Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 43 – Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri

 FASIL 43

 KÜRKLER VE TAKLİT KÜRKLER; BUNLARIN MAMULLERİ

Fasıl Notları.

 • Tarifenin neresinde geçerse geçsin “kürk” tabiri 43.01 pozisyonunda yer alan ham kürkler hariç olmak üzere, tüm hayvanların dabaklanmış veya aprelenmiş, tüyü veya yünü alınmamış post veya derileri ifade eder.
 • Aşağıda yazılı olanlar bu fasla dahil değildir:
 • Kuşların tüylü derileri veya tüylü başka kısımları (05.05 veya 67.01 pozisyonları);
 • Faslın 1 nolu notunun (c) bendinde yer alan tüyleri ve yünleri alınmamış ham post veya deriler
 • Deri veya kösele ve kürkten veya deri veya kösele ve taklit kürkten eldivenler, parmaksız eldivenler ve tek parmak eldivenler (42.03 pozisyonu);
 • Fasılda yer alan eşya;
 • 65 Fasılda yer alan başlıklar ve aksamı; veya
 • Fasılda yer alan eşya (oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri gibi).
 • 03 pozisyonu, diğer maddeler ilavesiyle birleştirilmiş kürk ve bunların parçaları ile elbise, elbise aksamı veya aksesuarları veya diğer eşya şeklinde dikilmiş, kürk ve bunların parçalarını kapsar.
 • İçi kürk veya taklit kürk ile kaplı yahut dışında basit bir süs mahiyetini aşan kürk ya da taklit kürk tutturulmuş giyim eşyası ve aksesuarları (2 nolu Not ile hariç tutulanların dışındakiler), hale göre 43.03 veya 43.04 pozisyonlarında yer alanlar.
 • Tarifenin neresinde geçerse geçsin “taklit kürk” tabirinden, deri, mensucat veya diğer maddeler üzerine yapıştırılmış yahut dikilmiş yün, kıl veya diğer liflerden meydana gelen taklit kürkler anlaşılır. Ancak, dokuma veya örme suretiyle elde edilen taklit kürkler bu tabirin dışında kalır (Genellikle 58.01 veya 60.01 pozisyonları).

 
  GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsar:

 • 01, 41.02 veya 41.03 pozisyonlarında belirtilen ham post ve derilerin haricinde kalan ham kürkler.
 • Kıl veya yünleri üzerinde olarak dabaklanmış, aprelenmiş, birleştirilmiş veya birleştirilmemiş post ve deriler.
 • Kürkten giyim eşyası, aksesuarları ve diğer mamul eşya (43.03 pozisyonunun Açıklama Notunda belirtilen istisnalar hariç kalmak kaydıyla).
 • Taklit kürk ve bundan mamul eşya.

Tüylü kuş derileri ile parçaları, kürk olarak kabul edilmeyip bu Fasıl haricinde kalır. Hale göre 05.05 veya 67.01 pozisyonlarında yer alır.
43.01 ila 43.03 pozisyonları, nesilleri, soyları, tükenme tehdidi altında bulunan veya bu türlerin örneklerine ilişkin ticaretin sıkı bir şekilde kontrol altına alınmaması halinde bu duruma düşecek olan bazı tür yabani hayvan kürklerini veya bu kürklerden yapılmış eşyayı kapsamaktadır. Bu gibi yabani hayvan türleri, “1973 Nesli Tükenme Tehlikesi Olan Yabani Fauna ve Flora Milletlerarası Antlaşması” (Washington Konvansiyonu) na eklenen isim listesinde sayılmışlardır.
 
43.01 –     HAM KÜRKLER (BAŞ, KUYRUK, PENÇE VE KÜRKÇÜLÜĞE ELVERİŞLİ DİĞER PARÇALAR DAHİL) (41.01, 41.02 VEYA 41.03 POZİSYONLARINDAKİ HAM POST VE DERİLER HARİÇ).
4301.10 –  Mink (Vizon) (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleriyle  birlikte olsun olmasın)
4301.30 –  Astragan (astrakhan), Breitschwanz, Karakul, Persaniye denilen kuzular ve benzeri kuzular ile Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleri ile birlikte olsun olmasın)
4301.60 –  Tilki (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleriyle birlikte olsun olmasın)
4301.80 –  Diğer kürkler (bütün halinde) (baş, kuyruk veya pençeleriyle birlikte olsun olmasın).
4301.90 –  Başlar, kuyruklar, pençeler ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar
Bu pozisyon, aşağıda belirtilen 41.01, 41.02 veya 41.03 pozisyonlarına dahil bulunanlar haricinde kalan, bütün hayvanların yünleri ve kılları üzerinde bulunan ham (örn dabaklanmamış veya aprelenmemiş) derilerini içine almaktadır:
 

 • Sığır türü hayvanlar (bufalo dahil) (örn; 01.02 pozisyonunda yer alan hayvanlar, ilgili pozisyonun Açıklama Notuna bakınız).
 • At türü hayvanlar (at, eşek, katır, zebra, vb).
 • Koyun ve kuzu (Astragan (astrakhan), Broadtail, Karakul (Karagül), Persaniye (Persian) ve benzeri kuzular, ve Hint, Çin, Moğol ve Tibet kuzuları hariç). Astragan (astrakhan), Broadtail, Karakul (Karagül), Persaniye (Persian) isimleri geniş anlamda benzeri türdeki kuzu çeşitleri için kullanılır. Ancak, bu ifade kürkle ilgili kullanıldığında kürklerin örneğin kuzununyaşına bağlı olan farklı kalitelerini ifade eder.
 • Keçi ve oğlak (Yemen, Moğol ve Tibet keçi ve oğlakları hariç).
 • Domuz, (Pekkari dahil).
 • Dağ keçisi ve ceylan (gazel)
 • Geyik, Ren geyiği, erkek karaca ve diğer geyikler.
 • Köpekler.

Bu pozisyona dahil olan kürklerin, sadece tabii halde olanlar değil, aynı zamanda temizlenmiş ve bozulmalarını önlemek amacıyla kurutma, tuzlama (kuru veya ıslak ) gibi işlemlere tabi tutulmuş hatta kaba kılları çıkarılmış veya traş edilmiş yahut deri yüzeyi etli veya kazınmış olabilenleri de ham olarak kabul edilir.
Ham haldeki baş, kuyruk, pençe gibi kürk parçaları bu pozisyonda sınıflandırılırlar, ancak, kürkçülükte kullanılmaya uygun olmayan döküntü oldukları açıkça belli olanlar bu pozisyon haricinde kalır ( 05.11 pozisyonu).
 
43.02 –     DABAKLANMIŞ VEYA APRELENMİŞ KÜRKLER (BAŞ, KUYRUK, PENÇELER VE DİĞER PARÇALAR DAHİL) (BİRLEŞTİRİLMEMİŞ VEYA BİRLEŞTİRİLMİŞ) (DİĞER MADDELER İLAVE EDİLMEMİŞ) (43.03 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
–   Bütün halindeki deriler (baş, kuyruk veya pençeleri ile  birlikte olsun olmasın (birleştirilmemiş)
4302.11 —  Mink (vizon)
4302.19 —  Diğerleri
4302.20- Başlar, kuyruklar, pençeler ve diğer parçalar ve kırpıntılar  (birleştirilmemiş)
4302.30 –  Bütün halindeki deriler ve parçaları ve bunların kırpıntıları (birleştirilmiş)
 
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
(1)   Özel bir kullanım için belirli bir şekilde kesilmemiş olmak şartıyla, tüyleri ve yünleri üzerinde, dabaklanmış ve aprelenmiş birleştirilmemiş post veya deriler (baş, kuyruk, pençeler ve diğer parçalar dahil). Şekline göre kesilmemiş veya özel bir kullanım için diğer şekilde işlememiş, dabaklanmış, aprelenmiş bütün halindeki kürkler, hemen kullanıma ( örn: örtü olarak) uygun olsalar bile bu pozisyonda yer alırlar.

 • Başka bir madde eklenmeksizin genellikle dikdörtgen (kare dahil) trapez (yamuk) veya haç şeklinde birlikte dikilerek birleştirilmiş olan dabaklanmış kürkler bunların parçaları (drope kürkler dahil).

“Drope kürkler”, V- veya W- şeklinde şeritler halinde kesilmiş, daha uzun fakat daha dar post veya kürk elde etmek için orijinal şekliyle yeniden birleştirilmiş kürklerdir.
 
Dabaklama, derinin etli yüzüne deri imalatında kullanılan işlemlerin (Fasıl 41 deki Genel Açıklama Notuna bakınız) benzeri işlemlerle yapılır. İşlem görmüş deri genellikle ham deriden yumuşaklığı, kıvrılabilirliği ile kolayca ayırt edilebilir. Tüy veya yün, görünümünü güzelleştirmek veya daha ince tüylü kürklere benzetmek için ağartma, karıştırma ya da bir fırça yardımıyla yüzey boyama (topping), tam boyama, tarama, kırkma, parlatma ve suni reçinelerle muamele etmek de dahil olmak üzere bir takım işlemlerden geçirilebilir.
43.01 pozisyonu haricinde kalan tüylü veya yünlü deriler (tay derisi, buzağı derisi, koyun derisi gibi) dabaklanmış veya aprelenmiş olmaları halinde bu pozisyonda yer alırlar.
Bu pozisyonda yer alan dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler veya bunların parçaları, genel olarak dikdörtgen, kare, trapez (yamuk) ya da haç şeklinde,  herhangi bir madde ilave etmeden dikilmek suretiyle bir araya getirilen iki veya daha fazla deri veya deri parçalarından oluşan yarı mamullerdir. Bu yarı mamuller daha ileri derecede işlenmek üzere tasarlanmışlardır.
 
Bu çeşit formlar genel olarak şöyle bilinir:

 • Örtü, paspas ve şeritler-dikdörtgen (kare dahil) şeklinde birleştirilmiş.
 • Haç ve benzerleri şeklinde birleştirmeler.
 • Torbalar (astar veya elbise) trapez (yamuk) şeklinde veya tulum şeklinde dikilmiş olanlar.

 
Ceket ve kaban yapmaya elverişli parçalar da bu pozisyonda yer alırlar. Bunlar, genellikle üç ayrı birleştirilmiş kürkten oluşur. Biri uzun kavisli ikiz kenar yamuk biçiminde (arkanın kesileceği) diğer ikisi dikdörtgen biçiminde (önler ve kolların kesileceği)dir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Giyim eşyası, aksamı veya aksesuarı veya diğer eşya şeklinde kabaca şekil verilmiş kürkler ve birleştirilmiş kürk parçaları (baş, kuyruk, pençe ve diğer parçalar dahil) ile kullanılmaya hazır bitirilmiş süsler veya sadece uzunluklarına göre kesilerek süs olarak kullanılabilecek olanlar süsler (03 pozisyonu).
 • Kürkler ve diğer maddelerin (örn; deri veya dokumaya elverişli mensucatla birleştirilmiş kuyruklar) birleşimleri (örn; sırmalı şerit) (03 pozisyonu).

43.03 –     KÜRKTEN GİYİM EŞYASI VE AKSESUARLARI VE KÜRKTEN DİĞER EŞYA
4303.10 –  Giyim eşyası ve aksesuarları
4303.90 –  Diğerleri
 
Aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, bu pozisyonda aşağıdaki maddelerden yapılmış giyim eşyası aksesuarları (manşon, atkı, yaka, boyun bağı vb.) ve parçaları dahil olmak üzere bütün giyim eşyası yer alır:
 

 • Kürkten yapılanlar.
 • Astarı kürk olan diğer maddelerden yapılanlar.
 • Basit bir süs niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, dış kısmında kürk ihtiva eden diğer maddelerden yapılanlar.

 
Giyim eşyası üzerinde yaka veya devrik yaka (yaka ve devrik yakanın pelerin veya bolero oluşturacak kadar büyük olmamak şartıyla) kol kıvrımları, cep, etek, manto vb. kenarlarını teşkil eden kürkler, basit süsler olarak kabul edilir.
Bu pozisyon, başka maddeler katılarak birleştirilmiş ( örn; sırmalı şerit ), tüyleri ve yünleri ile birlikte dabaklanmış, aprelenmiş post veya derileri de kapsar. Ancak diğer maddelerle birleştirilmesi kürkün esas karakterini değiştirmemelidir.
Bunlara ilaveten, bu pozisyon, kürkten yapılmış veya esas karakteri kürk olan eşya ve parçalarını da içine alır. Örn; yere sermek üzere hazırlanmış örtü, yatak örtüleri, içi doldurulmamış minderler, mahfazalar, el çantaları, oyun çantaları, av torbaları ve makine ve mekanik aletlerde ya da sanayii amaçlı kullanılan eşya ve aksesuarlar (örn; boyama veya dekorasyonda kullanılan merdaneler için cilalama ve parlatma derileri).
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • 02 pozisyonunun birinci kısmında yer alan eşya.
 • 03 pozisyonunda yer alan deri veya kösele ve kürkten eldivenler, parmaksız eldivenler ve tek parmak eldivenler (tamamen kürkten yapılmış olanlar bu pozisyonda yer alır).
 • Fasıldaki eşya.
 • Fasıldaki başlıklar ve aksamı.
 • Fasılda yer alan eşya (Örn; oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri).

 
43.04 –      TAKLİT KÜRK VE BUNDAN MAMUL EŞYA.
“Taklit kürk” tabiri kürkü taklit edecek şekilde deri, dokunmuş mensucat ve başka maddeler üzerine yün, kıl veya diğer liflerin (tırtıl iplik şeklindeki lifler dahil) yapıştırılması veya dikilmesi suretiyle elde edilen eşyayı ifade eder. Bununla beraber, bu tanım bazen kürk mensucat denilen uzun tüylü ipliklerle dokunmuş veya örülmüş kadife, peluşu (genellikle 58.01 veya 60.01 pozisyonu) ve ilave tüylerin geçirildiği gerçek kürk gibi “İğne işi( pointed” kürkleri kapsamaz.
Bu pozisyon, 43.03 pozisyonu Açıklama Notunda belirtilen benzer niteliklerini taşımak kaydıyla, gerçek kürkten mamul benzeri eşyada olduğu gibi değerlendirilerek, taklit kürkten yapılan parça veya bu parçalardan mamul haldeki eşyaya (giysi ve giyim eşyası aksesuarı dahil) uygulanır.
Deriden veya ipten bir mesnet üzerine yün ve kılların yapıştırılması suretiyle elde edilen taklit kuyruklar bu pozisyona dahildir. Ancak, birkaç hakiki kuyruktan oluşan fabrikasyon kuyruklar veya hakiki kürk parçalarının bir mesnet üzerine dikilmesi suretiyle elde edilen kuyruklar bu pozisyon haricindedir(43.03 pozisyonu).

Başa dön tuşu