Gümrük Genelgeleri

Eşyanın Set Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber (Genelge 2016/ 6)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-010.06
Konu : Eşyanın Set Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber

GENELGE (2016/…)

Bilindiği üzere ‘perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya’nın set olarak tek bir GTİP’nda sınıflandırılmasına ilişkin kurallar Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Eki Genel Yorum Kurallarından (GYK) 3(b) no.lu kural altında düzenlenmiştir.
Söz konusu kuralların uygulanması ile ilgili olarak 11/4/2013 tarihli, C105 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 2013/C 105/01 sayılı rehber çerçevesinde hazırlanan “Eşyanın Set Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber” ekte yer almakta olup; (GYK) 3(b) no.lu kural uyarınca set halinde sınıflandırılacak olan eşya için söz konusu rehberde yer alan düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
 
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Ek-1
Eşyanın Set Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Rehber
Genel Kurallar:
1) Genel Yorum Kurallarından (GYK) 3(b) no.lu kural uyarınca “perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşya” niteliğinde bulunan ve set olarak tek bir GTİP’nda sınıflandırılacak olan eşya, aşağıdaki koşulların tümünü sağlamalıdır;
a) İlk bakışta farklı pozisyonlarda sınıflandırılabilen en az iki farklı eşyayı içermelidir,
b) Özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmiş ürünler veya eşyalardan oluşmalıdır,
c) Yeniden paketlemeye gerek kalmadan doğrudan kullanıcılara satış için uygun biçimde hazırlanmış halde olmalıdır (örneğin; kutu veya mahfaza içinde, aynı palet üzerinde vb. gibi).
2) Bu rehberde düzenlenen kurallar;
a) ilgili pozisyon metinlerinde “set, takım ” olarak tanımlanmış bulunmasından ötürü doğrudan GYK 1 ve 6 uyarınca sınıflandırılan setlere [örneğin, 6308.00 alt pozisyon metninde geçen “… müteşekkil takımlar (aksesuarıyla birlikte olsun olmasın)…”, 8206 tarife pozisyon metninde geçen “…sofra takımları…”, 9503.00.70 tarife alt pozisyon metninde geçen “Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)” vb.],
b) set/takım olarak sınıflandırılmasının koşulları özel hükümlerle düzenlenmiş olan eşyaya (örneğin, Bölümün 3 no.lu notu, VII. Bölümün 1 no.lu notu, XI. Bölümün 14 no.lu notu, 61. Faslın 3 ve 7 no.lu notları, 62. Faslın 3 ve 6 no.lu notları gibi), uygulanmaz.
Farklı GTİP’lere Ait Eşya İçerme:
3) GYK 6’ya ilişkin açıklama notlarında; “(I) Yukarıda 1 ila 5 numaralı kurallar, gerekli değişiklikler yapılmış olmak kaydıyla, aynı pozisyonda yer alan alt pozisyonlardaki sınıflandırmaları düzenler…” denildiğinden; aynı tarife pozisyonunda fakat farklı tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan iki veya daha fazla sayıda eşyayı içeren setler de 1/(a) maddesinde düzenlenen koşulu sağlar ve GYK 3(b) anlamında set olarak değerlendirilebilir. Buna karşın, içeriğindeki tüm eşyanın aynı GTİP’nda sınıflandırıldığı setler, GYK 3(b) anlamında set olarak değerlendirilmez.
Örnek 1: Saç bakımında kullanılmak üzere perakende satış için bir araya getirilmiş bir şişe şampuan (3305.10.00.00.00 GTİP) ve bir şişe saç losyonu (3305.90.00.90.00 GTİP), GYK 3(b) anlamında set olarak sınıflandırılır.
Örnek 2: Perakende satışa sunulmak üzere bir araya getirilmiş olan göz kalemi, rimel ve göz farından oluşan bir set; her bir unsuru 3304.20.00.00.00 GTİP’nda sınıflandırıldığından GYK 3(b) anlamında set olarak değerlendirilmez.
Özel Gereksinme/Belirli İşlev:
4)GYK 3(b) anlamında eşyanın set olarak sınıflandırılması için söz konusu seti oluşturan bileşenlerin;
a) birbirleriyle ilişkili olması ve
b) özel bir gereksinmeyi karşılamak/belirli bir işlevi yerine getirmek üzere birlikte/bir arada kullanılmalarının amaçlanmış olması gerekir.
5) 4/(b) maddesinde yer alan “özel bir gereksinme” ifadesi kapsamında; set içindeki eşyalar belli bir sıra dâhilinde (örneğin, cilde sırayla uygulanan eşyalardan oluşan kozmetik cilt bakım seti) veya rassal olarak (örneğin, matkap ucu ve dübel seti) kullanılabilir.
6) 4/(b) maddesinde yer alan “belirli bir işlev” ifadesi ile özel/belli başlı durumlarda yapılan bir iş kast edilir ve seti meydana getiren eşyalar genelde bu iş esnasında kullanılır.
7) Hediye sunumu amacıyla “Hediye Seti” vb. adlar altında (Yılbaşı, Anneler Günü, Sevgililer Günü vb.) veya aynı tasarıma/dekoratif motiflere sahip olmak üzere (örneğin; her biri pembe çiçeklerle süslenmiş olan) birlikte sunulan eşyadan oluşan setlerin, 4/(b) maddesinde belirtilen koşulları doğrudan sağladığı kabul edilmez; eşyaların GYK 3(b) anlamında set oluşturup oluşturmadığı olay bazında değerlendirilir.
Örnek 3: Aynı dekoratif motiflere sahip olan ve tek bir kutu içinde satışa sunulan kol saati, cep tipi elektronik hesap makinesi ve tükenmez kalemden oluşan eşya grubu, özel bir gereksinmeyi karşılamak veya belirli bir işlevi yerine getirmek üzere bir araya getirilmediğinden, GYK 3(b) uyarınca set oluşturmaz.
8) Aynı yerde/ortamda kullanılmak üzere bir arada sunulan eşyadan oluşan setlerin 4/(b) maddesinde belirtilen koşulları doğrudan sağladığı kabul edilmez; eşyaların GYK 3(b) anlamında set oluşturup oluşturmadığı olay bazında değerlendirilir.
Örnek 4: plaj çantası, banyo havlusu ve frizbiden oluşan ‘Plaj Seti’ GYK 3(b) anlamında set oluşturmaz. Bu ürünlerin tamamı plajda kullanılıyor olmasına rağmen her biri farklı aktiviteler için (yüzmek ve oynamak) tasarlanmıştır.
9) Ürünlerin belli bir kişi ya da belli kişiler (çocuklar, aynı meslekle veya aynı hobiyle uğraşanlar gibi) tarafından kullanılacağı hallerde; 4/(b) maddesinde belirtilen koşulların doğrudan sağlandığı kabul edilmez. Bu tür setlerin, GYK 3(b) anlamında set olup olmadığı olay bazında değerlendirilir.
10) Gıda maddeleri ve içeceklerin bir araya getirilmesiyle oluşan kombinasyonlar; tek bir yiyecek veya tek bir içecek yapımında kullanılmak üzere bir araya getirilmedikleri hallerde GYK 3(b) anlamında set olarak sınıflandırılmaz. Belirli bir yemek/hazır yemek veya belirli bir alkollü/alkolsüz içeceğin hazırlanmasında birlikte kullanılması amaçlanmamış olan çeşitli gıda maddeleri ile alkollü/alkolsüz içeceğin bir araya getirilmesinden oluşan setlerin tüm bileşenleri ayrı ayrı kendi uygun pozisyonlarında sınıflandırılır.
Örnek 5: yılbaşı sepeti/hediye sepeti adı altında bir araya getirilmiş olan, muhtelif yiyecek ve içecek (örneğin, peynir, şarap, şampanya veya likör, çay, reçel, zeytinyağı, bal, ezme, baharat, meyve, vb.) ayrı ayrı sınıflandırılır.
Örnek 6: yiyecek maddeleri ile birlikte sadece bir Tiramisu hazırlamaya yetecek ölçüde Marsala şarabı içeren ‘Tiramisu Seti’ GYK 3(b) uyarınca set olarak sınıflandırılır.
11) Yiyecek maddeleri ile içecekleri doğrudan tüketilmek üzere birlikte perakende satışa sunan setler gibi yiyecek/içecek maddeleri ile birlikte muhtelif mutfak gereçlerini bir arada sunan setler de 4/(b) maddesinde yer alan koşulları sağlamadığından GYK 3(b) anlamında set olarak değerlendirilmez ve bunların tüm bileşenleri ayrı ayrı sınıflandırılır.
Örnek 7: plastik bir ambalaj içinde perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan; aromalandırılmış hazır kahve tozu, tarçın çubukları, bir adet paslanmaz çelikten mamul küçük metal rende, bir adet kapaklı metal kutu (kahvenin kutusu), bir adet seramik kupa içeren ‘Kahve Seti’nin bileşenleri; 2101 (aromalı hazır kahve tozu), 0906 (tarçın çubukları), 8205 (küçük metal rende), 7323 (kapaklı metal kutu), 6912 (seramik kupa) pozisyonlarında olmak üzere ayrı ayrı sınıflandırılır.
Örnek 8: yalnızca bir fincan kahve hazırlamak için kullanılacak olan, kullan-at tipinde kıymeti göz ardı edilebilir nitelikte plastik bir bardak/fincan (bkz. Madde 16) ile tek kullanımlık ölçüde bir kahve poşeti ve yine bir ölçek şeker poşeti içeren set; GYK 3(b) anlamında set olarak sınıflandırılır.
GYK 3(b)’ye Göre Set Örnekleri:
12) Aşağıda örneklenen eşya setleri GYK 3(b) anlamında set olarak değerlendirilir:
Örnek 9: Duş jeli, banyo köpüğü, sabun, vücut losyonu’ gibi muhtelif eşya veya ‘şampuan, yüz kremi ve el kremi vb.’ ürün kombinasyonları ile banyo süngeri/lifi gibi bu ürünlerle beraber kullanılan eşyadan oluşan “Banyo/Bakım Seti” (Söz konusu ürünler eş zamanlı olarak, sırayla veya rassal olarak kullanılabilir ve birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir). Buna karşın, cilt yıkama ve bakım ürünleri ile farklı amaçlı ürünleri birlikte içeren setlerin bileşenleri ayrı ayrı sınıflandırılır (bkz. Örnek 15 ve Örnek 18). Söz konusu set, fermuarlı plastik çanta içinde perakende satışa sunulduğunda; plastik çanta, GYK 5(b) uyarınca normalde bu tür eşyanın ambalajlanmasında kullanılan eşya olarak sınıflandırılır.
Örnek 10: Yalnızca kıymeti göz ardı edilebilir nitelikte ürünler içeren (örneğin; iki adet çelik kancalı iğne, iki adet çelik olta iğnesi, dokumaya elverişli maddelerden mamul 31 m’lik misina, bir adet pusula, bir adet çelik dikiş iğnesi, iki adet çıra (ateş yakmak için), 91 cm’lik bakır kablo, bir adet çok amaçlı ip (3 m), 4 adet suya dayanıklı kibrit, bir kibrit kutusu, bir adet plastik düdük, bir adet yapışkan bant (30 cm), bir adet tıraş bıçağı, iki adet alkollü pamuklu çubuk (yaraları dezenfekte etmek için), iki adet yapışkanlı flaster, ağzı açılıp kapatılabilen plastik torba, iki adet çelik çivi, arka yüzü yapışkanlı ayna efektli bir adet folyo, bir kurşun kalem, bir paket hazır çorba, bir adet sakız) ve 11 cm X 7,7 cm X 2,3 cm ebadındaki alüminyum kutu içine yerleştirilmiş olarak ambalajlanmış olan “Hayatta Kalma Kiti”. Söz konusu set; muhteviyatı itibarıyla acil durumlarda, mahrumiyet bölgelerinde vb. olağanüstü koşullarda belli bir gereksinmeye, ‘hayatta kalma amacına’ hizmet etmek üzere bir araya getirildiğinden GYK 3(b) anlamında set olarak değerlendirilir.
Örnek 11: sunulduğu miktar, tek kullanımlık olması vb. özellikleri itibarıyla kıymeti göz ardı edilebilir nitelikte bulunan; yüzey temizleme mendilleri, tek kullanımlık kalem, diş fırçası, diş macunu, şampuan, yüz ve vücut temizleme mendilleri, el dezenfektanı, giysi spreyi, dudak balmı, sabun, tırnak fırçası, kişisel temizlik kuralları broşürü vb. ürünleri içeren
‘Hastane Seti/Seyahat Hijyen Seti’ veya katlanabilir plastik kılıf içinde sunulan ve örneğin, plastik ambalaja sarılmış bir kalıp sabun, bir adet parfümlü kâğıt havlu, bir miktar kâğıt mendil ve iki adet kâğıt klozet örtüsü (tek kullanımlık) içeren ‘Hijyen Seti’. Bununla beraber, ‘seyahat seti/uçuş seti’ olarak adlandırılan ve tuvalet/hijyen malzemelerinin yanında terlik, pijama gibi bunlarla ilgisi bulunmayan ürünleri içeren setler GYK 3(b) uyarınca set olarak sınıflandırılmaz [bkz. 1 seri no.lu GGT (Tarife –Sınıflandırma Kararları)].
Örnek 12: çelik için matkap ucu, ahşap için matkap ucu, beton için matkap ucu, manyetik tutuculu tornavida uçları ve dübellerden oluşan ‘Matkap Ucu ve Dübel Seti’. Tüm parçalar bölmelere ayrılmış plastik kutu içinde yer alır ve her ne kadar belirli bir aktiviteyi yerine getirmek üzere bunların hepsi birden (aynı anda veya sırayla) kullanılmasa da bakım, onarım veya ev dekorasyonu gibi belirli bir işte bunların bir kısmı birlikte kullanıldığından bu setin özel bir gereksinmeyi karşılamak üzere bir araya getirilmiş ürünlerden oluştuğu değerlendirilir.
Örnek 13: duvar kağıtlarını sökmek ve resim yapmak için kullanılan; boya fırçası, marangoz kalemi, boya rulosu, özel bıçaklar, kazıma aleti, ressam spatulası, şerit metre, kontrol kalemi, palet vb. eşya içeren ‘Yenileme (renovasyon) Seti’ veya ‘Kendin Yap Hobi Seti’. Sette yer alan ürünler ‘duvar yenileme’ olarak tanımlanabilecek olan ortak amaca hizmet eder.
Örnek 14: bir kitap ve kitabın kapağına yerleştirilmiş, kitapla ilgili bir CD’den oluşan ‘Dil Öğrenme Seti’ (örneğin yabancı dil kitabı ve bununla ilgili alıştırmalar içeren CD’si). Her iki eşya da yabancı dil öğrenme gereksinimini karşılamaya yönelik olarak bir araya getirilmiştir.
GYK 3(b)’ye Göre Set Olmayan Örnekler:
13) Aşağıda örneklenen eşya setleri GYK 3(b) anlamında set olarak değerlendirilmez:
Örnek 15: Yıkanma amaçlı ürünler (duş jeli, sabun gibi) ile terlik, el aynası, saç fırçası, dekoratif mumlar gibi farklı aktivitelerde kullanılacak olan ilave ürünleri içeren ‘Banyo Seti’. Bu tip setlerdeki tüm ürünler birlikte veya birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılmaz. Bunlar aynı mekânda (banyoda) kullanılıyor olsalar da, farklı gereksinmeleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Yıkanma amaçlı ürünler banyo/duş yapmak için kullanılırken, diğer ürünler giyinme, saç bakımı gibi amaçlarla kullanılır (bkz. Örnek 9 ve Örnek 18).
Örnek 16: Muhtelif eşyanın karışımından oluşan; örneğin, muhtelif çelik çivi, kısmen kaplamalı vidalı çelik kanca ve vidalı halkalar, çeşitli çelik kancalar (resim kancaları dahil), kaplamalı çelik raptiyeler, kaplamalı elastik kauçuk bantlar, çelik pimli plastik raf destekleri, kauçuk halkalar, çelik ve plastik resim raptiyeleri, çelik halka içeren anahtar halkaları, plastik askılar, çelik ataşlar, dübeller, çeşitli çelik vidalar, kauçuk veya kağıt contalar gibi ürünler içeren ‘Çok Amaçlı Set’. Söz konusu seti oluşturan bileşenler bölmeli plastik kutu içinde yer alır. Örnek 13’te tarif edilen ‘Yenileme Seti’ ile kıyaslandığında muhtelif amaçla kullanılabilecek elastik bant, anahtarlık, ataş vb. ürünler de içeren ‘Çok Amaçlı Set’, özel bir gereksinmeyi karşılamaya yönelik olmadığı gibi kullanım alanı da bakım-onarım veya ev dekorasyonu gibi belirli amaçlarla kısıtlı değildir.
Seti Bozan Eşya
14) Setin içinde bulunan eşyalardan en az bir tanesi takımın tamamı ile aynı özel gereksinmeyi giderecek nitelikte bulunmuyorsa veya aynı belirli aktiviteyi gerçekleştirmek üzere tasarlanmamışsa; söz konusu sette bulunan her bir eşyanın ayrı ayrı sınıflandırılması gerekir. Bu tip durumlarda, takımın içinden yalnızca seti bozan eşya çıkarılıp ayrı sınıflandırılarak geriye kalanların GYK 3(b) anlamında set olarak kabul edilmesi yoluna gidilmez.
15) Set, yalnızca içeriğindeki tüm eşyalar birbiriyle bağlantılı ise ve birlikte kullanılacak nitelikteyse GYK 3(b) anlamında set olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında kalan tüm hallerde (setin içindeki yalnızca bir kısım eşyanın birbiriyle ilişkili ve birlikte kullanılacak olduğu durumlarda) setin içindeki her bir eşya ayrı ayrı sınıflandırılmalıdır (bkz. Örnek 15).
Teferruat Kuralı (De Minimis Rule):
16) Setin içinde bulunan ve normalde söz konusu setteki tüm eşyaların ayrı ayrı sınıflandırılmasına yol açacak nitelikteki eşyalar (setin diğer parçalarıyla ilişkisi bulunmayan, aynı özel gereksinmeyi karşılamak/aynı işlevi yerine getirmek amaçlı olmayan) aşağıdaki koşulların bir arada sağlanması kaydıyla göz ardı edilir (teferruat kuralı) ve söz konusu set, GYK 3(b) anlamında set olarak sınıflandırılır:
GYK 3(b) uyarınca seti bozan eşya;
a) örneğin ‘sürpriz eşya’ gibi setin içindeki tesadüfi/önemsiz bir unsur olmalıdır, b) setin karakterini değiştirmemelidir,
c) kıymeti bakımından setin toplam kıymetine kıyasla göz ardı edilebilir nitelikte olmalıdır,
d) setin içindeki işlevi dışında genel anlamdaki kullanım alanı bakımından da çok önemsiz ve tali nitelikli olmalı veya kullanım imkanı sınırlı olmalıdır (dayanıklı ürün niteliğinde olmamalıdır/tekrar tekrar kullanılamayan bir eşya olmalıdır).
Örnek 17: içinde bir adet dokuma denim kumaştan üçgen şeklinde bandana, saç örgüsü şeklinde bir süs, yapay elmas taşlar ve bandanayı süslemek için kullanılacak bir adet yapıştırıcı bulunan ve bu parçalarla ilgisi bulunmayan, kendi karton kutusunda ayrıca paketlenmiş halde bir silgi eklenmiş olan ‘Yaratıcılık Seti’. Böyle bir setin içindeki söz konusu silgi ihmal edilir ve GYK 3(b)’ye göre bütün bu eşyalar (silgi dâhil) set olarak sınıflandırılır.
Örnek 18: muhtelif tuvalet müstahzarının (örneğin, duş jeli, sabun, banyo tuzu ve vücut losyonu) yanında kendi karton kutusu içinde paketli halde bir adet ‘tea light’ mum içeren ‘Banyo Seti’. Setin içindeki böyle bir mum ihmal edilebilir ve GYK 3(b)’ye göre tüm bu eşyalar (mum dâhil) set olarak sınıflandırılır. Ancak, böyle bir setin içinde, kıymeti setin toplam kıymetini artıracak şekilde yüksek olan ve setin diğer bileşenleri bittikten sonra hala kullanılabilecek nitelikte dekoratif bir mum bulunması halinde; söz konusu mum göz ardı edilemez ve tüm eşyalar ayrı ayrı sınıflandırılır (bkz. Örnek 15).
Örnek 19: içinde bir cetvel, bir pergel, bir kurşun kalem ve bir kalemtraş bulunan ve bunların yanında küçük yapışkanlı kâğıtlar (sticker) içeren ‘Çizim Seti’. Böyle bir setin içindeki yapışkanlı kâğıtlar, tek kullanımlık ve kıymeti göz ardı edilebilir nitelikte olduğundan; söz konusu set (stickerlar dâhil) GYK 3(b)’ye göre set olarak sınıflandırılır.
Örnek 20: 6117 tarife pozisyonuna ait bir şal ile bununla takım olan 6116 tarife pozisyonuna ait bir çift eldivenden, tekstil ağırlıklı bir set yapılarak bunların yanına 7117 tarife pozisyonunda sınıflandırılan adi metalden bir çift küpe eklenmiştir. Böyle bir set; içerdiği küpeler nedeniyle GYK 3(b)’ye set olarak sınıflandırılamaz. Çünkü küpelerin bu setin dışında da kullanım imkânı vardır ve kıymeti de göz ardı edilemez.
17) 16 ncı maddede belirtilen ‘teferruat kuralı’, esaslı tek bir eşyanın yanında önemsiz bir eşyanın bulunduğu durumlarda da uygulanabilir.
Örnek 21: bir kutu kahvaltılık gevreğin içinde kıymeti düşük, küçük bir sürpriz eşya bulunabilir (plastik bir figür veya oyuncak gibi); bu durumda söz konusu sürpriz eşya ayrı sınıflandırılmaz. Buna karşın, kahvaltılık gevrek ile birlikte bir adet müzik/yazılım/oyun CD’si sunulması halinde; CD kıymeti ihmal edilebilir bir eşya olmadığından ve kahvaltılık gevrek ile ilgisiz bir fonksiyonu bulunduğundan, eşyalar ayrı ayrı sınıflandırılır.
Ambalaj:
18) Aşağıda sayılan tüm şartları sağlayan setler ‘yeniden paketlemeye gerek kalmadan doğrudan kullanıcılara satış için uygun biçimde hazırlanmış halde’ sayılır:
a) setin içindeki tüm eşyalar aynı anda ve aynı beyanda sunulmalıdır,
b) setin tüm unsurları, bir taşıma çantası, plastik çanta, kutu, file içinde veya paketli olsun olmasın birbirlerine örneğin elyaf takviyeli bantla sarılmış/bağlanmış halde olmalıdır,
c) setin tüm unsurları, yeniden paketlemeye gerek kalmadan doğrudan kullanıcılara satış için uygun biçimde hazırlanmış olmalıdır.
19) 18 inci maddenin (b) bendinin istisnası olarak, perakende satış için hazır hale getirilmiş setler; örneğin, eşyanın ölçüleri, ağırlığı, şekli, kimyasal kompozisyonu gibi faktörlerin ya da taşıma ve emniyetle ilgili sebeplerin zorunlu hale getirmesinden ötürü ve yeniden paketlemeye gerek kalmadan doğrudan kullanıcılara satış için uygun halde olması kaydıyla ayrı ambalajlarda/paketlerde bulunabilir.
20)19 uncu maddede yer alan istisna ancak aşağıdaki koşulların sağlanmasına bağlı olarak uygulanabilir;
a) set olarak sunulan eşyaların orantılı sayılarda bulunması gerekir, örneğin, 4 kişilik ölçülerdeki bir yemek masası ile 4 adet sandalye sunulmalıdır (örneğin 4 kişilik 3 adet yemek masası ile bir adet sandalye orantısızdır) ve
b) set olarak sunulan eşyalar birbirlerine ait parçalar oldukları açıkça belli olacak şekilde hazırlanmış olmalıdır, örneğin;
i) ayrı paketler halindeki sete ait tüm paketler birbirlerine açıkça atıf yapmalıdır (tüm paketlerde ilişkili numaralar, ilişkili resimler, ortak ticari isimlendirme set olduklarını kanıtlayan emareler bulunmalıdır); veya
ii) setin parçalarının ayrı ayrı paketlenmiş olmakla birlikte birbirlerine ait parçalar olduklarını belirten dokümanlar bulunmalıdır.

Başa dön tuşu