Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 75 – Nikel ve nikelden eşya

       FASIL 75

      NİKEL VE NİKELDEN EŞYA

Fasıl Notları.

 • Bu Fasılda geçen tabirler, aşağıda tanımlanmıştır:
 • Çubuklar

Enine kesitleri uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekil değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) aynı olan haddeleme, ekstrüzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş,  rulo halinde olmayan,  içi dolu ürünlerdir.  Enine kesiti dikdörtgen(kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil)  olan bu gibi ürünlerin kalınlığı,  genişliğinin onda birini geçer.  Bu tanıma aynı boyut ve şekillerde olup,  imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş,  döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır.

 • Profiller

Bunlar, çubuk, tel, sac, şerit, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme veya şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma aynı şekillerde olup,  imalat sonrasında işleme (basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işlemiyle yapılandan başka olan) tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır.

 • Teller

Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler”  ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler”  dahil) aynı olan haddeleme,  ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir.  Enine kesitleri dikdörtgen(kare dahil), üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir.  Enine kesitleri dikdörtgen şeklinde  (şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) olan bu gibi ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer.

 • Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar

Bunlar, enine kesitleri içi dolu dikdörtgen (kare hariç), köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın (karşılıklı iki kenarı konveks eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan şekli değiştirilmiş dikdörtgenler dahil) her yeri aynı kalınlıkta, rulo halinde olan veya halinde olmayan yassı ürünlerdir (75.02 pozisyonundaki işlenmemiş ürünler hariç).
Bu ürünler:
–    Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen, dikdörtgen şeklinde (kare dahil),
–   Boyutları ne olursa olsun,  diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmış olmamaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka bir şekilde bulunurlar.
75.06 Pozisyonu, diğerleri meyanında, üzerlerinde motifler bulunan (yiv,  çubuk,  kare(damalı), damla, düğme, baklava gibi) sac, levha, şerit ve yapraklarla delinmiş, oluklanmış,  parlatılmış veya kaplanmış olan bu gibi ürünlere tarifenin başka pozisyonlarına giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla uygulanır.

 • İnce ve kalın borular

Bunlar, bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire,  oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde, et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, rulo halinde olan veya olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri,  dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde olup, bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler de, iç ve dış enine kesitleri eş merkezli, aynı şekle sahip ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar. Enine kesitleri yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular, parlatılmış, kaplanmış, bükülmüş, diş açılmış, delik açılmış, orta kısmına girinti açılmış,  genişletilmiş, konik şekli verilmiş olabileceği gibi flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.
Altpozisyon Notları.

 • Bu Fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır:
 • Alaşımsız nikel

Ağırlık itibariyle en az %99 nikel ve kobalt içeren metallerdir, ancak;

 • Ağırlık itibariyle kobalt oranı % 1,5’i geçmez ve
 • Ağırlık itibariyle diğer herhangi bir elementin oranı aşağıdaki tabloda belirtilen oranları geçmez:

TABLO- Diğer Elementler

Element
 
Ağırlık itibariyle oranları (%)
 
Fe        Demir
0          Oksijen
Diğer elementlerin her biri
0,5
0,4
0,3
 • Nikel alaşımlar

Bunlar, nikelin ağırlık itibariyle diğer elementlerin her birinden fazla olduğu metalik maddelerdir, ancak;

 • Ağırlık itibariyle kobalt miktarı % 1.5’i geçer,
 • Diğer elementlerin en az birinin ağırlık itibariyle oranı yukarıdaki tabloda belirtilen oranları geçer veya
 • Nikel-kobalt hariç, diğer elementlerin ağırlık itibariyle toplam oranı % 1’i geçer.
 • Bu Faslın 1 (c) notu hükümlerine rağmen, 7508.10 alt pozisyonunun yorumunda, “tel” ifadesi, sadece, rulo halinde olan veya olmayan, tüm enine kesitli şekiller ve çapının en geniş yeri 6 mm’yi geçmeyen ürünler için uygulanır.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl nikel, nikel alaşımlarını ve nikelden eşyayı kapsar.
Nikel nispeten sert, 1453 0C’de eriyen, grimsi beyaz renkte, dövülebilir, işlenebilir, mukavemeti yüksek, oksidasyona ve aşınmaya karşı dirençli olan ve ferro-manyetik bir metaldir.
Nikel esas olarak birçok alaşımın, özellikle çelik alaşımlarının üretiminde, bir çok kimyasal reaksiyonlarda katalizör olarak ve diğer metallerin kaplanmasında (genellikle elektrodepozisyonla kaplanmasında) kullanılır. Ayrıca, saf dövme nikel kimyasal imalat yapan fabrikalarda yaygın olarak kullanılır. Buna ek olarak nikel ve nikel

 1. Bölümün 5 no.lu Not hükmüne göre bu Fasılda yer alabilen başlıca nikel alaşımlar aşağıdakileri kapsar.
 • Demir-nikel alaşımları. Bunlar düşük histerize ve yüksek manyetik geçirgenlik özelliklerinden dolayı denizaltı kablolarında, indüksiyon bobin gövdelerinde, manyetik korumalarda vs. kullanılan materyallerdir.
 • Nikel-krom veya nikel-krom-demir alaşımları. Bu alaşımlar birçok aşınma etkisine olduğu kadar, kabuklanmaya ve yüksek ısıda oksitlenmeye karşı da çok iyi dirençli ve iyi gerilim gücüne sahip olma gibi özellikleri olan çeşitli ticari maddeleri içerir. Bu materyaller elektirik dirençli ısıtma cihazlarının ısıtıcı elemanı olarak, ayrıca çeliklerin ve diğer maddelerin ısıl işlemlerinde kullanılan karniler ve muffle’larda bileşen olarak veya yüksek ısılı kimyasal veya petrokimyasal işlemler için ince ve kalın boruların yapımında kullanılırlar. Ayrıca bu grupta, özellikle yüksek ısıya karşı yüksek dirençlerinden dolayı uçak türbinlerinin türbin ve pervane kanatları, yanma odası astarları, bağlantı bölümleri vb. bölümlerinde kullanılmak üzere geliştirilen ve “süper alaşımlar” olarak bilinen alaşımlar vardır. Bu alaşımlar genellikle, nikel esaslı alaşımların direncini önemli ölçüde geliştiren molibden, tungsten, niyobyum, alüminyum, titanyum vb. elementleri içerirler.
 • Nikel-bakır alaşımları. Bu alaşımlar, korozyona karşı direncinin yanında iyi gerilim özelliğine sahiptirler. Bunlar pervane şaftlarında ve bağlayıcılarında, pompaların, valflerin, boruların imalinde ve ayrıca tuz, alkali, organik asitler  veya  bazı  minerallerin  etkisine  maruz  olan donanımların yapımında kullanılırlar.

Bu Fasıla aşağıdakiler dahildir:

 • Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri, işlenmemiş nikel ve nikelin döküntü ve hurdaları (75.01 ila 75.03 pozisyonları).
 • Nikel tozları ve ince pulları (75.04 pozisyonu).
 • 02 Pozisyonunda yer alan genellikle işlenmemiş nikelden, haddeleme, çekme, dövme veya ekstrüzyon suretiyle elde edilen ürünler (75.05 ve 75.06 pozisyonları).
 • Bölümün 1 Nolu notu kapsamında olanlar veya 82 ya da 83. Fasılda yer alanlar veya Tarifenin herhangi bir yerinde özel olarak yer alanlar haricindeki ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları (75.07 pozisyonu) ve elektrokaplama anotlar ve diğer nikelden mamul eşya (75.08 pozisyonu).

Nikelden eşya ve ürünler metalin görünüşü veya özelliklerini v.s. geliştirmek için çeşitli işlemlere tabi tutulabilirler. Bu işlemler genellikle 72. Faslın Genel Açıklama Notunun sonunda belirtilmiştir ve eşyanın sınıflandırılmasını etkilemezler (Bununla birlikte elektrokaplama anotların özel durumu için 75.08 pozisyonuna bakınız).
Karma eşyaların sınıflandırılması XV. Bölümün Genel Açıklama Notunda açıklanmıştır.
75.01 –     NİKEL MATLARI, NİKEL OKSİT SİNTERLERİ VE NİKEL METALURJİSİNİN DİĞER ARA ÜRÜNLERİ
 
 
7501.10 –    Nikel matları
 
7501.20 –    Nikel oksit sinterleri ve nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri
 
 
(1) Nikel matları.
Bu matlar; nikel cevherinin eritme, kavurma gibi işlemlerle işlenmesiyle elde edilir ve cevherin durumuna ve uygulanan işleme göre nikel-demir sülfürler,  nikel-demir-bakır sülfürler,  nikel sülfürler veya nikel-bakır sülfürleri kapsarlar.
Matlar genellikle döküm blokları veya kalın dilimler (paketleme veya taşımacılığı kolaylaştırmak için çoğunlukla kırılmış parçalar halinde), granüle veya toz (özellikle belli nikel sülfit matları olduğu durumda) halindedir.
Bu matlar işlenmemiş nikel üretiminde kullanılırlar.
(2) Nikel metalürjisinin diğer ara ürünleri.
Bunlar aşağıdakileri kapsar:

 • Saf olmayan nikel oksitler. Örneğin; oksitli cevherlerden veya nikel ihtiva eden sülfürün işlenmesiyle elde edilen, nikel oksit sinterleri, toz halindeki nikel oksit (yeşil nikel oksit). Saf olmayan bu oksitler esas olarak alaşımlı çelik imalatında kullanılır.

Nikel oksit sinterleri genellikle toz halinde veya 50 mm.ye kadar kütleler biçimindedirler.

 • Saf olmayan ferro-nikel, yüksek oranda sülfür (% 0,5 veya daha fazla), fosfor ve diğer saflığı bozucu maddeler içermesi nedeniyle, bir ön arıtma olmaksızın çelik sanayisinde alaşımlama ürünü olarak kullanılamazlar. Rafine edilmiş ferro-nikel belli özel çeliklerin üretiminde gerekli nikeli sağlamak için çelik sanayisinde başlı başına kullanılır. Bu yüzden 72. Faslın 1 (c) Not hükmüne göre ferro-alyaj olarak02 pozisyonunda sınıflandırılır.
 • Nikel speissleri, yani, top top karışım halinde arseniyürler olup, ticari bakımdan günümüzde büyük bir önemi yoktur.

 
 
75.02 –     İŞLENMEMİŞ NİKEL
 
 
7502.10 –    Alaşımsız nikel
 
7502.20 –    Nikel alaşımları
 
 
İşlenmemiş nikel genellikle, külçe, pik, pellet, tabla, küp, rondela, briket, yuvarlak tane, katod veya diğer elektro-tortulanma şekillerindedir. Bu ilk formlar esas olarak bazı kimyasalların üretiminde, demirli olmayan alaşımlarda ve çelik alaşımlarının imalinde katkı maddesi olarak kullanılırlar. Bazı biçimleri, nikel tozlarının üretimi veya titanyum sepetlerinde nikel kaplama için kullanılırlar.
Rafine edilmemiş nikel normal olarak elektroliz yoluyla arıtma için anotlar biçiminde dökülür. Bu pozisyonda yer alan anotlar genellikle elektrolitik arıtma tankında asılmak için iki çengelli döküm kalıpları biçimindedir. Bunlar 75.08 pozisyonun Açıklama Notunda tarif edilen elektro kaplama anotları ile karıştırılmamalıdır.
Katotlar rafine edilmiş nikelden “başlama levhaları” üzerine elektrolitik depozisyon yöntemiyle elde edilen plakalardır. Bu başlama levhalarına elektrolitik rafinasyon tanklarına asılabilmeleri amacıyla iki nikel çengel takılmıştır. Rafine edilmiş nikelin toplanması bittiğinde başlama levhası katotların parçalarıyla integral ve ayrılmaz hale gelir.
Çoğunlukla kaynak yerinde depozite olmuş nikel birikintisinin bir kaynağını taşıyan düzeltilmemiş katotlar genellikle çengelleri ayrılmadan nakledilirler ve bazı elektro kaplama anotlarına takılan askı kancalarıyla karıştırılmamalıdır. Düzeltilmemiş katotlar genellikle genişlikleri nadiren 30,5 cm.yi aşan levha biçimindeki elektrokaplama anotlarından daha geniş ebatlara (yaklaşık olarak 96x71x1,25 cm) sahiptirler.
Küçük dikdörtgen parçalar halinde veya şerit olarak kesilmiş ya da sadece düzeltilmiş katotlar, kullanılabileceği amaçlar veya ebatlarına bakılmaksızın bu pozisyonda sınıflandırılır. Bunlar, 75.08 pozisyonunda yer alan elektro kaplama anotlarından askı kancaları takılmamış olması veya kanca için hazırlanmamış (örn; delik açma veya kol yapma) olmasıyla ayrılabilirler.
Nikel toz ve ince pullar bu pozisyon haricindedir (75.04 pozisyonu).
 
 
75.03 –     NİKEL DÖKÜNTÜ VE HURDALARI
 
 
72.04 pozisyonunun Açıklama Notundaki döküntü ve hurdalara ait özellikler, gerekli değişiklikler yapılarak bu pozisyon için de uygulanır.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Cüruf, kül ve nikel artıkları (20 pozisyonu).
 • Külçeler ve nikelin döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen benzeri işlenmemiş döküm formları (02 pozisyonu).

 
 
75.04 –     NİKEL TOZU VE NİKELDEN İNCE PULLAR
 
 
Bu pozisyon, kullanımlarına bakılmaksızın her türlü nikel tozlarını ve ince pullarını kapsar. Tozlar XV. Bölümün 8 (b) Notunda tanımlanmıştır.
Fiziksel karakterlerine bağlı olarak, tozlar ve ince pullar nikel-kadmiyum bataryaları için alaşımsız haldeki levhalarda, nikel sulfat, nikel klorür ve diğer nikel tuzlarının üretiminde, metal karpitler için bağlayıcı ajan olarak, nikel alaşımlarının üretiminde (örn; alaşım çelikleri) veya katalizör olarak kullanılırlar.
Tozlar ve ince pullar, ayrıca, mıknatıslar gibi teknik eşyalarda sıkma ve sinterize işlemleri için ve doğrudan doğruya yaprak, şeritler ve levhalar halinde haddeleme için ya saf halde ya alaşım halinde ya da diğer metalik tozlarla (örn; demir tozları ile) karışık halde kullanılırlar.
Nikel oksit sinterleri bu pozisyon haricinde kalır (75.01 pozisyonu).
 
 
75.05 –     NİKELDEN ÇUBUKLAR, PROFİLLER VE TELLER
 
 
–  Çubuklar ve profiller
 
7505.11 —  Alaşımsız nikelden olanlar
 
7505.12 —  Nikel alaşımlardan olanlar
–  Teller
 
7505.21 —  Alaşımsız nikelden olanlar
 
7505.22 —  Nikel alaşımından olanlar
 
 
Bu Faslın 1 (a), 1 (b) ve 1 (c) notlarında tarif edilen bu ürünler bakırdan benzeri eşyaya karşılık gelir (elektro kaplama anotlar için özel hükümler hariç) (75.08 Açıklama Notuna bakınız). İstisnalar saklı kalmak kaydıyla, 74.07 ve 74.08  pozisyonlarının Açıklama Notu hükümleri, gerekli değişiklikler yapılarak bu pozisyon için uygulanır.
 
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • Metalize iplikler (05 pozisyonu).
 • İnşaatta kullanılmak için hazırlanmış çubuklar ve profiller (08 pozisyonu).
 • Elektrik işlerinde kullanılmak üzere izole edilmiş çubuklar (genellikle “busbars” olarak bilinir) ve teller (emayelenmiş teller dahil) (44 pozisyonu).

 
 
75.06 –     NİKELDEN SACLAR, LEVHALAR, ŞERİTLER VE YAPRAKLAR:
 
 
7506.10 –    Alaşımsız nikelden olanlar
 
7506.20 –    Nikel alaşımlardan olanlar
 
 
Bu pozisyon,  bu Faslın 1 (d)  notunda tanımlanan sac,  levha,  şerit ve yaprakları kapsar. Bu ürünler 74.09 ve 74.10 pozisyonlarının Açıklama Notlarında tarif edilen bakır ürünlere karşılık gelir.
 
Saclar ve levhalar kaynaklama, haddeleme vb. işlemlerle demir veya çeliği kaplamada ve özellikle kimya sanayisinde cihaz yapımında kullanılırlar.
 
Genleştirilmiş metal bu pozisyon haricindedir (75.08 pozisyonu).
 
 
75.07 –     NİKELDEN İNCE VE KALIN BORULAR VE BORU BAĞLANTI  PARÇALARI (RAKORLAR, DİRSEKLER VE MANŞONLAR GİBİ).
 
– İnce ve kalın borular
 
7507.11 —  Alaşımsız nikelden olanlar
 
7507.12 —  Nikel alaşımlardan olanlar
 
7507.20 —  Boru bağlantı parçaları
 
 
İnce ve kalın borular faslın 1 (e) nolu notunda tarif edilmiştir.
73.04 ila 73.07 pozisyonlarının Açıklama Not hükümleri, gerekli değişiklikler yapılarak, bu pozisyon için de uygulanır.
Nikel veya nikel alaşımlarından ince ve kalın borular ve boru bağlantı parçaları aşınmaya karşı (asit, su buharı vb. tarafından) yüksek dirençli olmaları nedeniyle kimya, gıda, kağıt vb. sanayisine mahsus cihazlarda, buhar kondansörlerinde, enjektör iğnelerinde vb. de kullanılırlar.
 
Aşağıdakiler bu pozisyon haricinde kalırlar:

 • İçi boş profiller (05 pozisyonu).
 • Boruları vb. tutturmada veya bağlamada kullanılan nikelden civata ve somunlar (08 pozisyonu).
 • Musluk, valf vb. ile donatılmış teferruatlar (81 pozisyonu).
 • Özel bir eşyanın aksamı haline gelmiş olduğu açıkça anlaşılan ince ve kalın borular veya boru bağlantı parçaları örneğin; makina aksamı olanlar (Bölüm XVI).

 
 
75.08 –      NİKELDEN DİĞER EŞYA.
 
 
7508.10 –   Nikel tellerden mensucat,  ızgara ağ ve kafesler
 
7508.90 –   Diğerleri
 
 
(A) ELEKTROKAPLAMA ANOTLARI
(ELEKTROLİZ YOLUYLA ELDE EDİLENLER DAHİL)
 
Bu grup elektrolitik depolama yoluyla elektrokaplama için rafine edilmiş nikel anotları kapsar. Bunlar döküm yapılmış, haddelenmiş, çekilmiş, ekstrüzyon işlemine tabi tutulmuş veya 75.02 pozisyonundaki diğer elektro-depolama şekillerden veya katotlardan yapılmış olabilirler. Bu anotlar ya;

 • Eşyaların kaplanmasında uygun maksimum anot yüzeyini veren özel şekillerde (yıldız, halka, özel profil) ve anotlar olarak kullanım için uygun uzunlukta anot çubukları halinde (genellikle oval, elips, paralelkenarlı veya baklava şeklinde kesiti olanlar ya da;
 • Plaka (düz veya kavisli) şerit, levha “diskler (yassı veya ondüleli), yarımküre veya toplar biçimindedirler. Bu ürünler, bu pozisyonlarda sınıflandırılması için elektrokaplama anotları olarak tanımlanan karakteristik özellikte olmalıdır, yani anotlar, elektrokaplama tanklarındaki uygun yerlere asılmak için kancalarla donatılmış veya kancalar için hazırlanmış olmalıdır (örn; delme, vidalama veya set ve yiv açma işlemleri ile).

 
Bu anotlar genellikle yüksek saflık derecesindedirler. Bununla birlikte belli elementlerin küçük miktarları, örneğin üretim işleminden sonra kalmış veya hamur kıvamına dönüştürülen nikel kaybını önlemek ve bütün yüzey üstünde anotların depolarizesini sağlamak için bilerek ilave edilebilir. Bu özellikler, yukarda belirtilen özelliklere sahip elektrokaplama anotlarını, 75.02 pozisyonun Açıklama Notunun ikinci paragrafında belirtilen ve bu pozisyonun dışında kalan elektrolitik arıtma için kalıp anotlardan ayırırlar.
Nikel kaplama için bu klasik anotlar, ayrıca, gittikçe fazlalaşan sıklıkla sepet anotlarının yani titanyum sepetlerinde nikel rondelalar gibi işlenmemiş şekillerin yerini almaktadır.(75.02 pozisyonun Açıklama Notuna bakınız).
 
Elektrokaplama anotlarına dönüşüm veya nikel kaplama kullanım amacında olsun olmasın aşağıdakiler bu pozisyon haricinde kalırlar:

 • Basit elektroliz ile elde edilen, düzeltilmiş veya düzeltilmemiş veya şeritler halinde kesilmiş veya ufak dikdörtgen parçalar halinde kesilmiş fakat daha fazla işlem görmemiş plakalar (katotlar) (02 pozisyonu).
 • Nikel pelletler (işlenmemiş) (02 pozisyonu).
 • Basit bir şekilde döküm yapılmış, haddelenmiş, ektrüzyon işlemine tabi tutulmuş fakat yukarda belirtildiği biçimde şekil, uzunluk veya diğer çalışmalar açısından yukarıda belirtilen şartlara uymayan çubuklar (02 veya 75.05 pozisyonu).
 • Basitçe haddelenmiş plakalar (06 pozisyonu).

 
 
(B) DİĞERLERİ
 
Bu pozisyon, tarifenin herhangi bir yerinde özellikle yer alan, 82 veya 83. Fasıllarda yer alan veya sınıflandırılan eşyalar veya XV Bölümün 1 nolu Notunda veya bu Faslın daha önceki pozisyonları ve önceki grupları kapsamının dışındaki bütün nikelden eşyaları kapsar.
 
Bu pozisyon, diğerleri meyanında şunları kapsar:

 • Pencere çerçeveleri ve hazır eşya halinde inşaat aksamları.
 • Isı ve mekanik ekipmanlar takılmamış, herhangi bir kullanım kapasitesi olan depolar, fıçılar ve buna benzer kaplar.
 • Nikelden genleştirilmiş metal, nikel telden mensucat, örgü ve kafeslikler.
 • Nikel çiviler, küçük çiviler, kenet çivileri, civata ve somunlar ile 73.18 ve 73.17 pozisyonlarının Açıklama Notlarında belirtilen türden olan diğer eşya.
 • 14 pozisyonunda yer alan duvar veya kol saati yaylarının haricindeki yaylar.
 • Ev işlerinde kullanılan eşya ve sıhhi tesisat eşyası ve bunların aksamı.
 • Yükseltilmiş kenarlı nikel disk biçiminde metal para için taslaklar.
 • 25 ve 72.26 pozisyonlarının Açıklama Notlarında belirtilen demir veya çelikten eşyalara uygun nikel eşyalar.
Başa dön tuşu