Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 24 – Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler

FASIL 24

TÜTÜN VE TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER

Fasıl Notu.

 • Tıbbi sigaralar bu Fasıla dahil değildir (Fasıl 30).

Altpozisyon Notu.

 • 11 alt pozisyonundaki “nargile tütünleri” ifadesi aromatik yağ ve hülasalar, melas veya şeker ihtiva etsin etmesin ve meyve ile aromalandırılmış olsun olmasın, tütün ve gliserol karışımı içeren, nargile için olan tütünleri kapsar. Bununla birlikte, nargile ile içilmeye yönelik tütün içermeyen ürünler bu alt pozisyon haricindedir.

GENEL AÇIKLAMALAR
Tütün Solanaceae familyasının Nicotiana cinsinin kültüre alınmış çeşitli türlerinden elde edilir. Yaprakların şekli ve büyüklüğü bir türden diğerine değişir.
Hasat yöntemi ve kurutma işlemi tütünün türüne bağlıdır. Bitki ortalama bir olgunluğa erişince tamamen kesilebilir (saptan kesilmesi) veya olgunlaşma aşamasına göre yapraklar ayrı ayrı toplanabilir. Böylece, tütün ya bütün bitki olarak (sapla birlikte) veya ayrı ayrı yapraklar halinde kurutulabilir.
Çeşitli kurutma yöntemleri şunlardır: Güneşte kurutma (açık havada), havada kurutma (serbest hava dolaşımı ile kapalı sundurmada kurutma), hava akımında kurutma (sıcak hava akımında kurutma) veya ateşte kurutma (açık ateş ile).
Taşımak üzere ambalajlanmadan önce kuru yapraklar, dayanıklılıklarını sağlamak için işleme tabi tutulurlar. Bu işlem, kontrollü tabii fermantasyon ile (Java, Sumatra, Havana, Brazil, Orient, vb. tütünlerinde olduğu gibi) veya suni olarak tekrar kurutma ile yapılabilir. Bu işlem ve kurutma, tütünün aroma ve tadına etki eder. Bu işlemler, tütünün ambalajlanmasından sonra kendi kendine olgunlaşmasını sağlar.
Böylece işlem görmüş tütün demetler, balyalar (çeşitli şekillerde), büyük fıçılar veya küfeler içinde ambalajlanır. Bu şekilde paketlenmeleri halinde yapraklar ya sıraya dizilmiş halde (şark tütünlerinde), veya eller şeklinde bağlanmış halde (bir kaç yaprak bir bant ile birlikte veya diğer bir tütün yaprağı ile bağlanmıştır) ya da basit bir şekilde gevşek yapraklar halinde bulunurlar. Bunlar, dış etkilerden korunmayı sağlamak için her zaman iyi bir şekilde sıkıştırılmışlardır.
Bazı hallerde, fermantasyon işlemine ek olarak (veya fermantasyon yerine) dayanıklılığını artırmak için aroma veren veya nemlendirici maddeler ilave edilir.
Bu Fasıl, sadece işlenmiş veya yaprak tütünü değil, aynı zamanda tütün içermeyen, tütün yerine kullanılan işlenmiş ürünleri de kapsar.
 
24.01 –      YAPRAK TÜTÜN; TÜTÜN DÖKÜNTÜLERİ.
2401.10 – Tütün  (sapları koparılmamış, damarı çıkarılmamış)
2401.20 – Tütün (tamamen veya kısmen sapları koparılmış, damarı çıkarılmış)
2401.30 – Tütün döküntüleri
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:
 
(1) Yaprak tütün. Bunlar, bütün bitki veya yapraklar yada kurutulmuş veya fermente edilmiş yapraklar halindedir. Bütün veya sapları koparılmış, damarı çıkarılmış veya çıkarılmamış, kırılmış veya kesilmiş (şekil verilerek kesilmiş olanlar dahil, fakat içime hazır tütün hariç) halde bulunur.
Harmanlanmış, sapı koparılmış, damarı çıkarılmış ve kurumayı, küflenmeyiönlemek üzere ve aynı zamanda tat ve kokuyu korumak üzere uygun yapıdaki bir sıvı ile salçalanmış veya likörlenmiş tütün yaprakları da bu pozisyon kapsamındadır.
 
(2) Tütün döküntüleri. Örneğin; tütün yapraklarının işlenmesinden veya tütün ürünlerinin imalinden ortaya çıkan artıklar (saplar, gövdeler, yaprak orta damarları, kırpıntılar, tozlar, vb.).
24.02 –     TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN MADDELERDEN YAPILMIŞ PUROLAR, UÇLARI AÇIK PUROLAR, SİGARİLLOLAR VE SİGARALAR.
2402.10 -Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
2402.20 – Tütün içeren sigaralar
2402.90 – Diğerleri
Bu pozisyon tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılan purolar, uçları açık purolar (sargılı veya sargısız yani iç sargılı) sigarillolar ve sigaralar ile sınırlıdır. Herhangi bir oranda tütün yerine geçen bir madde içersin veya içermesin diğer içilen tütünler hariçtir (24.03 pozisyonu).
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

 • Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar.

Bu tür ürünler, tamamen tütünden veya tütün ile tütün yerine geçen maddelerin karışımından yapılmış olabilir. Karışım içindeki tütün ve tütün yerine geçen maddelerin oranı dikkate alınmaz.

 • Tütün içeren sigaralar.

Yalnızca tütün içeren sigaradan ayrı olarak bu pozisyon aynı zamanda karışım içindeki tütün ve tütün yerine geçen maddenin oranına bakılmaksızın, tütün ile tütün yerine kullanılan madde karışımından yapılmış olanları da kapsar.

 • Tütün yerine geçen maddelerden purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar. Örneğin; ne tütün ne de nikotin içeren, bir çeşit marulun yapraklarının özel olarak işlenmesi suretiyle yapılan sigaralar (“Duman” – “smokes”).

Bu pozisyon, tıbbi sigaraları kapsamaz (Fasıl 30). Bununla birlikte sigara içme alışkanlığını kıracak şekilde formüle edilmiş ürünleri bünyesinde bulunduran fakat tıbbi özellikleri olmayan özel tipteki sigaralar bu pozisyonda yer alır.
24.03 –     DİĞER MAMUL TÜTÜN VE MAMUL TÜTÜN YERİNE GEÇEN MADDELER; HOMOJENİZE VEYA YENİDEN TERTİP EDİLMİŞ TÜTÜN; TÜTÜN HÜLASA VE ESANSLARI (+).
– İçilen tütün (herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeler içersin içermesin)
2403.11 – Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri
2403.19 — Diğerleri
– Diğerleri
2403.91 — “Homojenize” veya “yeniden tertip edilmiş” tütün
2403.99 — Diğerleri
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

 • Herhangi bir oranda tütün yerine geçen madde içersin içermesin içilen tütün. Örneğin; pipolarda kullanmak üzere veya sigara yapmak için imal edilmiş tütün.
 • Çiğneme tütünü Bu tütün genellikle yüksek derecede fermente edilmiş ve likörlenmiştir.
 • Enfiye az çok kokulandırılmıştır.
 • Enfiye imali için sıkıştırılmış veya likörlenmiş tütünler.
 • Mamul tütün yerine kullanılan ürünler. Örneğin; tütün içermeyen içilen karışımlar. Bununla birlikte kenevir (cannabis) gibi ürünler bu pozisyon haricindedir (12.11 Pozisyonu).
 • “Homojenize” veya “yeniden tertip edilmiş” (rekonstütiye) tütün. Tütün yapraklarından, tütün döküntü ve kalıntılarından veya tozlarından iyi bir şekilde ayrılmış tütünün aglomere edilmesiyle yapılır. Bir zemin üzerinde olsun olmasın (Örneğin; tütün saplarından selüloz tabakaları) genellikle dikdörtgen şeklindeki tabakalar veya şeritler şeklindedir Bunlar, ya tabaka şeklinde (sargı olarak) veya iplik gibi şerit halinde kıyılmış olarak (dolgu maddesi olarak) kullanılmaktadır.
 • Tütün hülasa ve ıtırları. Bunlar, nemli yapraklardan basınç ile öz maddelerin çıkartılması suretiyle elde edilmiş veya tütün artıklarının su içinde kaynatılması suretiyle hazırlanmış sıvılardır. Bunlar, esas olarak böcek ve parazit öldürücü ilaçların imalatında kullanılırlar.

Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • Nikotin (tütünden çıkartılan alkoloid) (29.39 pozisyonu).
 • 08 pozisyonunda yer alan böcek öldürücüler.
Başa dön tuşu