İthalat TebliğleriÜrün Güvenliği ve Denetimi

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararların Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/28)

21.06.2013-28684 Resmi Gazete

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/28)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden, Karar ekinin Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen 12, 15, 19 ve 23 üncü bölümlerindeki sorumlu/koordinatör kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.
Protokol
MADDE 2 – (1) Kuruluşlar arasında mevzuat, personel, laboratuvar, ekipman devri gibi hususlar yapılacak protokol ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin;
a) Ek 1’inde yer alan Tablonun (19) numaralı satırı 11/4/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Tablonun diğer satırları 31/10/2013 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
 

 
Ek- 1
 
Avrupa Birliği Teknik MevzuatıKonu Başlığı Koordinatör Kurumlar ve Çalışmalara Katkıda Bulunacak Diğer Kurumlar
12. Gıda Maddeleri
 
 
 
– Emzik ve biberon başlığı
Koordinatör Kurum: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
 
Koordinatör Kurumlar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
15. Tehlikeli Maddeler
 
 
 
 
 
– Deterjanlar
Koordinatör Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
 
Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
19. Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Genel Hükümler
 
 
– Genel Ürün Güvenliği
 
Koordinatör Kurum: Ekonomi Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
 
Koordinatör Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
23. Oyuncaklar Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Katkıda Bulunacak Kurum: Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı
Başa dön tuşu