Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 12 – Yağlı tıhum ve meyveler; mahtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

 FASIL 12 

YAĞLI TOHUM VE MEYVELER; MUHTELİF TANE, TOHUM VE MEYVELER; SANAYİDE VEYA TIPTA KULLANILAN BİTKİLER; SAMAN VE KABA YEM

Fasıl Notları.

 • 07 pozisyonu, diğerleri meyanında, palm meyvesi ve çekirdeği, pamuk tohumu, Hint yağı tohumu, susam, hardal, aspir, haşhaş tohumlarına ve shea fıstığına (karite fıstığı) uygulanır. 12.07 pozisyonu, 08.01 veya 08.02 pozisyonlarında yer alan ürünler ile zeytinlere (7. veya 20. Fasıllar) uygulanmaz.
 • 08 tarife pozisyonu sadece yağı alınmamış un ve kaba unlara değil, aynı zamanda yağı kısmen alınmış veya yağı alınıp tamamen veya kısmen kendi orijinal yağı tekrar eklenmiş olan un ve kaba unlara da uygulanır. Bununla beraber, bu pozisyon 23.04 ila 23.06 pozisyonlarındaki artıklara uygulanmaz.
 • 09 pozisyonu anlamında, pancar tohumları, ot ve diğer çim tohumları, süs çiçekleri tohumları, sebze tohumları, orman ağaçları tohumları, meyve ağaçları tohumları, fiğ tohumları (Vicia faba türünden olanlar hariç) veya acı bakla tohumları “ekilmeye mahsus tohumlar” olarak kabul edilirler.

Bununla beraber, aşağıda yazılı olanlar ekilmeye mahsus olsalar bile, 12.09 pozisyonu dışında kalırlar:

 • Baklagil sebzeler veya tatlı mısır (Fasıl 7);
 • Fasılda yer alan baharat veya diğer ürünler;
 • Hububat (Fasıl 10); ya da
 • 01 ila 12.07 veya 12.11 pozisyonlarında yer alan ürünler.
 • 11 pozisyonu, diğerleri meyanında, aşağıdaki bitki ve bitki parçalarını da kapsar: Fesleğen, zembil çiçeği, ginseng, çördük otu, meyan kökü, her türlü nane, biberiye, sedef otu, adaçayı ve pelin.

Bununla beraber 12.11 pozisyonuna aşağıda yazılı olanlar dahil değildir:

 • Fasılda yer alan ilaçlar;
 • Fasılda yer alan parfümeri, kozmetik ve tuvalet müstahzarları; veya
 • 08 pozisyonunda yer alan böcek ilaçları, mantar ilaçları, ot ilaçları, dezenfektanlar veya benzeri ürünler.
 • 12 pozisyonunun tatbikinde “deniz otları ve diğer algler” tabirine aşağıda yazılı olanlar dahil değildir;
 • 02 pozisyonunda yer alan cansız tek hücreli mikroorganizmalar;
 • 02 pozisyonda yer alan mikroorganizma kültürleri; veya
 • 01 veya 31.05 pozisyonlarında yer alan gübreler.

Alt pozisyon Notu:
 

 1. 1205.10 alt pozisyonu anlamında “düşük erusik asit muhtevalı rep veya kolza tohumları” tabirinden; ağırlık itibariyle %2’den az erusik asit içeren sabit yağ ve gramında 30 mikromolden az glukosinolat içeren katı bileşen veren rep veya kolza tohumları anlaşılır.                                                                                                                 

GENEL AÇIKLAMALAR
12.01 ila 12.07 pozisyonları ekim için veya diğer amaçlar için hazırlanmış durumda olsalar da, endüstriyel veya yenilebilir katı ve sıvı yağların çıkarılmasında (presleme veya çözücüler ile) kullanılan türden tohumları ve meyveleri kapsar. Bununla beraber bu pozisyonlar; 08.01 veya 08.02 pozisyonlarında yer alan ürünleri, zeytinleri (Fasıl 7 veya Fasıl 20), kendilerinden yağ elde edilebilmekle beraber genelde daha çok başka amaçlar için kullanılan örneğin kayısı, şeftali veya erik çekirdeklerini (12.12 pozisyonu) ve kakao tanelerini (18.01 pozisyonu) kapsamaz.
Bu pozisyonlarda yer alan tohumlar ve meyveler bütün, kırılmış, ezilmiş, soyulmuş veya kabukları alınmış olabilir. Bunlar ayrıca, esas olarak daha iyi muhafazalarını sağlamak (örn; lipolitik enzim faaliyetini keserek ve nemin bir kısmını yok ederek), acılığını gidermek, antibesinsel faktörleri etkinsizleştirmek veya kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla ısıl işleme tabi tutulmuş olabilirler. Ancak bu işlemler, tohumların ve meyvelerin doğal özelliklerini değiştirmemesi ve genel kullanımından ayrı başka özel bir kullanıma uygun hale getirmemesi şartıyla kabul edilebilir.
Yağlı tohumlar veya meyvelerden bitkisel yağ çıkarımından arta kalan katı artıklar (yağı alınmış un ve kaba unlar dahil) bu pozisyonların haricindedir (23.04, 23.05 veya 23.06 pozisyonları).
 
12.01 –     SOYA FASULYESİ (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN).
1201.10 –  Tohum
1201.90 – Diğerleri
 
Soya fasulyesi çok önemli bitkisel yağ kaynağıdır. Bu pozisyonda yer alan soya fasulyesi acılığını gidermek amacıyla ısıl işleme tabi tutulmuş olabilir (Genel Açıklama Notuna bakınız).
Bununla birlikte, kahve yerine kullanılan kavrulmuş soya fasulyesi bu pozisyon haricindedir(21.01 pozisyonu).
 
Alt pozisyon Açıklama Notu
1201.10 Alt pozisyonu 
1201.10 alt pozisyonu anlamında “tohum” terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen soya fasulyesi tohumunu kapsar.
  
12.02 –     YER FISTIĞI (KAVRULMAMIŞ VEYA BAŞKA ŞEKİLDE PİŞİRİLMEMİŞ, KABUKLU VEYA KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN) (+).
1202.30 – Tohum
– Diğerleri 
1202.41 — Kabuklu
1202.42 — Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın)
 
Bu pozisyon, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş olan kabuklu, kabuksuz, bütün veya kırık haldeki fıstıkları (yer fıstığı olarak da bilinen) kapsar. Bu pozisyonda yer alan yer fıstıkları daha iyi korunması amacıyla ısıtma işlemine tabi tutulmuş olabilir (Genel Açıklama Notuna bakınız). Kavrulmuş veya diğer şekillerde pişirilmiş yer fıstıkları, 20.Fasılda yer alırlar.
 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
1202.30 Alt pozisyonu
 
1202.30 alt pozisyonu anlamında “tohum” terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen yer fıstığı tohumunu kapsar.
 
12.03 –     KOPRA.
 
Kopra, Hindistan cevizi yağı çıkarılmasında kullanılan Hindistan cevizinin etli iç kısmının kurutulmasıyla elde edilir ve insan tüketimi için elverişli değildir.
İnsanlar için gıda olarak tüketime uygun kurutulmuş ve kıyılmış Hindistan cevizi bu pozisyona dahil değildir (08.01 pozisyonu).
 
12.04 – KETEN TOHUMU (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN).
Keten tohumu, keten bitkisinin tohumu olup kuruyan yağların en önemli kaynaklarından birisidir.
 
12.05 – REP VEYA KOLZA TOHUMLARI (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN)
1205.10 – Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları
1205.90 – Diğerleri 
Bu pozisyon rep veya kolza tohumlarını kapsar (birkaç Brassica türü, özellikle B.napus ve B.repa (veya B.campestris)). Bu pozisyon geleneksel rep veya kolza tohumları ve düşük erusik asitli rep veya kolza tohumlarının her ikisini kapsar. Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları, örn. canola tohumları veya Avrupa repi veya kolza tohumları “double zero”, ağırlık itibariyle %2’den daha az toplam erusik asit içeriğine sahip sabit yağ ve gramında 30 mikromolden az glukosinolat içeren katı içerik ihtiva eder.
 
12.06 – AYÇİÇEĞİ TOHUMU (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN) ¨
 
Bu pozisyon adi ayçiçeği (Helianthus annuus) tohumlarını kapsar. 
 
12.07 –     DİĞER YAĞLI TOHUMLAR VE MEYVELER (KIRILMIŞ OLSUN OLMASIN) (+)
1207.10 –  Palm meyvesi ve çekirdekleri
– Pamuk tohumu
1207.21 — Tohum
1207.29 — Diğerleri
1207.30 –  Hint yağı tohumları
1207.40 –  Susam tohumu
1207.50 –  Hardal tohumu
1207.60 –  Aspir (Carthamus tinctorius) tohumları
1207.70 –  Kavun, karpuz tohumları
– Diğerleri:
1207.91 — Haşhaş tohumu
1207.99 — Diğerleri
 
Bu pozisyon, 12.01 ila 12.06 pozisyonlarında belirtilenlerin dışındaki yemeklik ve sanayide kullanılan katı ve sıvı yağların ekstraksiyonunda kullanılan tohumları ve meyveleri kapsar (Genel Açıklama Notuna da bakınız).
 
Bu pozisyona diğerleri meyanında aşağıda yazılı olanlar dahildir:
Babassu çekirdekleri                                                           Mowra tohumları
Kayın cevizi( Akgürgen fıstığı)                                           Hardal tohumları
Candle cevizi                                                                       Niger tohumları
Karapa cevizi (touloucouna cevizi gibi)                              Oiticica tohumları
Hint yağı tohumları                                                             Palm meyvesi ve
çekirdekleri
Chaulmoogra tohumları                                                       Karaısırgan tohumları
Pamuk tohumları                                                                 Musilhind (pulza)
fıstığı
Croton tohumu                                                                    Haşhaş tohumları
Akşam çuhaçiçeği tohumlarının                                          Aspir tohumları
Oenothera biennis ve Oenothera                                        Susam tohumları
lamarckiana türünden olanları                                            Shea (Karite) fıstığı
Üzüm çekirdekleri                                                               Stillingia tohumları
Kenevir tohumları                                                               Çay tohumları
Illipe tohumları                                                                    Tung fıstığı (veya
oleococca tohumları)
Kapok tohumları
 
Alt pozisyon Açıklama Notu.
1207.21 Alt pozisyonu
 
1207.21 alt pozisyonu anlamında “tohum” terimi sadece, yetkili ulusal makamlarca ekimde kullanılmak üzere kabul edilen pamuk tohumunu kapsar.
 
12.08 –     YAĞLI TOHUM VE MEYVELERİN UN VE KABA UNLARI (HARDAL UNU HARİÇ).
1208.10 – Soya fasulyesinin unu ve kaba unu
1208.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, 12.01 ila 12.07 pozisyonlarında yer alan yağlı tohumların veya meyvelerin öğütülmesiyle elde edilen yağı alınmamış veya kısmen yağı alınmış unları veya kaba unları kapsamaktadır. Ayrıca, yağı alınmış ve kendi orijinal yağlarıyla kısmen ya da tamamen yağı yükseltilmiş unlar ve küspeler de bu pozisyonda yer alırlar (bu Fasılın 2 nolu Notuna bakınız).
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
 

 • Yer fıstığı (Amerikan fıstığı) ezmesi (20.08 pozisyonu).
 • Hardal unu ve irmiği (yağı alınmış veya alınmamış, müstahzar halde olsun olmasın) (21.03 pozisyonu).
 • Yağı alınmış unlar ve küspeler (hardalınkiler hariç) (23.04 ila 23.06 pozisyonları).

12.09 –     EKİM AMACIYLA KULLANILAN TOHUM, MEYVA VE SPORLAR.
1209.10 – Şeker pancarı tohumları
– Yem bitkileri tohumları
1209.21 — Yonca tohumu
1209.22 — Üçgül tohumu (Trifolium spp.)
1209.23 — Çayır otu tohumları
1209.24 — Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.)
1209.25 — Çim tohumları (Lolium multiflorum Lam, Lolium perene L.)
1209.29 — Diğerleri
1209.30 –  Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları
– Diğerleri:
1209.91 — Sebze tohumları
1209.99 — Diğerleri
Bu pozisyon, ekim amacıyla kullanılan bütün tohumları, meyveleri ve sporları kapsar. Bu pozisyon aynı zamanda, filizlenme yeteneği kalmayan bu gibi ürünleri de içine alır. Bununla birlikte, Genel Açıklama Notunun sonunda yer alanlar gibi, ekim amacı güdülse dahi normal olarak ekimden başka bir amaçla kullanıldığı için Tarifenin başka bir yerinde sınıflandırılmış ürünler, bu pozisyona dahil değildir.
Pozisyonun içerdiği ürünler; pancar tohumu, ot veya diğer ot tohumları (yonca, evliya otu, üçgül, çayır otu, çim, Kentucky mavi otu, çayır kelp kuyruğu otu vb.), süs çiçeklerinin tohumları, sebze tohumları, orman ağaçları tohumları (tohum taşıyan çam kozalakları dahil), meyve ağaçları tohumları, fiğ tohumları (iri bakla ve at baklası gibi Vicia faba türleri hariç), acı bakla tohumları, demirhindi tohumları, tütün tohumları ve 12.11 pozisyonunda yer alan ürünleri veren bitkilerin tohumları (kendileri daha ziyade parfümeri, eczacılık, böcek veya mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılmayanlar).
Bu pozisyonda yer alan ürünler (özellikle çim tohumları), saf kimyasal gübre tanecikleri ile karıştırılmış halde kağıt bir zemine yerleştirilmiş ve üzeri de gözenekli bir plastikle takviyeli ince katmanlı yastıkla örtülmüş olabilir.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Mantar miseli (06.02 pozisyonu).
 • Baklagiller ve tatlı mısır (Fasıl 7 ).
 • Fasılda yer alan meyveler.
 • Fasılda yer alan baharatlar ve diğer ürünler.
 • Hububat taneleri (Fasıl 10).
 • 01 ila 12.07 pozisyonlarında yer alan yağlı tohumlar ve meyveler.
 • Kendileri daha ziyade parfümeri, eczacılık, böcek veya mantar öldürücü veya benzer amaçlarla kullanılan tohum ve meyveler (12.11 pozisyonu).
 • Keçiboynuzu (12.12 pozisyonu).

  
12.10 – ŞERBETÇİ OTU KOZALAKLARI (TAZE VEYA KURUTULMUŞ, TANE, TOZ VEYA “PELLET” ŞEKLİNE GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); LÜPÜLİN.
1210.10 – Şerbetçi otu kozalakları (tane, toz veya pellet şekline getirilmemiş)
1210.20 – Şerbetçi otu kozalakları (tane, toz veya pellet şekline getirilmiş); lüpülin
 
Şerbetçi otu kozalakları, şerbetçi otu (Humulus lupulus) bitkisinin pullu kozalak benzeri başakçıkları veya çiçekleridir. Bunlar genellikle bira sanayinde biraya aroma vermek için kullanıldığı gibi aynı zamanda tıbbi amaçlarla da kullanılır. Kozalaklar, taze veya kuru ve tane, toz veya pellet (yani doğrudan doğruya presle veya ağırlığının %3 nü aşmayan bir yapıştırıcı katılmasıyla, aglomere edilmiş) şeklinde olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.
 
Lüpülin, şerbetçi otu kozalaklarının etrafındaki sarı renkte reçineli tozlar olup, içerdiği acılı ve kokulu maddeler şerbetçi otunun karakteristik özelliğini teşkil etmektedir. Biracılıkta şerbetçi otunun kısmi ikamesi olarak ve tıpta kullanılmaktadır. Kurutulduktan sonra mekanik olarak şerbetçi otundan ayrılabilir.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Şerbetçi otu hülasası (13.02 pozisyonu).
 • Şerbetçi otu posaları (23.03 pozisyonu).
 • Şerbetçi otunun uçucu yağı (33.01 pozisyonu).

 
12.11 –     BİTKİ VE BİTKİ KISIMLARI (TOHUM VE MEYVELER DAHİL) (ESAS OLARAK PARFÜMERİDE, ECZACILIKTA, BÖCEK YADA MANTAR ÖLDÜRÜCÜ VEYA BENZERİ AMAÇLARLA KULLANILAN CİNSTEN OLANLAR) (TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ VEYA KURUTULMUŞ, KESİLMİŞ, EZİLMİŞ VEYA TOZ HALİNE GETİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN).
1211.20 – Ginseng kökü
1211.30 – Koka yaprağı
1211.40 – Haşhaş kellesi
1211.50 – Efedra (Ephedra)
1211.90 – Diğerleri
Bu pozisyon, esas olarak parfümeride, eczacılıkta veya tıpta kullanılan, böcek ya da mantar öldürücü, parazitlere karşı veya benzer amaçlarla kullanılan bitkisel ürünleri kapsamaktadır. Bunlar, bütün haldeki bitkiler, yosunlar veya likenler biçiminde veya bunların parçaları şeklinde (odun, kabuk, kök, gövde, yaprak, çiçek, çiçek yaprağı, meyve ve tohumlar (12.01 ila 12.07 pozisyonlarında yer alan yağlı meyveler ve tohumlar hariç) gibi), veya genelde mekanik işlem sonucu kalan artık şeklinde olabilirler. Taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş, bütün halinde, kesilmiş, ezilmiş, tane veya toz halinde veya (yerine göre) rendelenmiş ya da soyulmuş olanlar da bu pozisyonda yer alır. Bu pozisyonda yer alan ürünlerin alkol ile emdirilmiş olanları da burada sınıflandırılırlar.
Bitkiler ve ağaç, çalı, funda parçaları ve diğer bitki parçaları (tohumlar ve meyveler dahil), eğer bunlar yukarıda belirtilen amaçlar için doğrudan kullanılıyorsa veya bu amaçlara uygun uçucu yağlar, ekstraktlar, alkaloidler üretiminde kullanılıyorsa burada sınıflandırılır. Diğer taraftan sabit yağların çıkartılmasında kullanılan türden tohumlar ve meyveler bu pozisyona dahil değildir; bunlar, bu pozisyonda belirtilen amaçlar için kullanılsalar dahi 12.01 ila 12.07 pozisyonlarında sınıflandırılırlar.
Dikkat edilmesi gereken bir husus da, Tarifedeki diğer pozisyonlarda daha özel olarak tanımlanan bitkisel ürünler, parfümeri, eczacılık, vb. alanlarda kullanıma uygun olsa dahi, bu pozisyonda yer almazlar. Örneğin; turunçgil meyvelerinin kabuğu (08.14 pozisyonu); vanilya, karanfil, anason tohumu, badian denen Çin anasonu ve Fasıl 9’da yer alan diğer ürünler; şerbetçi otu kozalakları (12.10 pozisyonu); 12.12 pozisyonunda yer alan hindiba kökleri; tabi sakızlar, reçineler, sakız – reçineler ve oleorezinler (13.01 pozisyonu).
Canlı hindiba bitkileri ve kökleri, diğer canlı bitki fideleri, soğanlar, rizomlar, vb. gibi ekim, dikim amaçlı olanlar ve çiçekler, yapraklar, vb. gibi süs amaçlı olanlar 6.Fasıla dahildirler.
Asıl olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek veya mantar öldürücü veya benzer amaçlarla kullanılan türde odun çeşitleri, ancak yonga, talaş veya ezilmiş, tane veya toz halinde iseler bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Diğer durumlarda, bu tür odunlar bu pozisyon haricindedir (Fasıl 44). 
Bu pozisyondaki bazı bitki veya bitki parçaları (tohum ve meyveler dahil), bitkisel içecekler veya bitkisel “çay” yapımında kullanılmak üzere, örneğin küçük paketler içine konulabilirler. Tek bir türün (örn; biberli naneruhu “çayı”) bitki veya bitki parçalarını (tohum ve meyveler dahil) içeren bu tür ürünler de bu pozisyonda yer alır.
Bununla birlikte, değişik tür bitki veya bitki parçalarını (tohumlar ve meyveler dahil) içeren bu tür ürünler (diğer pozisyonlardaki bitki veya bitki parçalarını içersin içermesin) ya da aynı veya farklı türlere ait bitki veya bitki parçalarının diğer maddelerle olan karışımlarından oluşan, bir veya daha fazla bitki hülasası gibi, ürünler bu pozisyona dahil değildir (21.06 pozisyonu).
Aşağıda yazılı olanlar, duruma göre 30.03, 30.04, 33.03 ila 33.07 veya 38.08 pozisyonlarında yer almaktadırlar:
 

 • Bu pozisyonda yer alıp, karışık olmayan, fakat tedavi veya koruyucu amaçlarla ölçülü dozlar veya paketler halinde perakende satışa hazır şekilde ambalajlanmış olan veya parfümeri, böcek öldürücü, mantar öldürücü veya benzer ürünler halinde perakende satışa sunulan ürünler.
 • Yukarıda (a)’da belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere hazırlanan karıştırılmış ürünler.

 
Bununla beraber, bu pozisyonda sınıflandırılan bitkisel ürünlerin karıştırılmış veya karıştırılmamış durumda olup ölçülü dozlar veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış olanların, daha ziyade eczacılıkta kullanılıyor olması, onların mutlaka 30.03 veya 30.04 pozisyonlarında yer alan ilaçlar gibi mütalaa edilmesi anlamına gelmez. 30.03 veya 30.04 pozisyonlarındaki anlamıyla “ilaç terimi”, sadece tedavi edici ve koruyucu olarak kullanılan ürünleri gösterdiği halde, daha geniş anlamlı  “eczacılık terimi” hem ilaçları, hem de tedavi edici veya koruyucu özelliği olmayan ürünleri içermektedir (örn; tonik içecekler, takviye edilmiş besinler, kan grubu belirleme reaktifleri).
Doğrudan içkilerin aromalandırılmasında veya içki imali için hülasaların hazırlanmasında kullanılan aşağıdaki ürünler de bu pozisyon haricindedir:
 

 • Bu pozisyonda yer alan değişik tür bitki veya bitki parçalarını içeren karışımlar

(21.06 pozisyonu);

 • Bu pozisyonda yer alan bitki veya bitki parçalarının diğer Fasıllarda (örn; 7, 9 ve 11.Fasıllar) yer alan bitkisel ürünler ile olan karışımları (Fasıl 9 veya06 pozisyonu).

 
Aşağıda yazılı olan ürünler bu pozisyonda yer alırlar:
 
Bıldırcın otu (Aconitum napellus): kökleri ve yaprakları.
Amber çiçeği (koku) (Hibiscus abelmoschus): tohumları.
Melek kökü (Archangelica officinalis): kökleri ve tohumları.
Tarçın (Galipea officinalis): kabukları.
Araroba (Andira araroba): tozları.
Arnica (Arnica montana): kökleri, gövdeleri, yaprakları ve çiçekleri
Fesleğen (Ocimum basilicum): çiçekleri ve yaprakları.
Ayıüzümü (Uva ursi); Yaprakları.
Güzelavrat otu (Atropa belladonna):otu, kökleri, meyveleri, yaprak ve çiçekleri
Boldo (Peumus boldus): yaprakları.
Zembil çiçeği (Borago officinalis): sap ve çiçekleri.
Şeytan şalgamı (Bryonia dioica): kökleri.
Barosma (Barosma betulina, Barosma serratifolia ve Barosma crenulata):yaprakları.
Bataklık tırfılı (Menyanthes trifoliata): yaprakları.
Dulavrat otu (Arctium lappa): tohumları ve kuru kökleri.
Kalabar baklası (Physostugma venenosum): baklaları.
Baharat Akorus (Acorus calamus): kökleri.
Kalumba (Jateorhiza palmata): kökleri.
Kendir (Cannabis sativa): otları.
Cehri (Rhamnus purshiana): kabukları.
Kascarilla çalısı (Croton eluteria): kabukları
Hıyari şember (Cassia fistula):tohum zarfı ve saflaştırılmamış pulpu (saflaştırılmış cassia pulpu (sulu hülasası) 13.02 pozisyonunda yer  almaktadır).
Kantaron (Erythraea centaurium): otları.
Sabadilla (Schoenocaulon officinale): tohumları
Papatya (Matricaria chamomilla, Anthemis nobilis): çiçekleri.
Kazayağı (Chenopodium): tohumları.
Vişne (Cherry): sapları.
Karayemiş (Prunus laurocerasus): meyveleri.
Kınakına ağacı (Cinchona): kabukları.
Karanfil (Caryophyllus aromaticus): kabuk ve yaprakları.
Koka (Erythroxylon coca ve Erythroxylon truxillense): yaprakları.
Hint üzümü (Anamirta paniculata):meyvesi.
Cocilana (Guarea rusbyi): kabukları.
Çiğdem (Colchicum autumnale): soğan ve tohumları.
Colocynth (Karpuz) (Citrullus colocynthis): meyveleri.
Karakafes (Symphytum officinale): kökleri.
Condurango (Marsdenia condurango): kabukları.
Ayrık (Buğdaygil) (Agropyrum repens): kökleri.
Cubé (barbasco veya timbo) (Lonchocarpus nicou):kabuk ve kökleri.
Kiyabiye veya hint biberi (Cubeba officinalis Miquel veya Piper cubeba):tozu.
Turnera (Turnera diffusa): yaprakları.
Arslan dişi (Taraxacum officinale): kökleri.
Yumuşak tüylü tatural (Şeytan elması)(Datura metel): yaprakları ve tohumları.
Tuba (Derris elliptica ve Derris trifoliata): kökleri.
Al renkli yüksük otu (Digitalis purpurea): yaprakları ve tohumları.
Adi mürver (Sambucus nigra): çiçekleri ve kabukları.
Deniz üzümü (Mahuang) gövde ve dalları.
Çavdar mahmuzu.
Mavi Okaliptüs (Sıtma ağacı) (Eucalyptus globulus) yaprakları.
Frangula :kabukları
Şahtere (Fumaria officinalis): yaprakları ve çiçekleri
Havlican (Alpinia officinarum): rizomları.
Sarı jensiyan (Gentiana lutea): kökleri.
Ginseng (Panax quinquefolium ve Panax ginseng): kökleri.
Hydrastis (Hydrastis canadensis): kökleri.
Guaiacum (Guaiacum officinale ve Guaiacum sanctum): odunu.
Güvercin ağacı (Hamamelis virginiana): kabuk ve yaprakları.
Yalancı çöpleme (Veratrum album ve Veratrum viride): kökleri.
Ban otu (Hyoscyamus niger) kökleri, tohumları ve yaprakları.
İt sineği (Marrubium vulgare): ot ve gövdeleri.
Çördük otu (Hyssopus officinalis): çiçekler ve yaprakları.
İpecacuanha (Cephealis ipecacuanha): kökleri.
Gece sefası (İpomoea orizabensis): kökleri.
Jaborandi (Pilocarpus jaborandi ve Pilocarpus microphyllus): yaprakları.
Calapa (kullanılan sarmaşık) (İpomoea purga): kökleri.
Lavanta çiçeği (Lavandula vera): çiçekleri ve otları.
Yavşan otu (Veronica virginica): kökleri.
Linaloe (Bursera delpechiana): odunu.
Ihlamur (Tilia europaea) çiçekleri ve yaprakları.
Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra): kökleri.
Kızılderili tütünü (Lobelia inflata): ot ve çiçekleri.
Uzun biber (Piper longum): kökleri ve toprak altı gövdesi.
Eğrelti (Dryopteris filix-mas): kökü.
Ebegümeci (Malva silvestris ve Malva rotundifolia): yaprakları ve çiçekleri.
Adam otu: kökleri ve rizomları.
Keklik otu (Aşağıda “yabani keklik otu” na bakınız).
Hatmi (Althaea officinalis): çiçekleri, yaprakları ve kökleri.
Oğul otu (Melissa officinalis): yaprak, çiçek ve toprak üstü kısımları.
Nane (bütün türleri)
Mazı yosunu (Evernia furfuracea) (liken)
Pelin (Artemisia vulgaris): kökleri.
Karga büken (Strychnos nux-vomica): tohumları.
Portakal ağacı (Citrus aurantium): yaprakları ve çiçekleri.
Süsen (Iris germanica, Iris pallida ve Iris florentina): kökleri.
Hercai menekşe: çiçekleri.
Parçuli bitkisi (Pogostemon patchouli): yaprakları.
Naneruhu (“Nane”ye bakınız)
Çam: tomurcukları.
Sinir otu: otları ve tohumları.
Podofüllüm (Podophyllum peltatum): kökleri ve rizomları.
Haşhaş (Papaver somniferum): kelle (olgunlaşmamış, kuru).
Anemon çiçeği (Anemone pulsatılla): otları.
Pire otu (Chrysanthemum cinerariaefolium): yaprakları, gövdeleri ve çiçekleri.
Anasiklus (Anacyclus pyrethrum): kökleri.
Acı ağaç (Quassia amara ve Picraena excelsa): odunu ve kabuğu.
Ayva: tohumları.
Rhatany çalısı (Krameria triandra): kökleri.
Ravent (Rheum officinale): kökleri.
Gül: çiçekleri.
Biberiye (Rosmarinus officinalis): otları, çiçekleri ve yaprakları.
Sedef otu (Ruta graveolens): yaprakları.
Ada çayı (Salvia officinalis): yaprakları ve çiçekleri.
Ermiş İgnatius meyvesi (Strychnos ingatii).
Sandalağacı: talaşları (beyaz ve sarı).
Saparna (Smilax): kökleri.
Sassafras (Sassafras officinalis): kabuk, kök ve odunu.
Sarmaşık (Convolvulus scammonia): kökleri.
Süt otu (Polygala senega) kökleri.
Sinameki (Cassia acutifolia ve Cassia angustifolia): tohum zarfı ve yaprakları.
Kızıl karaağaç (Ulmus fulva): kabukları.
Kara patates.
Ada soğanı (Urginea maritima, Urginea scilla): soğanları.
Tatula (Datura stramonium): yapraklar ve toprak üstü kısımları.
Strophanthus (Strophanthus kombe) : tohumları.
Solucan otu (Tanacetum vulgare):kökleri, yaprakları ve tohumları.
Tonka (Dipterix odorata) : taneleri
Kedi otu (Valeriana officinalis): kökleri.
Sığır kuyruğu (Verbascum thapsus ve Verbascum phlomoides): yaprak ve
     çiçekleri
Mine çiçeği: yaprakları ve toprak üstü kısımları.
Tavşan otu (Veronica officinalis): yaprakları
Kartopu (Viburnum prunifolium):kök kabukları.
Menekşe (Viola odorata):kökleri ve kuru çiçekleri
Ceviz: yaprakları
Yabani keklik otu (Origanum vulgare); tatlı kekik otu (Majorana
hortensis veya Origanum marjorana) hariçtir (Fasıl 7).
Asperula (Asperula odorata):otları.
Kazayağı (Artemisia cina):çiçekleri
Pelin (Artemisia absinthium): yaprakları ve çiçekleri.
Yohimba (Corynanthe johimbe): kabukları.
 
Yukarıda yer alan listedeki (teferruatlı olmayan) botanik isimler, bitkilerin tanınmasına yardımcı olması için verilmiştir. Belirli bir türe ait botanik ismin zikredilmesi, aynı bitki familyasına bağlı diğer türlerin bu pozisyonda sınıflandırılmadığı anlamına gelmez.
Bu pozisyonda yer alan ürünlerin bazıları uluslararası düzenlemelere göre narkotik maddeler olarak adlandırılmakta ve bu maddeler 29. Fasılın sonunda yer alan listede gösterilmektedir.

12.12 –     KEÇİBOYNUZU, DENİZ OTLARI VE DİĞER ALGLER, ŞEKER PANCARI VE ŞEKER KAMIŞI (TAZE, SOĞUTULMUŞ, DONDURULMUŞ VEYA KURUTULMUŞ, ÖĞÜTÜLMÜŞ OLSUN OLMASIN); TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN, İNSANLARIN YEMESİNE ELVERİŞLİ CİNSTEN MEYVE ÇEKİRDEKLERİ VE ÇEKİRDEK İÇLERİ VE DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLER (CİCHORİUM İNTYBUS SATİVUM ÇEŞİDİ KAVRULMAMIŞ HİNDİBA KÖKLERİ DAHİL).
– Deniz otları ve diğer algler
1212.21 – İnsanların yemesine elverişli
1212.29 – Diğerleri
-Diğerleri
1212.91 — Şeker pancarı
1212.92 – Keçiboynuzu (harnup)
1212.93 – Şeker kamışı
1212.94 – Hindiba kökü
1212.99 — Diğerleri
 

 • Deniz otları ve diğer algler.

Bu pozisyon, yenilebilir olsun olmasın tüm deniz otları ve diğer algleri kapsar. Bunlar taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş veya öğütülmüş halde olabilir. Deniz otları ve diğer algler muhtelif amaçlar için kullanılmaktadır (örn; eczacılık ürünleri, kozmetikler, insan gıdası, hayvan yemi, gübreler).
Deniz otu ve diğer alglerin kaba unları (bunların başka çeşitleriyle karıştırılmış olsun olmasın) de bu pozisyonda yer almaktadır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Agar – agar ve carrageenan (13.02 pozisyonu).
 • Tek hücreli ölü algler (21.02 pozisyonu).
 • 02 pozisyonunda yer alan mikroorganizma kültürleri.
 • 01 veya 31.05 pozisyonlarında yer alan gübreler.
 • Şeker pancarı ve şeker kamışı.

Bu pozisyon, pozisyonda belirtilen şekillerdeki şeker pancarı ve şeker kamışını da kapsar. Şeker kamışının suyu çıkarıldıktan sonra geriye kalan lifli küspe kısmı olan bagas bu pozisyon haricindedir.(23.03 pozisyonu).

 • Keçiboynuzu.

Keçiboynuzu, Akdeniz Bölgesine has, her dem yeşil küçük bir ağacın (Ceratonia siliqua) meyvesidir. Bu meyve, çok sayıda tohum içeren kahverenkli bir bakladan ibarettir ve daha çok damıtma maddesi veya hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.
Keçiboynuzu baklaları yüksek oranda şeker içerir ve bazen tatlı olarak da yenilir.
Bu pozisyon, endospermi, ruşeymi, bütün haldeki tohumları ve ayrıca toz halindeki tohum kabuğu ile karıştırılmış olsun olmasın, toz halindeki ruşeymi kapsamaktadır.
13.02 pozisyonunda yer alan ve yapıştırıcı veya koyulaştırıcı olarak kullanılan keçiboynuzu endosperminin unu, bu pozisyon haricindedir.

 • Tarifenin herhangi bir yerinde belirtilmemiş veya yer almamış olup da daha çok insan gıdası olarak kullanılan meyve çekirdekleri ve çekirdek içleri ve diğer bitkisel ürünler (Cichorium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba kökleri dahil).

 
Doğrudan veya dolaylı olarak daha çok insan gıdası olarak kullanılan, Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyve çekirdekleri, çekirdek içleri ve diğer bitkisel ürünler bu grupta yer almaktadır.
Bu nedenle, şeftali (nektarinler dahil), kayısı ve eriklerin (esas itibariyle badem yerine kullanılan) çekirdek içleri de bu pozisyona dahildir. Bu ürünler yağ çıkarılması amacıyla kullanılsalar dahi bu pozisyonda yer alırlar.
Cichorium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba köklerinin taze veya kurutulmuş, bütün veya kıyılmış halde olanları da bu pozisyonda yer alır. Aynı hindiba çeşidinin kahve yerine kullanılan kavrulmuş kökleri bu pozisyon haricindedir. (21.01 pozisyonu). Diğer kavrulmamış hindiba kökleri 06.01 pozisyonunda sınıflandırılmışlardır.
Esas itibariyle şekerle korunmuş angelica ve şekerleme angelica yapımında kullanılan angelica sapları da bu pozisyona dahildir. Angelica sapları genellikle salamura yapılarak geçici olarak korunmaktadırlar.
Esas olarak şurup veya melas imalatında kullanılan saccharatum gibi tatlı sorgumlar da bu pozisyonda yer almaktadır.
Oymacılıkta kullanılan meyve çekirdekleri (hurma çekirdekleri gibi) (14.04 pozisyonu) ve kavrulmuş çekirdek içleri (genellikle kahve yerine kullanılan madde olarak sınıflandırılmaktadır – 21.01 pozisyonu), bu pozisyon haricindedir.
 
12.13 –     HUBUBAT SAPLARI VE KAPÇIKLARI (İŞLENMEMİŞ) (KIYILMIŞ, TOZ HALİNE GETİRİLMİŞ, PRESLENMİŞ VEYA “PELLET” ŞEKLİNDE OLSUN OLMASIN).
Bu pozisyon, tahıl harmanından elde edildiği durumdaki işlenmemiş, kıyılmış, toz haline getirilmiş veya preslenmiş veya pellet şekline getirilmiş (doğrudan basınçla veya ağırlığının %3’ünü geçmeyen oranda bir yapıştırıcı ilavesiyle birleştirilmiş), ancak daha ileri bir işlem görmemiş hububat sapları ve kapçıklarıyla sınırlıdır. Temizlenmiş, ağartılmış veya boyanmış saplar bu pozisyon haricindedir (14.01 pozisyonu).
 
12.14 –     İSVEÇ ŞALGAMI, HAYVAN PANCARI, KÖK YEMLER, KURU OT, YONCA, ÜÇGÜL, EVLİYA OTU, YEMLİK LAHANA, ACI BAKLA, FİĞ VE BENZERİ HAYVAN YEMLERİ (“PELLET” ŞEKLİNDE OLSUN OLMASIN).
1214.10 – Yonca kaba unu ve pelletleri
1214.90 – Diğerleri
Bu pozisyona aşağıda yazılı olanlar dahildir:

 • İsveç şalgamı (Brassica napobrassica), hayvan pancarı, yemlik şalgam, yemlik havuç (beyaz veya açık sarı renkli) ve diğer yemlik kökler. Bu köklerin bir kısmı insan gıdası olarak kullanılsa dahi, bu pozisyonda sınıflandırılır.
 • Kuru ot, yonca, üçgül, evliyaotu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri yem bitkileri (taze veya kurutulmuş, bütün halde, kesilmiş, kıyılmış veya preslenmiş). Bu ürünler, fermentasyonu veya bozulmayı önlemek için tuzlanmış olsun olmasın veya bir siloda başka türlü işleme tabi tutulmuş olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.

“Benzeri yem ürünler” tanımından, özellikle hayvan yemi olarak yetiştirilen bitkiler anlaşılmaktadır. Aynı amaç için kullanılabilen bitkisel artıklar bu pozisyona dahil değildir (23.08 pozisyonu).
Bu pozisyondaki yem ürünleri pellet şeklinde de olabilir, yani doğrudan basınçla veya ağırlığının %3’ünü geçmeyen oranda bir bağlayıcı ilavesiyle aglomere edilmiş halde olabilirler.
Aşağıda yazılı olanlar da bu pozisyon haricindedir:

 • 06 pozisyonunda yer alan havuçlar (kırmızımsı-sarı renkli).
 • Hububat sapları ve kapçıkları (12.13 pozisyonu).
 • Hayvan yemi olarak kullanılsa dahi, özellikle bu maksatla yetiştirilmeyen pancar veya havucun toprak üstünde kalan kısmı ve mısır yaprakları gibi bitkisel ürünler (23.08 pozisyonu).
 • Hayvan yemlemede kullanılan müstahzarlar (örn; tatlandırılmış yemler) (23.09

     pozisyonu)   

Başa dön tuşu