İthalat Tebliğleri

5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2018 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi)

Millî Savunma Bakanlığından: 07.06.2018-30444 Resmi Gazete

5201 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KONTROLE TÂBİ TUTULACAK HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE BUNLARA AİT YEDEK PARÇALAR, ASKERÎ PATLAYICI MADDELER, BUNLARA AİT TEKNOLOJİLERE İLİŞKİN LİSTE (2018 YILI KONTROLE TABİ MALZEME LİSTESİ)

MADDE 1 – Aşağıda ana başlıklar altında belirtilen “Kontrole Tabi Liste” kapsamında yer alan kalemlerin üretilmesi ile ihracat ve ithalâtına ilişkin izin işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğunda ve bilgisi dâhilinde yapılacaktır.
NAMLULU SİLÂHLAR:
a. Her çap ve model ateşli yivli setli tabancalar, makineli tabancalar ve bunların ana parçaları (susturucu, gövde/çerçeve, sürgü/kapak takımı/üst gövde, namlu, toplu tabancalar için top/hazne/silindir, mekanizma ana parçaları ile komplesi ve tetik tertibatı) ile balistik öneme haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu).
b. Her çap ve model tek veya otomatik atışlı yivli setli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri, yivli setli av tüfekleri ve bunların ana parçaları (susturucu, gövde/çerçeve, kapak takımı/üst gövde, namlu, mekanizma ana parçaları ile komplesi, şarjör komplesi ve tetik tertibatı) ile balistik öneme haiz parçaları (ateşleme iğnesi, mekanizma dip tablası, tırnak, çıkarıcı, namlu).
Not: Yivsiz av tüfekleri, nişancılık eğitiminde kullanılan tüfekler, spor amaçlı kullanılan tüfekler ve parçaları hariç.
c. Bombaatarlar (Roket Fırlatıcılar, Alev Atıcılar, El Bombası Atıcılar, Torpil Tüpleri Gaz, Duman, Sis, Ses ve Işık Fişeği Atıcılar) ve bunların ana parçaları (namlu, tetik tertibatı, gövde, nişangâh/optik nişangâh).
ç. Yivli ve yivsiz her çap ve model havanlar ve bunların namlu ve nişangâhları.
d. Her çap ve model hafif ve ağır toplar, obüsler ve bunların ana parçaları (namlu, kama, kama payı) ile bu silahlarda kullanılan namlucuk aparatı.
TAKTİK ARAÇLAR:
Tanklar, tırtıllı (paletli) ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar ile üzerinde askerî ekipman (silah, komuta kontrol düzeneği, termal kameralar, elektronik harp ve elektronik karşı tedbir sistemleri) bulunan her türlü zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı silah/mühimmat taşıyıcı araçlar.
b. Bu araçlara takılan her türlü silahlar, kama kompleleri, zırh, otomatik/yarı otomatik doldurucu, kule, namlular ve bu silah sistemlerine ait atış kontrol sistemleri.
Üzerinde askerî ekipman (silah, komuta kontrol düzeneği, elektronik harp ve elektronik karşı tedbir sistemleri ) bulunan askerî amaçlı her türlü tekerlekli taktik araçlar.
ç. Askerî amaçlı; tank çekiciler, tank taşıyıcılar, kurtarıcı araçlar ile üzerinde askerî ekipman (silah, komuta kontrol düzeneği, termal kameralar, elektronik harp ve elektronik karşı tedbir sistemleri) bulunan zırhlı paletli ve tekerlekli istihkam iş makineleri.
d. Mayın temizleme ve serpme sistemlerine ait araçlar, mayınlı sahalarda geçit açma sistemleri.
e. Her türlü silah platformları ve platform araçları.
f. Askerî amaçlı insansız kara araçları.
Askerî amaçlı her türlü köprücü araçları.
ASKERÎ PATLAYICILAR VE PİROTEKNİK MALZEME:
a. Yukarıda belirtilen namlulu silahlarda kullanılan her türlü mühimmat ve bunlara ait ana parçalar ile sevk maddesi (Kara barut hariç olmak üzere Topçu mühimmat Sevk Barutları, Hafif Silah Mühimmatı Sevk Barutları, Özel Amaçlı Sevk Barutları ) ve patlayıcılar.
b. Harp silahlarına ait olan her türlü tapalar.
c. Tahrip amaçlı kullanılan her türlü askerî patlayıcı malzemeler (Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi ML8.a maddesi kapsamındaki patlayıcılar, bomba, el bombası, sis bombası, mayın ve tahrip kalıbı gibi) ile bunlara ait ana parçalar (kapsül, ecza, yemleme, buster, detanatör ve ana şarj olarak kullanılan her türlü patlayıcı madde).
ç. Yakıcı, yanıcı ve eritici her türlü askerî piroteknik malzeme (ışık, ses, gaz, duman oluşturan piroteknik malzemeler, askerî maksatlı işaret fişekleri, askerî maksatlı sis işaretleri/ fişekleri, fitiller, infilak fitilleri veya infilak kapsülleri; ateşleyici maddeler elektrikli infilak ettirici maddeler).
d. Roket ve füze yakıtları ve bu yakıtlara katılan malzemeler (Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi ML8 maddesi kapsamında bulunan Enerjitik Malzemeler) ile sevk fişekleri.
ROKETATAR, ROKET, FÜZELER VE TORPİDOLAR:
a. Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidolar ile bu sistemlere ait ana parçalar (Roket motoru, harp başlığı, güdüm sistemi, arayıcı başlık, kuyruk komplesi/yönlendiricili kanatlar dâhil olmak üzere kontrol sistemi, gövde, tapa ve ateşleyiciler, algılayıcılar).
b. Her çap ve menzildeki roketler, füzeler ve torpidoların fırlatılmasında kullanılan sistemler ve bunların ana parçaları (Fırlatma platformu, namlu, lançer, atış kontrol sistemi, 3000 PSI ve üzeri pnömatik basınç sağlayıcı komponentler).
KİMYASAL, BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE NÜKLEER SİLÂHLARA KARŞI SAVUNMA SİSTEMLERİ:
a. Bu silahlar ile kullanılabilecek her türlü tahrip maddesi, mühimmat ve bu silahların yerleştirilmesi ve taşınması, fırlatılması amacıyla kullanılan sistemler.
b. Askerî amaçla kullanılan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı koruyucu elbise, koruyucu iç giyimi, koruyucu bot kılıfı, koruyucu eldiven ve sistemler, maske ve süzgeçler, bunlara ait filtreler ile koruyucu melbusatlar, her türlü KBRN savunma sistem ve cihazları.
ASKERİ HAVA ARAÇLARI VE SİSTEMLERİ:
a. Askerî amaçlı her çeşit hava araçları (sabit ve/veya döner kanatlı insanlı ve/veya insansız hava araçları, dronlar, dronsavarlar, balonlar), bu hava araçlarında kullanılabilen her türlü harp sistemleri.
b. Askerî hava araçlarında kullanılan yatay ve dikey stablize, komple kuyruk, kanatçık, flap, spar, komple kanat, longeron, bulkhead, gövde.
c. Askerî hava araçlarının gösterge-telsiz-radar sistemleri (seyrüsefer alet ve cihazları, radar cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus olanlar da dâhil olmak üzere tüm telsiz cihazları), bu vasıtalarda kullanılan hedefe yönelme ve hedef takip cihazları.
ç. Askerî hava araçlarının motorları (turbofan, turbojet, turboprop, turboshaft, pistonlu) ve bu motorlarda kullanılan yanma odası, türbin, türbin palesi, türbin diski, türbin nozul.
d. Askerî amaçlı hava araçlarının iniş takımı dikmesi, pervane, pervane göbeği (spindle, hub), rotor (rotor göbeği, ana transmisyon ve rotor palleri).
e. Karşı Tedbir Mühimmatları ve bunların fırlatma sistemleri (dispenser) dâhil olmak üzere askerî hava araçlarına takılan her türlü silah sistemi, donanımı ve mühimmatı.
f. İnsansız hava araçlarını fırlatma cihazı ve tertibatları.
Bu vasıtalarda kullanılan diğer askerî amaçlı kullanım için tasarlanmış mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar.
SU ÜSTÜ VE SU ALTI SAVAŞ GEMİLERİ:
a. Su üstünde ve altında kullanılan her tür ve sınıftaki savaş gemileri ve platformlar (askerî maksatlı şişirilebilir sallar dâhil).
b. Bunlarda kullanılan silah, atış kontrol ve komuta kontrol sistemleri ile akustik aldatıcı ve akustik karıştırıcılar.
c. Deniz platformlarında kullanılan askerî amaçlı diğer özel mekanik, elektromekanik, elektronik, optik ve optronik cihazlar ile zırh malzemesi.
ç. Askerî kullanım için üzerinde silah ve/veya silah kaidesi ve/veya askeri elektronik sistemler yerleştirilebilecek şekilde özel olarak tasarlanmış veya uyarlanmış her türlü bot.
d. Askerî amaçlı insansız su üstü ve su altı deniz araçları.
ASKERÎ KOMUTA KONTROL, MUHABERE VE BİLGİ SİSTEMLERİ:
Elektronik Harp (EH), Elektronik Taarruz (ET) Elektronik Destek (ED), Elektronik Koruma (EK), sistem ve teçhizatı ile bu sistemlerin test ve değerlendirmesini yapan, etkinliğini artıran/azaltan taktik ve teknik geliştirmeye yönelik simülatör ve simülasyon sistemleri.
b. Askerî amaçlı ve/veya emniyetli (kriptolu) telli ve telsiz muhabere sistem, cihazları ile içerisinde yazılım bulunduran koruma ve yönetim devresini haiz bataryaları (Bu cihazlara ait kulaklık, mikrofon takımları, aksesuarlar ve piller hariç).
Askerî amaçlı veya ulusal güvenlik amaçlı kullanılan kripto ve ses emniyet cihazları.
ç. Lazer ve mikrodalga kaynaklı her türlü silah ve askerî haberleşme sistemleri.
d. Askerî amaçlı kullanılan NATO ve ACE tipi şelterler.
e. Askerî keşif gözetleme, bunların kayıt cihazları, radar ve ekipmanları ile dost ve düşman tanıma ve tanıtma sistemleri.
f. Her türlü askerî ve ulusal güvenlik amaçlı yazılımlar.
Her türlü askerî amaçlı eğitim simülatörleri ve simülasyonları.
ASKERÎ AMAÇLI UZAY SİSTEMLERİ:
a. Askerî amaçlı olan uzay araçları (uydular dâhil), uydu sistemleri, hareketli/taşınabilir/sabit uydu yer yüzü terminalleri ile bu sistemlere ait her türlü uzay ve yer teçhizatı. (Askerî maksatlı olan uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge altı araçları, Uzay Gözlem Sistemleri, Roket-fırlatma rampaları ve kuleleri, alıcı cihazı bulunan verici cihazlar, uydu radyolink alıcı ve verici antenleri).
b. Askerî amaçlı uydularda keşif, gözetleme, karıştırma, haberleşme sevk ve güdüm amacıyla kullanılabilecek donanımları ve silah sistemleri.
ASKERÎ KEŞİF, GÖZETLEME VE TESPİT SENSÖRLERİ, COĞRAFİ KONUM BELİRLEME VE SEYRÜSEFER SİSTEMLERİ:
a. Askerî amaçlı kullanılabilecek INS (Ataletsel Seyrüsefer Sistemleri) ile emniyetli (kriptolu) GPS (Coğrafi Konum Belirleme) cihazları ile diğer koordinat belirleme yer ve yön tespit cihazları.
b. Askerî amaçlı Termal IR (Kızılötesi) ve lazer özellikli nişan tevcih, atış kontrol ve gözetleme alet ve cihazları (Askerî maksatlı teleskopik dürbün, teleskop, periskop, dürbün, askerî maksatlı termal kameralar).
c. Askerî amaçla kullanılan patlayıcı madde tespit sistemleri ve mayın dedektörleri.
ç. Askerî amaçlı lazer işaretleme cihazları, lazer noktalayıcılar, lazer algılama ikaz sistemleri ve lazer hedef tespit sistemleri.
d. Askerî amaçlı gece görüş cihazları ile gece görüş dürbün ve cihazlarında kullanılan askerî amaçlı görüntü yoğunlaştırıcı tüpler, dedektörler ve dedektörlerin okuma devreleri.
e. Askerî amaçlı görüntü işleme sistemleri.
DİĞER ASKERÎ MALZEME VE CİHAZLAR:
a. Gece görüş dürbünü ve termal kamera ile görünmeyen (görülemeyen) kumaş/ağ.
b. Askerî amaçlı olarak kullanılan görünmezlik teknolojileri (Radar Soğurucu Malzemeler, Radar Soğurucu Yapılar, Radar Kesit Alanı Tahmin Yazılım Kodları, Infrared/Gözle Görülür/Akustik/Manyetik İz Azaltıcı Malzeme ve Teknikler ile her türlü İz Tahmini Yazılım Kodları).
c. Askeri sistemler ve personel için balistik koruma sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış metalik veya metalik olmayan yapılar (NIJ veya benzer milli standartlar kapsamında seviye III ve üzeri balistik koruma sağlayan yapılar).
AÇIKLAMALAR:
a. Yukarıda belirtilen sistemlerde yer alan sivil amaçlı kullanıma uygun yazılımlar ve genel imalât malzemeleri (cıvata, somun, vida, conta, o-ring, boya, bağlama amaçlı kullanılan bracket/fittingb.), ticari maksatlı tedarik edilebilen bilgisayar donanımları ile yukarıda belirtilen sistemlerde tanımlanan ana parçaların yarı mamul malzemeleri (kullanımı için ilave işlem gerektiren, mevcut haliyle ana ürün üzerinde hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan/fonksiyon göstermeyen) Kontrole Tâbi Liste kapsamında değildir.
b. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddeleri/silahlarının ithalatı, ihracatı ve üretimi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği yasaklanmıştır.
c. Hem askerî hem de sivil amaçlı kullanılan malzemeler “Çift Kullanımlı Malzeme” olarak adlandırılır. Kuruluşun beyanına esas olarak Çift Kullanımlı Malzemelerle ilgili sivil kullanıma yönelik ihracat işlemleri “Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin ithalatına yönelik işlemler “İthalat Tebliği” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı sorumluluğunda yürütülür.
ç. Firmalar tarafından ihracatı/ithalatı yapılacak malzemenin askerî veya sivil amaçlı olup olmadığı Gümrük Beyannamesine yazılır.
d. İhracat/ithalat işlemlerinde, ilave olarak Füze Teknolojileri Kontrol Rejimi Ek Listesi (www.mtcr.info/english/annex.html) ve Wassenaar Düzenlemesi Mühimmat Listesi (www.wassenaar.org/controllist/index.html) de dikkate alınır.
MADDE 2 – Bu Liste yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Liste hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu