DAHİLDE İŞLEME REJİMİGümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi, İkincil İşlem Görmüş Ürün Vb. (Genelge 2011/45)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI

Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.16.01.00-10.06.01
Konu :

GENELGE

(2011/45)

Ekonomi Bakanlıgı kayıtlarında “Müeyyideli Kapalı” durumda olan Dahilde İşleme izin Belgeleri (DİİB) kapsamı esyanın 4051 rejim kodu ile serbest dolasıma giris rejimine tabi tutulmak istenilmesi halinde beyannamede tescil islemi yapılamadıgına iliskin Bakanlıgımıza sorunlar intikal etmektedir.
1-Bu itibarla, müeyyideli kapalı DİİB’lerde 4051 rejim kodu ile beyanname tescili asagıda belirtilen sekilde yapılacaktır:
i.Beyannamenin kalem ekranında yer alan muafiyet kodu alanına belgeye iliskin uygun muafiyet kodu ve satır kodu alanına 8 adet 9 (99999999) girilir.
ii.Kalem bilgilerinin onaylanmasına baglı olarak gelen “Vergi ve Dökümanlar” ekranında sistem tarafından referans amaçlı istenen belgeler arasında yer alan 253 kodlu “Dahilde İşleme İzin Belgesi” silinerek, yükümlü tarafından söz konusu belge yerine 9999 kodlu “Diger” seçenegi kaydedilerek karsısına ilgili Dahildeİşsleme İzin Belgesinin sayısı girilir.
iii.Detaylı Beyan Ana ekranda yer alan “Açıklamalar” alanına, ilgili DİİB’nin müeyyideli kapanma tarihi ve ilgili esyanın ait oldugu satır kodu bilgisi ile söz konusu esyanın dahilde isleme rejimine girisine iliskin önceki ithalat beyannamesi sayısı kaydedilir.
iv.Tescil isleminden sonra, “Açıklamalar” alanına kaydedilen bilgilerin dogrulugunun kontrolü üzerine beyanname kapatma islemlerine devam edilir.
2-Diger taraftan, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Saglık Sigortası Kanunu ve Diger Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Degisiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde, daha önce Ekonomi Bakanlıgı tarafından kapatılan DİİB kapsamında beyan edilmek istenen ikincil islem görmüs ürünler için, 08.03.2011 tarihli 27868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliginin ‘Kendiliginden Yapılan Beyanlar’ baslıklı 9. Maddesine istinaden yapılan basvurularda, ilgili DİİB üzerinde bir revize kaydı aranmaksızın yükümlüsünce serbest dolasıma giris beyannamesi üzerinde beyan edilen GTİP, Kıymet, Miktar bilgileri esas alınarak alacak tutarı hesaplanır.
Mezkur Kanun çerçevesinde tescil edilmek istenen, ancak ilgili DİİB’nin kapalı durumda olması sebebiyle DIR Otomasyon Sistemi tarafından tesciline izin verilmeyen serbest dolasıma giris beyannamelerinde 1 inci maddede belirtilen usule göre islem yapılır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAGITIM: Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlükleri

Başa dön tuşu