Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 93)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
93.01 Harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki
silahlar hariç)
9301.10.00.00.00 – Topçu silahları (örneğin, toplar, obüsler ve havanlar) Adet 200
9301.20.00.00.00 – Roket fırlatıcılar; alev-atıcılar; el bombası atıcıları; torpil tüpleri
ve benzeri fırlatıcılar Adet 200
9301.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 200
9302.00.00.00.00 Revolverler ve tabancalar ( 93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler
hariç): Adet 75
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri
cihazlar ( spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan
ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş taban-
ca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revol-
verler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler
gibi):
9303.10.00.00.00 – Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar Adet 75
9303.20 – Diğer spor, av veya hedef için yivsiz tüfekler (yivli-yivsiz kombine namlulu olanlar
dahil):
9303.20.10.00.00 – – Yivsiz, tek namlulular Adet 75
9303.20.95.00.00 – – Diğerleri Adet 75
9303.30.00.00.00 – Diğer spor, av veya hedef için yivli tüfekler Adet 75
9303.90.00.00.00 – Diğerleri Adet 75
9304.00.00.00.00 Diğer silahlar ( yaylı, havalı veya gazlı tüfek ve tabancalar, vuruş
sopaları gibi) ( 93.07 pozisyonundakiler hariç) Adet 75
93.05 93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve
aksesuarları:
9305.10.00.00.00 – Revolverler ve tabancalara ait olanlar 75
– 93.03 Pozisyonundaki tüfeklere ait olanlar:
9305.20.00.10.00 – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 50
9305.20.00.90.00 – – Diğerleri 75
– Diğerleri:
9305.91.00.00.00 – – 93.01 Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar 200
– – Diğerleri :
9305.99.00.10.00 – – – Sertleştirilmemiş vulkanize kauçuktan olanlar 50
– – – Diğerleri
9305.99.00.90.11 – – – – Dipçik taslakları 75
9305.99.00.90.19 – – – – Diğerleri 75
93.06 Bombalar, el bombaları, torpidolar, mayınlar, güdümlü mermiler
ve benzeri harp mühimmatı ve bunların aksam ve parçaları; fişek-
ler ve diğer mühimmat ve mermiler ve bunların aksam ve parçala –
rı (saçmalar, fişek barut sıkıştırıcıları dahil):
– Av tüfekleri için fişekler ve bunların aksam ve parçaları; havalı
silah kurşunları:
9306.21.00.00.00 – – Fişekler 1000 Ad 75
9306.29.00.00.00 – – Diğerleri 75
9306.30 – Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları:
– – 93.02 Pozisyonundaki revolverler ve tabancalar ile 93.01 pozisyonun –
daki hafif makinalı tabancalara ait olanlar:
9306.30.10.10.00 – – – 93.01 Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar 200
9306.30.10.90.00 – – – Diğerleri 75
– – Diğerleri:
9306.30.30.00.00 – – – Harp silahlarına ait olanlar 200
– – – Diğerleri
9306.30.90.00.10 – – – – Perçinleme veya benzeri alet veya sürgülü hayvan öldürücüler için fişekler 75
9306.30.90.00.90 – – – – Diğerleri 75
9306.90 – Diğerleri:
9306.90.10.00.00 – – Harp silahlarına ait olanlar 200
9306.90.90.00.00 – – Diğerleri 75
9307.00.00.00.00 Kılıçlar, palalar, süngüler, mızraklar ve benzeri silahlar ve bunların
aksam ve parçaları ve bunların kın ve kılıfları 50
Başa dön tuşu