Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 9)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
09.01 Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve ka-
buk ve kapçıkları ; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan
kahve yerine kullanılan maddeler:
– Kahve (kavrulmamış):
0901.11.00.00.00 – – Kafeini alınmamış 75
0901.12.00.00.00 – – Kafeini alınmış 75
– Kahve (kavrulmuş):
0901.21.00.00.00 – – Kafeini alınmamış 100
0901.22.00.00.00 – – Kafeini alınmış 100
0901.90 – Diğerleri :
0901.90.10.00.00 – – Kahve kabuk ve kapçıkları 75
– – Kahve içeren ve kahve yerine kullanılan maddeler:
0901.90.90.10.00 – – – Kavrulmamış 75
0901.90.90.90.00 – – – Kavrulmuş 100
09.02 Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) :
0902.10.00.00.00 – Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg.ı geçmeyen hazır
ambalajlarda) 187
0902.20.00.00.00 – Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş) 187
0902.30.00.00.00 – Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay
(3 kg.ı geçmeyen hazır ambalajlarda) 187
0902.40.00.00.00 – Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente
edilmiş diğer çaylar 187
0903.00.00.00.00 Paraguay çayı (maté) 100
09.04 Piper cinsi biber; Capsicum ve Pimenta cinsi biberler (kurutulmuş
veya ezilmiş veya öğütülmüş) :
– Karabiber:
0904.11.00.00.00 – – Ezilmemiş, öğütülmemiş 100
0904.12.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
– Capsicum ve Pimenta cinsi biberler:
0904.21 – – Kurutulmuş, ezilmemiş, öğütülmemiş
0904.21.10.00.00 – – – TatIı biberler 25
– – – Diğerleri:
0904.21.90.00.11 – – – – Kırmızı biber 100
0904.21.90.00.12 – – – – Yenibahar 100
0904.21.90.00.18 – – – – Diğer biberler 100
0904.22 – – Ezilmiş veya öğütülmüş:
0904.22.00.00.11 – – – Kırmızı biber 100
0904.22.00.00.12 – – – Yenibahar 100
0904.22.00.00.18 – – – Diğer biberler 100
09.05 Vanilya:
0905.10.00.00.00 – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 40
0905.20.00.00.00 – Ezilmiş veya öğütülmüş 40
09.06 Tarçın ve tarçın ağacının çiçekleri:
– Ezilmemiş, öğütülmemiş
0906.11.00.00.00 – – Tarçın (Cinnamomum zeylanicum Blume) 100
0906.19.00.00.00 – – Diğerleri 100
0906.20.00.00.00 – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
09.07 Karanfil (bütün halindeki meyve, tane ve sapları):
0907.10.00.00.00 – Ezilmemiş, öğütülmemiş 100
0907.20.00.00.00 – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
09.08 Küçük Hindistan cevizi, küçük Hindistan cevizi kabuğu ve kakule :
– Küçük Hindistan cevizi:
0908.11.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0908.12.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
– Küçük Hindistan cevizi kabuğu
0908.21.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0908.22.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
– Kakule
0908.31.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0908.32.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
09.09 Anason, Çin anasonu, rezene, kişniş, kimyon veya Karaman
kimyonu tohumları; ardıç meyveleri:
– Kişniş tohumları:
0909.21.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0909.22.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
– Kimyon tohumları:
0909.31.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0909.32.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
– Anason ve Çin anasonu tohumları, Karaman kimyonu tohumları,
Rezene tohumları; ardıç meyveleri
0909.61.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0909.62.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
09.10 Zencefil, safran, zerdeçal (curcuma), kekik, defne yaprakları,
köri ve diğer baharat:
– Zencefil:
0910.11.00.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0910.12.00.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
0910.20 – Safran:
0910.20.10.00.00 – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0910.20.90.00.00 – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
0910.30.00.00.00 – Zerdeçal (curcuma) 100
– Diğer baharat:
0910.91 – – Bu fasılın 1 (b) notunda belirtilen karışımlar:
0910.91.05.00.00 – – – Köri 100
– – – Diğerleri:
0910.91.10.00.00 – – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş 100
0910.91.90.00.00 – – – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
0910.99 – – Diğerleri:
0910.99.10.00.00 – – – Çemen (boy otu tohumları) 100
– – – Kekik:
– – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş:
0910.99.31.00.00 – – – – – Yaban kekiği (Thymus serpyllum) 100
0910.99.33.00.00 – – – – – Diğerleri 100
0910.99.39.00.00 – – – – Ezilmiş veya öğütülmüş 100
0910.99.50.00.00 – – – Defne yaprakları 100
– – – Diğerleri:
– – – – Ezilmemiş ve öğütülmemiş
0910.99.91.00.11 – – – – – Mahlep 100
0910.99.91.00.13 – – – – – Sumak 100
0910.99.91.00.14 – – – – – Çörekotu 100
0910.99.91.00.19 – – – – – Diğerleri 100
– – – – Ezilmiş veya öğütülmüş
0910.99.99.00.11 – – – – – Mahlep 100
0910.99.99.00.13 – – – – – Sumak 100
0910.99.99.00.19 – – – – – Diğerleri 100
Başa dön tuşu