bıçakları, ağaç kazıma bıçakları, oyma ve kazıma bıçakları.
 • Tornavidalar (dişli tertibatı olanlar dahil).
 • Elle kullanılan diğer aletler (camcı elmasları dahil).

Aşağıdakiler bu gruba dahildir:

 • Bu grup, el aletleri karakterine sahip olup, 73.23 pozisyonuna girmeyen türden olan ev işlerine mahsus bazı aletleri (kesici aksamı bulunanlar dahil) içerir, fakat mekanik tertibatlı olanlar bu grup haricindedir (10 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız), örneğin;

Ütüler (gaz, parafin (kerosen), odun kömürü, vb. ile çalışanlar dahil, 85.16 pozisyonunda yer alan elektrikle çalışan ütüler hariç), saç kıvırma maşaları, şişe kapaklarını açmaya mahsus aletler, tirbüşonlar, konserve, vb. kutularını açmaya mahsus basit aletler (anahtar tipinde olanlar dahil), ceviz, vb. kırmaya mahsus aletler, meyvaların sert çekirdeklerini çıkarmaya mahsus aletler (yaylı tipte), düğme sökücüler, ayakkabı çekecekleri; masatlar ve metalden diğer bileğiler, pasta ruletleri ve hamur kesecekleri; peynir, vb. için rendeler, daire şeklinde bıçaklı kıyma aletleri; peynir, sebze dilmeye mahsus aletler; ızgara şeklinde gözleme kalıbı, krema veya yumurta çırpma aletleri; yumurta dilmeye mahsus aletler, tereyağını lüle yapan aletler; buz baltaları; sebzeleri püre haline getiren presler; domuz yağları için iğneler; sobalar, şömineler vb. için gelberiler, maşalar, ateş karıştırma demirleri, soba ve şöminelerde kapağı kaldırmaya mahsus aletler.

 • Saatçi aletleri. Kıymetli taş yerleştirme, dengeleme, perçinleme, zemberek kurma jacot veya mil yerleştirme aletleri, denge vidası yerleştirme ve ayarlama aletleri.
 • Saplı camcı elmasları (dereceli kadran üzerine yerleştirilmiş pergel tipindeki daire şeklinde cam kesmeye mahsus elmas uçlu cam kesme aletleri ile cam üzerinde desen yapmaya mahsus elmas uçlu kalemler dahil). Elmaslar yalnız başlarına olduğu durumlarda bu pozisyon haricindedir (71.02 pozisyonu).
 • Demircilere mahsus aletler. Örneğin; takımlar, metal eşyayı döverek biçim verme kalıpları, yiv açma aletleri, demirci keskileri ve demirci damgaları (zımbaları) gibi.
 • Madencilikte ve yol çalışmalarında, vb. kullanılan aletler, Örneğin; eğri uçlu küsküler, taşçı kalemleri, taşçı zımbaları ve taşçı kamaları, manivela kolu gibi.
 • Duvarcılara, dökümcülere, çimento ve alçı işleri yapanlara, boyacılara, vb. mahsus aletler. Örneğin; malalar, perdahlama aletleri, tepsi, sistreler, sıyırma bıçakları, perdahçı şişleri ve mühreleri, çimento üzerine desen vermeye mahsus merdaneler, palet üzerinde boya kazımaya mahsus bıçaklar, spatulalar, camcılara mahsus macun çekme bıçakları, keski çarklı cam kesiciler gibi.
 • Çeşitli el aletleri. Örneğin; nalbantlara mahsus sıyırma ve tırnak kesme bıçakları, toynak temizleme aletleri ve toynak kesme aletleri, soğuk keski kalemleri ve zımbalar; perçin yapmaya mahsus zımba takımları, perçin kalıpları; kerpeten tipinde olmayan türden çivi çıkarma aletleri, sandık, vb. açmaya mahsus aletler ve pim zımbaları; lastik montaj (demonte) levyeleri; kunduracı bızları (gözsüz); döşemecilere ve ciltçilere mahsus kalem zımbaları; lehim havyaları ve dağlama demirleri, metalleri kazımaya mahsus sistreler; kerpeten tipinde olmayan testere takımları; köşe yivi kesmek için testereyi kılavuzlayan kutular; peynirden numune almaya mahsus alet ve benzerleri; toprak sıkıştırmaya mahsus tokmaklar; bileği taşlarını ve değirmen taşlarını temizlemeye mahsus ince dişli taraklar; kutu, sandık, vb. çemberlemeye mahsus aletler (22 pozisyonunda yer alanlar hariç, ilgili Açıklama Notuna bakınız); ambalaj paketlerini, karton, vb. telle tutturmaya mahsus yay tertibatlı tabanca tipli aletler; kartuş tertibatlı perçinleme aletleri, delik tıkama, vb. aletleri; cam eşya imalcilerine mahsus üfleme boruları; ağızla üflenen şalümolar; yağdanlıklar (pompa veya vida mekanizmalı olanlar dahil) ve gres tabancaları.
 • Kaynak lambaları (örneğin; kaynak ve lehim işleri, yüzey üzerindeki boyayı çıkarmak, yarı-dizel motorları harekete geçirmek için). Bu lambalar, iki tiptir ve her iki tip kaynak lambasının bünyesinde, mineral yakıtlar veya diğer sıvı yakıtlar için farklı yakıt tipi kullanım yapısında olan yakıt haznesi (çoğunlukla küçük pompalı) veya yerine bir başkası konulabilen gaz doldurulmuş kartuşlar vardır. Bazı durumlarda lehim veya kaynak havyaları veya dağlama demirleri yahut diğer tertibatlar lambanın tepesine takılmış olabilir. Bu pozisyon, gaz yakıtla çalışan kaynak makina ve cihazlarını kapsamaz (68 pozisyonu).
 • Mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri. Bunlara, doğramacı, marangoz, çilingir, tüfekçi, saatçi, vb. tarafından kullanılan el mengeneleri, pimli mengeneler, masa mengeneleri, tezgah mengeneleri ve su püskürtmeli kesme makinaları (makine ve cihazların aksamından veya aksesuarından olan mengeneler hariç) dahildir. Bu grup aynı zamanda mengeneler gibi aletleri tutmaya yarayan kıskaçları ve kavrama aletlerini (doğramacı kıskaçları, döşeme tahtalarını sıkıştırmaya mahsus kıskaçlar, alet imalcilerine mahsus kıskaçlar gibi) içine alır.

 
Sıkıştırılacak veya kavranacak eşyanın zedelenmesini önlemek amacıyla ağız kısımları metal olmayan maddelerle (tahta, dokumaya elverişli elyaf vb.) kaplı mengeneler de bu grupta yer alır.
 
Bununla birlikte, bir mesnede geçici olarak tutturulacak, bu mesnedi hareket ettiren kauçuk rondela ve adi metalden mamul taban, kulp ve vakum kaldıraçlarından oluşan vakumlu kap tutturucuları bu pozisyona dahil değildir (örneğin; 73.25, 73.26 veya 76.16 pozisyonları).
 

 • Örsler, portatif demirci ocakları, el ile veya pedalla işleyen çatkıları ile birlikte bileğiler.

Aşağıdakiler bu gruba dahildir:

 • Her ebatta ve her türlü kullanıma mahsus örsler (iki ucu sivri örsler dahil). Örneğin; demirci örsleri, saatçi ve mücevherci örsleri, ayakkabıcı ve ayakkabı tamircisi kalıpları, orakların ağızlarını doğrultmaya mahsus el örsler.
 • Genellikle bir vantilatör ve bazen de bir örsle donatılmış portatif demirci ocakları; bunlar esas olarak küçük atölyeler ve gemi inşa şantiyelerinde, vb. de kullanılırlar.
 • Çatkısı tahtadan veya diğer maddelerden olan el ile veya pedalla işleyen çatkılı bileğiler. Mekanik çalışan çatkılı bileğiler veya 85. Fasıllarda sınıflandırılmışlardır. Bileği taşları ve benzerleri, tek başına olduğu zaman 68.04 pozisyonunda sınıflandırılırlar.

 
Metal içeren fakat, iş gören kısımları kauçuktan, deriden, keçeden, vb. den yapılmış olan aletler, iş gören kısmının yapıldığı maddeye göre sınıflandırılırlar (40, 42, 59, vb. Fasıllar).
Yukarıda belirtilen istisnalardan başka aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • El ile dikiş dikmeye mahsus iğneler ve 19 pozisyonunda yer alan diğer eşya.
 • Mekanik olan veya olmayan el aletlerinin, makineli el aletlerinin veya makineli aletlerin değişebilen aletleri (tornavida ucu, kaya delmeye mahsus matkap) (07 pozisyonu).
 • Sıvı veya tozları püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın) (24 pozisyonu).
 • El aletlerine mahsus alet tutucuları (66 pozisyonu).
 • Elle kullanılan pnömatik, hidrolik veya bünyesinde elektrikli veya elektriksiz motor içeren aletler. (67 pozisyonu).
 • Fasılda yer alan çizmeye, ölçmeye, muayene ve kontrol etmeye ve çap ölçmeye mahsus aletler (örneğin paralel çizgi çizmeye mahsus aletler, zımbalar, delik açacak yerleri işaret eden zımba ve sivri kalemler, kalibreler, kumpaslar)

 
 
82.06 –     82.02 İLA 82.05 POZİSYONLARINDAKİ ALETLERİN İKİ VEYA DAHA FAZLASINDAN MEYDANA GELEN ALETLER (PERAKENDE SATIŞ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAKIM HALİNDE).
 
 
 
 
Bu pozisyon, 82.02 ila 82.05 pozisyonlarındaki aletlerin en az iki veya daha fazlasından meydana gelen perakende satış için hazırlanmış olmak şartıyla takım halinde aletleri kapsar (örneğin bir plastik kutu veya metalik alet kutusu içinde).
 
Bu pozisyon, diğerleri meyanında aşağıdakileri kapsar:

 • Oto tamircisi alet takımları, örneğin; soket takımları, cırcır anahtarları, sıkıştırma anahtarları, tornavidalar, pensler gibi.
 • Sıkıştırma anahtarları ve tornavida setleri gibi basit kombinasyonlar.

 
82.02 ila 82.05 pozisyonlarında yer alan aletlerin, iki veya daha fazlasından meydana gelen takımların esas karakteri korunmak şartıyla, Tarifenin diğer Fasıl veya pozisyonlarında yer alan daha az önemdeki aletlerin yer aldığı takımlar da bu pozisyonda yer alırlar.
 
 
82.07 –  EL ALETLERİNİN (MEKANİK OLSUN OLMASIN) VEYA MAKİNALI ALETLERİN DEĞİŞEBİLEN ALETLERİ (BASINÇLA ÇUKURLAŞTIRMA, ISTAMPALAMA, ZIMBAYLA DELME, SET VE YİV AÇMA, RAYBALAMA, FREZELEME, TORNALAMA, VİDALAMA GİBİ) (METALLERİN ÇEKİLMESİNE VEYA EKSTRÜZYONLA İŞLEM GÖRMESİNE MAHSUS HADDELER İLE KAYA DELMEYE VEYA SONDAJ YAPMAYA MAHSUS ALETLER DAHİL).
 
– Kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler
 
8207.13 — İş gören kısımları sermetlerden olanlar
 
8207.19 — Diğerleri (aksam ve parçalar dahil)
 
8207.20 –  Metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine
mahsus haddeler
 
8207.30 –  Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme
aletleri
 
8207.40 –  Set ve yiv açmaya mahsus aletler
 
8207.50 –  Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus aletler
hariç)
 
8207.60 –  Raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler
 
8207.70 –  Frezeleyeme mahsus aletler
 
8207.80 –  Tornalamaya mahsus aletler
 
8207.90 –  Değişebilir diğer aletler
 
 
Testere makinalarının ağızları gibi bir kaç istisna hariç, bu Faslın bundan önceki pozisyonları, doğrudan doğruya veya bir sapa takılmak suretiyle kullanıma hazır el aletlerini içine almasına karşılık bu pozisyon, bağımsız olarak kullanılmaya uygun olmayan ve aşağıda belirtilen alet ve makinalara takılmak üzere imal edilen önemli bir alet grubunu kapsar.
Metaller, ağaç, taş, ebonit, bazı plastikler, metal karbürler ve diğer maddeleri basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, delme, dişli çarkları yapma, yontma, limbo açma, haddeleme veya vidalama, vb. için yukarıda belirtilen önemli bir alet grubu, duruma göre aşağıdaki belirtilen alet ve makinalara takılırlar;

 • El aletleri (mekanik olsun olmasın) (örneğin; matkaplar, paftalar gibi).
 • Faslın 7 Nolu Notu gereğince 84.79 pozisyonunda yer alan makinalı aletler veya 84.57 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan makinalı aletler.
 • 67 pozisyonunda yer alan aletler.

Bu pozisyon, ayrıca 84.30 pozisyonunda yer alan kaya delme ve toprak delme makinalarında kullanılan aletleri de kapsar.
Yukarıda sınıflandırılan aletlerden başka makine veya cihazlar için zımbalar, deliciler, haddeler ve diğer değişebilir aletler de makina ve cihazların parçaları olarak mütalaa edilir.
Bu pozisyonda yer alan aletler, ya bir parçadan veya birden fazla parçadan (karma eşyadan) meydana gelmiş olabilirler.
Bir parçadan ibaret olan aletler, tamamen bir maddeden ve genellikle alaşımlı çeliklerden veya yüksek karbonlu çeliklerden imal olunur.
Birden fazla parçadan meydana gelenler ise, adi metallerden, metal karbürlerden, sermetlerden, elmasdan, diğer kıymetli taşlardan, yarı kıymetli taşlardan mamul bir veya birden fazla iş gören kısmı içerirler. Bunlar adi metallerden bir mesnet üzerine ya sürekli olarak (kaynakla veya kakma yapılmak suretiyle) veya takılıp çıkarılır şekilde tutturulmuş halde olur. Bu son durumda (yani iş gören kısmı takılıp çıkarılabilir olanlar) bir veya birden fazla iş gören kısımlar (bıçak, levha, uç) adi metalden yapılmış gövdeye bir köprü levhası, bir sıkıştırma vidası veya bir yaylı kama pimi gibi tertibatla tutturulur ve gerekli durumlarda döküntülerin sıçramasını önlemek için bir siperlikle donatılırlar.
Bu pozisyon, ayrıca adi metalden iş gören kısımları aşındırıcı maddelerle donatılmış veya kaplanmış aletleri de kapsar, ancak bu aletlerin kesici dişleri,  yivleri vb. özdeşliklerinin ve asli fonksiyonlarının aşındırıcı maddelerle kaplanmasından sonra bile değişmemiş olması lazımdır, yani bu gibi aletler aşındırıcı maddelerle kaplanmadan önce de aynı fonksiyonları yapabilecek durumda olmalıdır. Bununla beraber, aşındırıcı aletlerin çoğu bu pozisyon haricindedirler (68.04 pozisyonunun Açıklama Notuna bakınız).
 
Bu pozisyonda sınıflandırılan aletlere aşağıdakiler dahildir:

 • Maden ocaklarına, petrol kuyularına mahsus delici veya sondaj aletleri (örneğin; sondaj uçları, burgular, matkaplar) dahil kaya delme ve toprak delme aletleri.
 • Metalleri çekmeye veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler, çekme levhaları dahil.
 • Basınçla çukurlaştırma, ıstampalama veya zımba ile delmeye mahsus aletler; soğuk presleme için veya levha metalin ıstampalanması için zımbalar ve haddeler; dövme kalıbı haddeleri; makinalı aletler için zımbalar ve delici veya kesici haddeler dahil.
 • Set ve yiv açmaya mahsus aletler; ayarlı pafta ve vida lokması, haddeler gibi.
 • Delmeye mahsus aletler (kaya delmeye mahsus olanlar hariç). Deliciler (spiral veya burgulu deliciler, merkez matkabı vb.), el matkapları vb. dahil.
 • Raybalamaya veya delik genişletmeye mahsus aletler. Burgulama dahil.
 • Frezlemeye mahsus aletler. Frezeler (düz dişli, helezon şeklinde dişli, açı şeklinde dişli frezeler, zikzak şeklinde dişli frezeler), dişli mekanizmaları diş açmaya mahsus bıçak frezeler, vb.
 • Tornalamaya mahsus aletler.
 • Diğer değişebilir aletler:
 • Düzleme, set ve yiv açma, parlatma veya doğrultmaya mahsus aletler.
 • Ağaç eşyaya zıvana açmaya, silme işi yapmaya mahsus aletler, zıvana açan kesici zincirler dahil.
 • Boya, yapıştırıcı, sakız ve boya tabakası karıştırmaya ve sürmeye yarayan aletler
 • Tornavida uçları.

 
Tel çekme haddeleri, torna aletleri vb. aletler, radyoaktif hale getirilmiş olsalar dahi bu pozisyonda yer alırlar.
 
Aşağıdakiler de bu pozisyon haricindedir:

 • İş gören kısımları kauçuktan, deriden, keçe veya diğer maddelerden mamul bulunan şakül, dişli çark ve diğer aletler iş gören kısımları hangi maddeden mamul ise ona göre sınıflandırılırlar (40, 42, 59 vb. Fasıllar).
 • Her çeşit testere ağzı (02 pozisyonu).
 • Rende bıçağı ve benzeri alet parçaları (05 pozisyonu).
 • Makinalara ve mekanik cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar (08 pozisyonu).
 • Aletler için sermetlerden mamul monte edilmemiş levhalar, çubuklar, uçlar ve benzeri eşya (09 pozisyonu).
 • Basınçlı püskürtme usulüyle sentetik veya suni lif imaline mahsus üretme memeleri (48 pozisyonu).
 • Makina ve el aletlerine mahsus alet tutucuları, işlenecek parçaları tutucular ve otomatik şekilde açılan pafta kafaları (66 pozisyonu).
 • Cam lifleri imaline mahsus çekme makinaları için haddeler (75 pozisyonu)

(ij)  Makinaların aksamı olarak kullanılan fırçalar (metalik olsun olmasın) (96.03 pozisyonu).
 
 
82.08 –      MEKANİK MAKİNA VE CİHAZLARA MAHSUS BIÇAKLAR
                 VE KESİCİ AĞIZLAR.
 
8208.10 –   Metal işlemeye mahsus olanlar
 
8208.20 –   Ağaç işlemeye mahsus olanlar
8208.30 – Gıda sanayinde kullanılan makinalara veya mutfak
cihazlarına mahsus olanlar
 
 
8208.40 –  Ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan
makinalara mahsus olanlar
 
8208.90 –   Diğerleri
 
Bu pozisyon, makinalar ve mekanik cihazlara mahsus dikdörtgen, yuvarlak veya diğer biçimlerdeki monte edilmemiş bıçaklara veya kesici ağızlara uygulanır. Bununla birlikte, bu pozisyon 82.01 ila 82.05 pozisyonlarında (örneğin; düzleme demirleri) yer alan el aletlerine mahsus bıçakları veya kesici ağızları kapsamaz.
 
Bu pozisyon, aşağıda belirtilen bıçakları ve kesici ağızları içerir:
(1) Metal işlemeye mahsus olanlar:

 • Makinali aletlere mahsus aletlere takılan türden bıçaklar ve kesici ağızlar örneğin; freze ve rayba makinalarına mahsus aletlere takılan bıçaklar ve kesici ağızlar gibi.
 • Metal levha, tel çubuk vb. kesmeye mahsus giyotin tipi makaslar veya makineli makaslara mahsus kesici ağızlar.

(2) Ağaç işlemeye mahsus olanlar:

 • Ağacı rendelemeye mahsus makinalar veya benzeri ağaç işlemeye mahsus makinalara takılan bıçak ağızları ve demirler.
 • Ağaçtan kaplamalık yapraklar kesen makinalara mahsus bıçak ağızlar.

(3) Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus olanlar; evde kullanılan veya kasaplar, fırıncılar, vb. tarafından kullanılan makine veya cihazlara mahsus kesici ağızlar ve bıçaklar gibi (örneğin kıyma makinalarına mahsus bıçak ağızları, sebze, ekmek, salam veya sucuk dilmeye mahsus makinalar için bıçak ağızları).
(4) Ziratte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kullanılan makinalara mahsus olanlar; çim biçme makinaları, kök kesme makinaları, saman kesme makinalarına vb. mahsus kesici ağızlar ve bıçaklar; hasat ve harman makinalarına mahsus kesici ağızları ve kesici ağız segmanları. Bununla beraber, bu pozisyon saban bıçakları ile sürgülü tırmıklara mahsus diskleri kapsamaz.
(5) Diğer makinalara veya mekanik cihazlara mahsus olanlar, örneğin;

 • Derilerin satıhlarını traşlamaya incelterek her tarafını aynı kalınlıkta yapmaya, deri parçalamaya, kabuklarını soymaya mahsus makinaların bıçakları ve kesici ağızları (yuvarlak ve çan biçimindeki bıçak ağızları dahil).
 • Kağıt, mensucat, plastik vb. kesmeye mahsus makinalar ile tütün kıyma makinalarının vb. bıçakları ve kesici ağızları.

 
 
82.09 –     ALETLER İÇİN MONTE EDİLMEMİŞ LEVHALAR,  ÇUBUKLAR, UÇLAR VE BENZERİ EŞYA (SERMETLERDEN).
 
Bu pozisyonda yer alan ürünler ekseriyetle levha, şerit, uç, çubuk, pelet, halka vb. şeklinde olup, sıcakta dahi büyük sertlik ve yüksek dayanıklılık özelliklerine sahiptirler.
Sahip oldukları bu özellikten ötürü bu levhalar, uçlar vb. torna ve freze aletlerine,  matkaplara,  haddelere veya metalleri ve diğer sert maddeleri işlemekte kullanılan yüksek süratli diğer kesici aletlere lehim veya kaynakla tutturulur veya tespit edilirler. Bunlar keskinleştirilmiş veya diğer şekillerde hazırlanmış olsun olmasın, aletlere monte edilmemiş oldukları taktirde bu pozisyonda yer alırlar. Bu pozisyonda yer alan eşyaların aletlere monte edilmiş durumda oldukları taktirde ise aletlerin dahil bulunduğu pozisyonlara özellikle 82.07 pozisyonuna girmektedirler.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Saf halde sinterize edilmemiş metal karbürler (49 pozisyonu).
 • Hazırlanmış fakat sinterize edilmemiş metal karbür karışımları (24 pozisyonu).
 • Aletler için seramikten mamul levhalar, şeritler, uçlar ve benzeri (09 pozisyonu).
 • Sermetlerden kum püskürtme makinası ağızlıkları ve makinaların aşınmaya dirençli diğer aksamları ( Fasıl).

 
 
82.10 –   YİYECEK VE  İÇECEKLERİN   HAZIRLANMASINDA  VEYA  SERVİSİNDE  KULLANILAN AĞIRLIĞI 10 KG. VEYA DAHA AZ OLAN ELLE İŞLEYEN MEKANİK ALETLER
 
 
Bu pozisyon, yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan ağırlığı 10 Kg. aşmayan ve genellikle elle çalışan elektriksiz mekanik cihazları kapsar.
Bu pozisyon anlamında mekanik cihazlardan maksat, manivelalı bir kolu, bir dişli tertibatını, Arşimet vidasını, pompa vb. gibi bir mekanizmayı içeren cihazlardır. Duvara veya diğer yüzeylere tespit edilmek maksadıyla imal edilmiş veya masa, döşeme vb. üzerinde durmasını sağlayan bir mesnet vb. ile donatılmış şekilde bulunmadıkları sürece, sadece basit bir manivela veya itici bir piston bu pozisyon anlamında tek başlarına mekanik bir unsur sayılmaz.
Bu pozisyon, 82.05 pozisyonunda veya 84. Fasılda yer alması gereken cihazlardan aşağıdaki şartlara haiz olanları içine alır:
(1) Ağırlıkları 10 Kg. veya daha az olanlar.
(2) Yukarıda belirtilen mekanik özelliklere sahip olanlar.
Yukarıda belirtilen koşullara sahip olmak şartıyla, aşağıda verilen örnekler bu pozisyonda yer alırlar:
Kahve veya baharat değirmenleri, sebzeleri kıyan ve püre haline getirici cihazlar; et kıyma ve dilme cihazları; et sıkma makinaları; peynir vb. için rendeler; sebze veya meyve dilmeye, doğramaya ve kabuklarını soymaya mahsus cihazlar,  patates doğrayıcıları dahil; ekmek dilmeye mahsus cihazlar; makarna ve spagetti kesmeye mahsus cihazlar; sert çekirdekli meyvelerin çekirdeklerini çıkarmaya mahsus cihazlar (elde bağımsız olarak kullanılan yaylı türden çekirdek çıkarıcılar hariç); şişelerin ağızlarını mantar ve kapsülle kapamaya veya bunları çıkarmaya mahsus cihazlar; mekanik konserve açıcılar (82.05 pozisyonundaki basit konserve açıcıları hariç), konserve kutusu kapayıcı cihazlar; yayıklar; dondurma yapmaya mahsus cihazlar ve dondurma taksim edici cihazlar; yumurta, krem veya mayonez için karıştırma ve çırpma cihazları; meyve veya et suyu çıkarmaya mahsus cihazlar; buz ufalayıcı cihazlar.
 
 
 
82.11 –     KESİCİ AĞIZLI BIÇAKLAR (AĞIZLARI TIRTIKLI OLSUN OLMASIN)(82.08 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ) (KAPANAN BUDAMA ÇAKILARI VE AĞIZLARI DAHİL) (+).
 
 
8211.10 –  Takım halinde olanlar
 
– Diğerleri
 
8211.91 —  Sabit ağızlı sofra bıçakları
 
8211.92 —  Sabit ağızlı diğer bıçaklar
 
8211.93 —  Sabit ağızlı bıçakların haricindeki bıçaklar
 
8211.94 —  Bıçak ağızları
 
8211.95 —  Adi metallerden saplar
 
 
Bu pozisyon, 82.08 pozisyonunda yer alanlar ile bu Faslın diğer pozisyonlarında zımnen veya açık olarak yer alan bazen bıçak denilen bazı aletler ve sofra eşyası (örneğin; 82.01 pozisyonunda yer alan kuru ot bıçakları ve açıklayıcı notunun sonundaki istisnalar listesinde belirtilen diğer eşyalar) dışındaki kesici ağızlı bıçakları (tırtıklı olsun olmasın) kapsar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1) Her çeşit katlanamayan sofra bıçakları; et, tavuk ve tatlı bıçakları dahil. Bunların sapları ve kesici ağızları tek parça bir metalden yapılmış olabilir veya sapları adi metalden, ağaçtan, boynuzdan, plastikten, vb. den imal edilerek takılmış olabilir.
(2) Mutfakta kullanım için, ticari veya diğer kullanımlar için katlanamayan bıçaklar; bunlar genellikle yukarıdaki bıçaklardan daha az dekoratif görünüşe sahiptirler. Bu kategori diğerleri meyanında aşağıdakileri kapsar:
Kasaplara mahsus bıçaklar, ciltçilere ve mukavvadan eşya imal edenlere mahsus bıçaklar; dabaklara, kürkçülere, saraçlara, ayakkabı tamircilerine mahsus bıçaklar (saplı olsun olmasın); arıcılara mahsus bıçaklar; bahçıvanlar için budama bıçakları vb.; avcılara mahsus bıçaklar; kınlı bıçaklar; istridye ayıklamaya mahsus bıçaklar; meyve kabuğu soymaya mahsus bıçaklar.
(3) Her çeşit katlanabilen bıçaklar. Bunların sapları adi metalden, tahtadan, plastikten, vb. dir. Bu grup, diğerleri meyanında, aşağıdakileri kapsar:
Cepte taşınan bıçaklar, kalem açmaya mahsus bıçaklar, çakılar, kampçılara ve sporculara mahsus bıçaklar, (bütün bu bıçaklar birden fazla ağızlı olabileceği gibi, tirbuşon,  bız,  tornavida, makas, konserve açacağı vb. gibi aletlerle donatılmış da olabilir); budama, kalem ve yaprak aşısı yapmaya mahsus cepte taşınan katlanabilen bıçaklar.
(4) Birden fazla değiştirilebilir bıçak ağzına sahip bıçaklar (sap ihtiva etsin etmesin).
 
Bu pozisyon aynı zamanda yukarıda belirtilen bıçakların imaline mahsus (ham veya üzerindeki pürüzleri giderilmiş taslakları, parlatılmış veya tamamiyle imali bitirilmiş bıçak ağızları halindeki) bıçak ağızlarını da kapsar. Bu pozisyondaki bıçakların adi metalden olan saplarını da içerir.
 
Yukarıda ilk paragrafta yer alan istisnalara ek olarak aşağıda belirtilenler de bu pozisyon haricindedir:

 • Bağcı bıçakları ve geniş yüzlü şeker kamışı kesme bıçağı(82.01 pozisyonu).

(b) 82.14 pozisyonunda yer alan bıçakcı eşyaları.
(c) Balık bıçakları ve yağ bıçakları (82.15 pozisyonu).
 
o
o    o
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
 8211.10 Altpozisyonu
8211.10 Altpozisyonunun genişliği farklı bıçaklardan meydana gelen takımlar veya diğer eşyalardan daha fazla sayıda bıçakların yer aldığı uygun eşyalardan meydana gelen takımlar ile sınırlandırılmıştır.
 
 
82.12 –     USTURALAR, TRAŞ MAKİNALARI VE TRAŞ BIÇAKLARI (ŞERİT HALİNDEKİ TASLAKLAR DAHİL).
 
 
8212.10 –   Usturalar, traş makinaları
 
8212.20 –   Traş makinalarının bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil)
 
8212.90 –   Diğer aksam ve parçalar
 
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:
(1) Ağızları açık usturalar. Ayrı ayrı gelen ustura ağızları dahil (bitirilmiş olsun olmasın) ve ayrı ayrı gelen usturalar için adi metalden saplar.
(2) Traş makinalarının ve bunların adi metalden mamul aksamı ve kesici ağızları, (bitirilmiş olsun olmasın).
(3) Plastikten mamul traş bıçakları (kesici ağızları ile birlikte olanlar).
Bu pozisyon aynı zamanda elektrikli olmayan türden kuru traş makinalarını ve elektrikli olmayan traş makinalarının başlarını, kesici ağızlarını ve kesici levhalarını da kapsar.
Traş makinalarının bıçaklarının çelik şerit halindeki taslakları (tavlanmış olsun olmasın) da, traş makinalarının bıçağı imali maksadıyla, delikleri açılmış veya hafif bir bastırma ile biri diğerinden ayrılacak bıçaklar şeklinde zımbalanmış olmak şartıyla bu pozisyonda yer alırlar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:
(a)  Plastikten mamul bıçaksız traş makinaları (39.24 pozisyonu)
(b) Elektrikli traş makinaları ve bu tür traş makinalarının başları, kesici ağızları ve kesici levhaları (85.10 pozisyonu).
 
 
82.13 –     MAKASLAR, TERZİ MAKASLARI VE BENZERİ MAKASLAR VE BUNLARIN AĞIZLARI.
 
Bu pozisyonda yer alan makaslar orta yerlerine yakın bir yerde bir diğerine bir vida veya bir mil ile tutturulmuş üst üste konmuş iki bıçaktan (bazen tırtırlı) meydana gelmiştir. Genellikle bu pozisyon sadece sap taraflarının ucunda parmak geçecek şekilde halkalı olanları içine almaktadır. Bıçaklar tek parça olabileceği gibi, kesici ağızları saplarına sonradan geçirmek suretiyle imal edilmiş de olabilir.
Kollarından yalnız birinin ucu parmak geçecek şekilde halkalı olan ve uçlarından bağlanmış olan bazı tipteki makaslar da bu pozisyonda yer alır (esas olarak mensucat sanayiinde kullanılanlar).
Bu pozisyona, diğerleri meyanında, aşağıda yazılı olanlar dahildir:

 • Alelade makaslar. Bunlar, evlerde ve yazıhanelerde, dikiş dikmede vb. kullanılan ve kesici ağızları düz ve kavisli olan makaslardır.
 • Profesyonel kullanıma mahsus makaslar. Terzi makasları (ilik açmaya mahsus makaslar dahil); kuaför makasları (saçları inceltmeye ve seyreltmeye mahsus makaslar dahil); kumaşçılara, dericilere, eldiven yapımcılarına, şapkacılara mahsus makaslar.
 • Manikür makasları (ağızlarının keskin olmayan kenarı törpülü olanlar dahil).
 • Katlanır şekilde küçük makaslar, örneğin; cep makaslar, işleme ve nakış işlerine mahsus makaslar; çiçek makasları, üzüm salkımlarını kesmeye mahsus makaslar; sigar (püro) makasları.
 • Özel tiplerde makaslar. Kumaş, vs. kenarlarını tırtırlamaya mahsus makaslar; kumaşlardan şerit kesmeye mahsus çifte makaslar (dört ağızlı); at kırkmaya mahsus makaslar; hayvan tırnaklarını kesmeye mahsus makaslar; bir ağzı konkav, diğeri konveks şeklinde olan ve sapları parmak geçecek şekilde halkalı olan budama tipindeki makaslar (örneğin; çiçekleri kesmeye mahsus makaslar gibi).

 
Bu pozisyon, makas ağızlarını da (bitirilmiş olsun olmasın) içine alır.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • 01 pozisyonuna dahil sapları parmak geçecek şekilde halkalı olmayan çit makasları, koyun kırkma makasları ve bahçıvan makasları ve tek elle kullanılmaya mahsus benzeri budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları makasları dahil).
 • Nalbantlara mahsus iki saplı hayvan toynaklarını kesme makasları (82.05 pozisyonu)

 
 
82.14 –     DİĞER BIÇAKCI EŞYASI (SAÇ KESMEYE VE HAYVAN KIRKMAYA MAHSUS MAKİNALAR, KASAP VEYA MUTFAK SATIRLARI, ET BALTALARI, ET KIYMA BIÇAKLARI VE KAĞIT BIÇAKLARI GİBİ); MANİKÜR VEYA PEDİKÜR TAKIMLARI VE ALETLERİ (TIRNAK TÖRPÜLERİ DAHİL).
 
 
 
8214.10 –      Kağıt bıçakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar ve bunların bıçakları
 
8214.20 –      Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)
 
8214.90 –      Diğerleri
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir:

 • Kağıt açacakları, zarf açacakları, yazı kazıma bıçakları, kalemtraşlar (cepte taşınır tipte olanlan dahil) ve bunların bıçakları (84.72 pozisyonuna ait kurşun kalem açma cihazları hariç).
 • Manikür veya pedikür takım ve aletleri, tırnak törpüleri dahil (katlanır olsun olmasın). Tırnak temizleyiciler, nasır kesme aletleri, nasır çıkarıcılar, tırnağın etle birleştiği yerdeki deriyi kesmeye, itmeye ve bastırmaya mahsus aletler, tırnak itmeye mahsus kıskaçlı aletler, vb.gibi.

Manikür ve pedikür takımları, genellikle kutu, kılıf vb. içinde bulunurlar ve makasları, metal olmayan tırnak parlatıcılarını, kıl çekme cımbızlarını vb. içerebilirler. Bunlar tek başlarına olduğu zaman kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılırlar.

 • Elle çalışan, elektriksiz saç kesme cihazları.

 
Elektrik motorlu elektrikli saç kesme makinaları 85.10 pozisyonunda yer alırlar; genellikle bir sehba üzerine monte edilmiş olan eğilip bükülebilir türden bir transmisyon kolu ile donatılmış mekanik hayvan kırkma cihazları da 84.36 pozisyonunda yer alırlar.
 
Bu pozisyon, bu pozisyonda yer alan saç kesme cihazlarının aksamını ve aynı zamanda 84.36 pozisyonunda yer alan mekanik kırkma cihazlarının başlarını ve kesici levhalarını da kapsar.

 • Kasap veya mutfak et baltaları, et kıyma bıçakları ve satırlar. Bu eşyalar bir bıçağın normal şekline sahip değildirler ve bir veya iki elle kullanılacak şekilde imal edilmiş olabilirler.

 
 
82.15 –     KAŞIKLAR,  ÇATALLAR,  KEPÇELER, DELİKLİ KEPÇELER, SPATULALAR, BALIK BIÇAKLARI, YAĞ BIÇAKLARI, ŞEKER MAŞALARI VE BENZERİ MUTFAK VE SOFRA EŞYASI.
 
 
8215.10 –   En az bir eşyası kıymetli metallerle kaplanmış takım
halindeki eşya
 
8215.20 –   Diğer takımlar
 
– Diğerleri
 
8215.91 —  Kıymetli metallerle kaplanmış olanlar
 
8215.99 —  Diğerleri
 
Aşağıdakiler bu pozisyona dahildir.

 • Hardal ve tuz kaşıkları dahil her çeşit kaşıklar
 • Sofra çatalları; sofrada et parçalamaya mahsus çatallar, servis çatalları, yemek pişirmede kullanılan türden çatallar; salyangoz çatalları; kek, pasta vb. için çatallar; istridye çatalları; tost yapmada kullanılan çatallar.
 • Kepçeler ve süzgeçli kepçeler (sebze, kızartma vb. için)
 • Kuşkonmaz, çilek, pasta, balık servisi yapmaya mahsus özel sofra malaları.
 • Kesici olmayan balık ve yağ bıçakları
 • Her tür şeker maşaları (kesici olsun olmasın), pasta maşaları, ordövr maşaları, kuşkonmaz maşaları, salyangoz maşaları, et maşaları ve buz maşaları.
 • Diğer sofra eşyası, tavuk, ördek eti ve et kıskaçları ve istakoz ve parçaları kıskaçları.

 
Bu eşyalar, tek parça imal edilmiş olabileceği gibi plastikten, ağaçtan, adi metalden vb. den bir sapla donatılmış olabilirler.
Faslın 3 nolu Notuna göre bu pozisyon aynı zamanda, 82.11 pozisyonundaki bıçakların bir veya daha fazla sayıdakileri ile bu pozisyondaki en az eşit sayıdaki eşyadan oluşan takımları da içerir.
 
Makas veya budama makasları tipinde olan kümes hayvanları için kırpma makasları veya istakoz parçalayıcılar bu pozisyon haricindedir (82.01 veya 82.13 pozisyonları ).
 

Başa dön tuşu