Gümrük Genelgeleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması (Genelge 2017/16)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 82858591-010.06.02
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması

GENELGE (2017/ )

İlgi: 23/12/2016 tarih ve 2016/21 sayılı Genelge
İlgide kayıtlı Genelge’nin bir numaralı ekinde yer alan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberinin 9.2 nci maddesinin ikinci paragrafı, “AN9 tespit sözleşmesinin süresi AN6 ve AN8 tespit sözleşmelerinin süresini aşamaz.” şeklinde; 9.6 ncı maddesinin birinci paragrafı ise,“Tespit raporu elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gönderildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak program vasıtasıyla elektronik ortamda denetleyici gümrük idaresine, bir örneği de tespit işlemini yaptıran kişiye verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
 

Başa dön tuşu