Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 6 – Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; çiçek soğanları, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

 BÖLÜM II
BİTKİSEL ÜRÜNLER
Bölüm Notu.

  • Bu bölümde “pellet” tabirinden, doğrudan doğruya sıkıştırılmak suretiyle veya ağırlığının %3’ünü geçmeyecek oranda bir bağlayıcı ilavesiyle küçük topaklar halinde bir araya getirilen ürünler anlaşılır.

FASIL 6

CANLI AĞAÇLAR VE DİĞER BİTKİLER; ÇİÇEK SOĞANLARI, KÖKLER VE BENZERLERİ; KESME ÇİÇEKLER VE SÜS YAPRAKLARI

Fasıl Notları.

  • 01 pozisyonunun ikinci kısmı saklı kalmak şartıyla, bu Fasıl genellikle bahçıvanlar, fidan yetiştiricileri ve çiçekçiler tarafından sadece dikme veya süs amacıyla elde edilen canlı ağaçları ve diğer eşyayı (fideler dahil) kapsar; bununla beraber 7. Fasılda yer alan patatesler, soğanlar, şalotlar, sarımsaklar veya diğer ürünler bu Fasıla dahil değildir.
  • 03 veya 06.04 pozisyonlarında yer alan herhangi bir eşyaya yapılan atıf, tamamen veya kısmen bu eşyadan yapılmış buket, çiçek sepetleri, çelenkler ve benzeri maddelere de yapılmış sayılır, diğer maddelerden yapılmış aksesuarlar dikkate alınmaz. Bununla beraber 97.01 pozisyonunda yer alan kolajlar veya benzeri dekoratif plaketler bu pozisyona dahil değildir.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl 12.12 pozisyonundaki kökler haricinde, dikim veya süs amaçlı bitkilerle, çikori (hindiba) bitkileri ve köklerinden oluşan ve fidanlık bahçıvanları (bahçeciler dahil) veya çiçekçiler tarafından yetiştirilen cinsten bütün canlı bitkileri kapsar. Bunlara ağaçlar, çalılar, fideler ile diğerleri meyanında tıbbi bitkiler de dahildir. Fasıl, yiyecek maddesi olarak ve dikim amacıyla kullanılan çeşitleri arasında bir ayrım yapılması mümkün olmayan durumlarda, tohumlar ve meyveler veya bazı yumru kökler ve çiçek soğanlarını (patates, soğan, şallot ve sarımsak) kapsamaz.
 
Bu Fasıla aşağıdakiler de dahildir:

  • Kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları, süs yaprakları, bitkinin dalları ve diğer kısımları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya süs amacıyla diğer bir şekilde hazırlanmış).
  • Buketler, çelenkler, çiçek sepetleri ve benzeri çiçekçi eşyası.

06.01 –     ÇİÇEK SOĞANLARI, YUMRULAR, YUMRULU KÖKLER, KÜÇÜK SOĞANLAR, SÜRGÜN BAŞLARI, RİZOMLAR (DİNLENME HALİNDE, SÜRGÜN VERMİŞ VEYA ÇİÇEKLENMİŞ); HİNDİBA BİTKİSİ VE KÖKLERİ (12.12 POZİSYONUNDAKİ KÖKLER HARİÇ)
0601.10 – Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde).
0601.20 – Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri.
 
Bu pozisyon, saksı, kasa ve sair içinde olsun veya olmasın, diğerleri meyanında aşağıda yazılı cinsteki bitkileri içine almaktadır.
Güzel hatun çiçeği (amaryllis), Girit lalesi (anemones), soğan begonya, tespih çiçeği (cannas), çiğdem (crocus), buhurumeryem (cyclamens), yıldız (dahlia), bir nevi zambak (eremurus), kayısı çiçeği (freesia), fritilarya (fritillaria), kuzgun kılıcı (glaieul), gloksinya (gloxinia), süsen çiçeği (iris), zambak, dağ lalesi (montbretia), müge, nergis, tükrük otu (ornithogales), yer sarmaşığı (oxalis), kardelen çiçeği, düğün çiçeği (renoncules), rikardya (richardias), tigridia (tigridia), sümbül teber ve lale.
 
Bu pozisyon, süs için kullanılmayan bitkilerin yumrularını, soğan ve sairi de içine almaktadır. (örneğin; ravent rizomları ve kuşkonmaz grifleri gibi).
Buna karşılık bu pozisyon, Fasıl 7 deki bazı çiçek soğanlarını, yumruları, yumru kökleri, küçük soğanları, sürgün başları ve rizomları (örneğin; soğanlar, şalotlar, sarımsak, patates, beyaz yer elması) ve zencefil rizomlarını (09.10 pozisyonu) kapsamaz.
 
Hindiba bitkileri ve kökleri de bu pozisyonda yer alır. Buna karşılık Cichorium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba kökleri bu pozisyon haricindedir (12.12 pozisyonu).
 
06.02 –     DİĞER CANLI BİTKİLER (KÖKLERİ DAHİL), ÇELİKLER VE DALDIRMALAR; MANTAR MİSELLERI (+). 
0602.10 – Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar
0602.20 – Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar (aşılı  veya aşısız)
0602.30 – Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)
0602.40 – Güller (aşılı veya aşısız)
0602.90 – Diğerleri
 
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

  • Ağaçlar, her nevi çalılar (orman, meyve, süs vb.), aşı için anaçlar dahil.
  • Dikim için her nevi bitki ve fideler (06.01 pozisyonundakiler hariç).
  • Bitkilerin canlı kökleri.
  • Köksüz çelikler, daldırmalar (aşılar veya çelikler); oburdal ve sürgünler.
  • Toprak veya bitkisel maddelerle karıştırılmış olsun veya olmasın mantar misellerinden (mycelium) müteşekkil mantar tohumları (miselleri).

 
Bu pozisyonda yer alan ağaçlar, çalılar ve diğer bitkiler yalın veya top halindeki kökleri ile veya saksılarda, tüplerde, kutularda veya benzerleri içinde bulunabilirler.
Yumrulu kökler (örneğin; dahlias, O6.01 pozisyonu) ve 06.01 pozisyonu veya 12.12 pozisyonunundaki hindiba kökü bu pozisyon haricindedir:
 
Altpozisyon Açıklama Notları.
0602.20 Altpozisyonu
0602.20 altpozisyonu anlamında ²ağaçlar ve her nevi çalılar² tanımı içinde yer alan meyve veren bazı bitkilerin ve asmanın ağacımsı kökleri (örn; üzüm, kivi, boysenberry ve dewberry) ile bunların kesilmiş kökleri dahildir.
Bu altpozisyon yabani gülleri kapsamaz (0602.40 altpozisyonu).
 
0602.20, 0602.30, 0602.40 ve 0602.90 Altpozisyonları.
Canlı kökler bitkilerle birlikte kendi uygun altpozisyonlarında sınıflandırılırlar.
 
06.03 –     BUKET YAPMAYA ELVERİŞLİ VEYA SÜS AMACINA UYGUN CİNSTEN KESME ÇİÇEKLER VE ÇİÇEK TOMURCUKLARI (TAZE, KURUTULMUŞ, BOYANMIŞ, AĞARTILMIŞ, EMPRENYE EDİLMİŞ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ).         
                                – Taze                
0603.11 — Güller
0603.12 — Karanfiller
0603.13 — Orkideler
0603.14 – – Krizantemler
0603.15 – – Zambaklar (Lilium spp.)
0603.19 — Diğerleri
0603.90 – Diğerleri
 
Bu pozisyon, sadece bu tür kesme çiçek ve tomurcukları değil, aynı zamanda çiçek veya çiçek tomurcuklarla birleştirilmiş buketleri, çelenkleri, çiçek sepetlerini ve benzeri maddeleri (Örneğin; demetler veya cekete takılan çiçekler) de kapsar. Bu tür buket vb., çiçekçi eşyalarının temel özelliklerine haiz olmak koşuluyla, diğer maddelerden (kurdele, kağıt süsler vb) yapılmış aksesuarları içerse bile bu pozisyonda yer alırlar.
 
Kesilmiş ağaç dalları, funda veya çalılar eğer çiçek veya çiçek tomurcuğu (örneğin; manolya ve bazı gül tipleri) içeriyorlarsa bu pozisyondaki kesme çiçek veya çiçek tomurcukları olarak değerlendirilirler.
 
Bulundukları durumda buket veya süs için kullanılmaya uygun olmamaları şartıyla, parfümeri, eczacılık veya zirai mücadele ilaçları yapımı veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten çiçekler, taç yaprakları ve tomurcuklar bu pozisyon haricindedir (12.11 pozisyonu). 97.01 pozisyonundaki kolaj ve benzeri dekoratif plaketler de bu pozisyon haricindedir.

06.04 –     BUKET YAPMAYA ELVERİŞLİ VEYA SÜS AMACINA UYGUN CİNSTEN BİTKİ YAPRAKLARI, BİTKİ DALLARI VE BİTKİLERİN DİĞER KISIMLARI (ÇİÇEKSİZ VEYA TOMURCUKSUZ) VE OTLAR, YOSUNLAR VE LİKENLER (TAZE, KURUTULMUŞ, BOYANMIŞ, AĞARTILMIŞ, EMPRENYE EDİLMİŞ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ).
0604.20 – Taze
0604.90 – Diğerleri
Bu pozisyon sadece bu tür yaprak, dal vb. değil aynı zamanda yapraklar veya ağaç parçaları, funda, çalılar veya diğer bitkiler ya da otlar, yosunlar veya likenler ihtiva eden buketleri, çelenkleri, çiçek sepetlerini ve benzeri eşyaları da kapsar. Bu tür buketler vb. çiçekçi eşyasının esas özelliklerine sahip olmak koşuluyla diğer maddelerden aksesuarları (kurdela, tel çerçeve vb.) içerseler de bu pozisyonda yer alırlar.
 
Bu pozisyondaki eşyalar dekoratif olarak meyveleri de içerebilirler, fakat çiçek ve çiçek tomurcuğu ihtiva etmeleri durumunda bu pozisyon haricindedir (06.03 pozisyonu).
 
Pozisyon yeniden dikime elverişli olmamak koşuluyla canlı Noel ağaçlarını da kapsar (örneğin; kökü kesilmiş, kökü kaynar suya daldırarak öldürülmüş olanlar gibi).
 
Bu pozisyon aynı zamanda sunuluş şekillerine göre buket veya süsleme amaçlarına uygun olmayan ve esas itibariyle parfümeri, eczacılık veya zirai mücadele ilaçlarının elde edilmesi veya benzeri amaçlarla (12.11 pozisyonu) veya örgü işlerinde (14.01 pozisyonu) kullanılan cinsten bitki ve bitki kısımlarını (otlar, yosunlar ve likenler dahil) kapsamaz. 97.01 pozisyonundaki kolaj ve benzeri dekoratif plaketler de bu pozisyona dahil değildir.

Başa dön tuşu