Gümrük Genelgeleri

ATA Karnesi ve Kısmi Muafiyet /Genelge 2012/11)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIGI
Gümrükler Genel Müdürlügü


Sayı :
B.21.0.GGM.0.18.01.00-010.06.01
Konu : ATA Karnesi ve kısmi muafiyet

GENELGE
(2012/11)

Bakanlıgımıza intikal eden olaylardan ATA Karnesinin kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta kabul edilip edilmeyecegi yönünde tereddütler oldugu anlasılmıstır.
Bilindigi üzere, 7/4/2004 tarihli 25426 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5108 sayılı Geçici İthalat Sözlesmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduguna Dair Kanun ile İstanbul Sözlesmesi adıyla anılan Geçici İthalat Sözlesmesinin çekincelerle birlikte onaylanması uygun bulunmustur.
Sözlesmenin Ek A’sı ile geçici kabul belgeleri, Ek B-D’si ile geçici ithalat rejimi kapsamı esya ve Ek E’si ile ithalat vergi ve resimlerinden kısmi muafiyetle ithal edilen esya düzenlenmistir.
Sözlesmenin Geçici Kabul Belgelerine İliskin Ek A’sının 2 nci maddesi ile geçici olarak ithal edilen esya için (tasıma araçları dahil) ulusal gümrük belgeleri yerine ve teminatı olmak üzere
geçici ithalat belgelerinin (ATA Karnesi ve CPD Karnesi) kabul edilmesi öngörülmüstür.
21/3/2005 tarihli 25762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 4 seri nolu Gümrük Genel Tebliginde (Geçici İthalat) Geçici İthalat Sözlesmesi ve Ekleri kapsamında Türkiye’ye ATA Karneleri ile geçici olarak ithal edilebilecek esyaya iliskin bilgilere yer verilmis ve ATA Karnelerine gümrük idarelerince yapılacak islemler belirlenmistir. Tebligin 3 üncü maddesi ile Geçici İthalat Sözlesmesinin maddede sayılan 10 adet ekinde belirtilen esya için Sözlesmenin Geçici Kabul Belgelerine İliskin Ek A’sına uygun olarak düzenlenmis olan ATA Karnesinin kabul edilecegi belirtilmistir.
4 seri nolu Gümrük Genel Tebliginin (Geçici İthalat) 3 üncü maddesinde Geçici İthalat Sözlesmesinin Ek E’si sayılmamıs olmakla birlikte Sözlesmenin Geçici Kabul Belgelerine
İliskin Ek A’sının 2 nci maddesine istinaden kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta gümrük beyannamesi olarak ATA Karnesinin kabul edilmesi ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 133
üncü maddesi
uyarınca her ay için ithalat vergilerinin % 3’ünün tahsili ile bakiye tutar için de ATA Karnesinin teminat olarak kabulü gerekmektedir.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAGITIM :
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu