GenelgelerGümrük Genelgeleri

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2023/7)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-52707093-010.06.01-00083049255

Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE (2023/7)

İlgi: 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge’nin 3 üncü maddesinin (iii) fıkrasında yer alan “20 kilogram” ibaresi “40 kilogram” olarak değiştirilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.

Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:

-Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu