Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 63)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
I. DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELERDEN DİĞER HAZIR EŞYA
63.01 Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri:
6301.10.00.00.00 – Elektrikli battaniyeler Adet 100
6301.20 – Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar
hariç) ve seyahat battaniyeleri:
6301.20.10.00.00 – – Örme veya kroşe Adet 100
6301.20.90.00.00 – – Diğerleri Adet 100
6301.30 – Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri :
6301.30.10.00.00 – – Örme veya kroşe Adet 100
6301.30.90.00.00 – – Diğerleri Adet 100
6301.40 – Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat
battaniyeleri:
6301.40.10.00.00 – – Örme veya kroşe Adet 100
– – Diğerleri:
6301.40.90.10.00 – – – Dokunmamış mensucattan Adet 60
6301.40.90.90.00 – – – Diğerleri Adet 100
6301.90 – Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri:
6301.90.10.00.00 – – Örme veya kroşe Adet 100
– – Diğerleri:
6301.90.90.10.00 – – – Dokunmamış mensucattan Adet 60
6301.90.90.90.00 – – – Diğerleri Adet 100
63.02 Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:
6302.10.00.00.00 – Yatak çarşafları (örme veya kroşe) 100
– Diğer yatak çarşafları (baskılı):
6302.21 – – Pamuktan
6302.21.00.00.11 – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar 100
6302.21.00.00.19 – – – Diğerleri 100
6302.22 – – Sentetik veya suni liflerden:
6302.22.10.00.00 – – – Dokunmamış mensucattan 60
6302.22.90.00.00 – – – Diğerleri 100
6302.29 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6302.29.10.00.00 – – – Keten veya ramiden 100
6302.29.90.00.00 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 100
– Diğer yatak çarşafları:
6302.31.00.00.00 – – Pamuktan 100
6302.32 – – Sentetik veya suni liflerden:
6302.32.10.00.00 – – – Dokunmamış mensucattan 60
6302.32.90.00.00 – – – Diğerleri 100
6302.39 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6302.39.20.00.00 – – – Keten veya ramiden 100
6302.39.90.00.00 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 100
6302.40.00.00.00 – Masa örtüleri (örme veya kroşe) 100
– Diğer masa örtüleri:
6302.51.00.00.00 – – Pamuktan 100
6302.53 – – Sentetik veya suni liflerden:
6302.53.10.00.00 – – – Dokunmamış mensucattan 100
6302.53.90.00.00 – – – Diğerleri 100
6302.59 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden
6302.59.10.00.00 – – – Ketenden 100
– – – Diğerleri
6302.59.90.00.11 – – – – Ramiden 100
6302.59.90.00.12 – – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
6302.59.90.00.19 – – – – Diğerleri 100
6302.60 – Pamuktan tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan)
6302.60.00.00.11 – – Örme 100
6302.60.00.00.19 – – Diğerleri 100
– Diğerleri:
6302.91.00.00.00 – – Pamuktan 100
6302.93 – – Sentetik veya suni liflerden:
6302.93.10.00.00 – – – Dokunmamış mensucattan 60
6302.93.90.00.00 – – – Diğerleri 100
6302.99 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6302.99.10.00.00 – – – Ketenden 100
– – – Diğerleri
6302.99.90.00.11 – – – – Ramiden 100
6302.99.90.00.12 – – – – Yünden veya ince hayvan kıllarından 100
6302.99.90.00.19 – – – – Diğerleri 100
63.03 Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları:
– Örme veya kroşe:
6303.12.00.00.00 – – Sentetik liflerden m2 100
6303.19.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden m2 100
– Diğerleri:
6303.91 – – Pamuktan :
6303.91.00.00.11 – – – Tül perdeler m2 100
6303.91.00.00.20 – – – Perdeler m2 100
6303.91.00.00.30 – – – Diğerleri m2 100
6303.92 – – Sentetik liflerden:
6303.92.10.00.00 – – – Dokunmamış mensucattan m2 100
– – – Diğerleri
6303.92.90.00.11 – – – – Tül perdeler m2 100
6303.92.90.00.12 – – – – Perdeler m2 100
6303.92.90.00.19 – – – – Diğerleri m2 100
6303.99 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6303.99.10.00.00 – – – Dokunmamış mensucattan m2 100
– – – Diğerleri
6303.99.90.00.11 – – – – Keten veya ramiden olanlar m2 100
– – – – Diğerleri:
6303.99.90.00.21 – – – – – Tül perdeler m2 100
6303.99.90.00.22 – – – – – Yünden el yapımı perdeler (kalın perdeler dahil) m2 100
6303.99.90.00.23 – – – – – Yünden diğer perdeler (kalın perdeler dahil) m2 100
6303.99.90.00.29 – – – – – Diğerleri m2 100
63.04 Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç):
– Yatak örtüleri:
6304.11 – – Örme veya kroşe
6304.11.00.00.11 – – – Pamuktan Adet 100
6304.11.00.00.12 – – – Keten veya ramiden Adet 100
6304.11.00.00.19 – – – Diğerleri Adet 100
6304.19 – – Diğerleri:
– – – Pamuktan:
– – – – Dokunmamış mensucattan
6304.19.10.10.11 – – – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar Adet 60
6304.19.10.10.19 – – – – – Diğerleri Adet 60
– – – – Diğerleri
6304.19.10.90.11 – – – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar Adet 100
6304.19.10.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Keten ve ramiden:
6304.19.30.10.00 – – – – Dokunmamış mensucattan Adet 100
6304.19.30.90.00 – – – – Diğerleri Adet 100
– – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
6304.19.90.10.00 – – – – Dokunmamış mensucattan Adet 60
– – – – Diğerleri
6304.19.90.90.11 – – – – – Yünden veya sentetik veya suni liflerden olanlar Adet 100
6304.19.90.90.19 – – – – – Diğerleri Adet 100
6304.20.00.00.00 – Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen türden cibinlikler Adet 100
– Diğerleri:
6304.91 – – Örme veya kroşe
6304.91.00.00.11 – – – Pamuktan 100
6304.91.00.00.12 – – – Keten veya ramiden 100
6304.91.00.00.19 – – – Diğerleri 100
6304.92 – – Örülmemiş veya kroşe olmayan (pamuktan):
– – – Keçeden olanlar
6304.92.00.10.11 – – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar 50
6304.92.00.10.19 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri
6304.92.00.90.11 – – – – Batik metodu ile elde baskı yapılmış olanlar 100
6304.92.00.90.19 – – – – Diğerleri 100
6304.93 – – Örülmemiş veya kroşe olmayan (sentetik liflerden)
6304.93.00.00.11 – – – Dokunmamış mensucattan olanlar 100
6304.93.00.00.19 – – – Diğerleri 100
6304.99 – – Örülmemiş veya kroşe olmayan (dokumaya elverişli diğer maddelerden)
6304.99.00.00.11 – – – Keten ve ramiden olanlar 100
6304.99.00.00.12 – – – Yünden veya suni liflerden olanlar 100
6304.99.00.00.13 – – – Dokunmamış mensucattan olanlar 100
6304.99.00.00.19 – – – Diğerleri 100
63.05 Ambalaj için torba ve çuvallar:
6305.10 – 53.03 Pozisyonundaki jütten veya bitki iç kabuklarının dokumaya
elverişli diğer liflerinden:
– – Kullanılmış:
6305.10.10.10.00 – – – Örme 100
6305.10.10.20.00 – – – Jütten 50
6305.10.10.90.00 – – – Diğerleri 50
– – Diğerleri:
6305.10.90.10.00 – – – Örme 100
– – – Jütten
6305.10.90.30.11 – – – – M2. ağırlığı 310 gr. dan az olanlar 50
6305.10.90.30.12 – – – – M2. ağırlığı 310 gr.dan (dahil) 500 gr.a (dahil) kadar olanlar 50
6305.10.90.30.13 – – – – M2. ağırlığı 500 gr. dan fazla olanlar 50
– – – Diğerleri
6305.10.90.90.11 – – – – M2. ağırlığı 310 gr. dan az olanlar 50
6305.10.90.90.12 – – – – M2. ağırlığı 310 gr.dan (dahil) 500 gr.a (dahil) kadar olanlar 50
6305.10.90.90.13 – – – – M2. ağırlığı 500 gr. dan fazla olanlar 50
6305.20 -Pamuktan:
6305.20.00.10.00 – – Örme 100
6305.20.00.90.00 – – Diğerleri 50
– Sentetik veya suni maddelerden:
6305.32 – – Dökme maddeler için esnek mahfazalar:
– – – Polietilen yada polipropilen şeritlerden veya benzerlerinden olanlar:
6305.32.11.00.00 – – – – Örme veya kroşe 100
6305.32.19.00.00 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri:
6305.32.90.10.00 – – – – Dokunmamış mensucattan 60
– – – – Diğerleri
6305.32.90.90.11 – – – – – Örme olanlar 50
6305.32.90.90.19 – – – – – Diğerleri 50
6305.33 – – Diğerleri (polietilen ve polipropilen şeritlerden ve benzerlerin-
den elde edilenler):
6305.33.10.00.00 – – – Örme veya kroşe 100
6305.33.90.00.00 – – – Diğerleri 50
6305.39 – – Diğerleri:
– – – Örme
6305.39.00.10.11 – – – – Kullanılmış olanlar 100
6305.39.00.10.19 – – – – Diğerleri 100
– – -Dokunmamış mensucattan
6305.39.00.20.11 – – – – Kullanılmış olanlar 60
6305.39.00.20.19 – – – – Diğerleri 60
– – – Diğerleri
6305.39.00.90.11 – – – – Kullanılmış olanlar 50
6305.39.00.90.19 – – – – Diğerleri 50
6305.90 – Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
– – Örme
6305.90.00.10.11 – – – Keten ve sisalden kullanılmış olanlar 100
6305.90.00.10.19 – – – Diğerleri 100
– – Diğerleri
6305.90.00.90.11 – – – Ketenden, kullanılmış olanlar 50
6305.90.00.90.12 – – – Ramiden, kullanılmış olanlar 50
6305.90.00.90.13 – – – Sisalden, kullanılmış olanlar 50
6305.90.00.90.19 – – – Diğerleri 50
63.06 Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıkla-
ra,deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler, kamp eşyası:
– Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar:
6306.12.00.00.00 – – Sentetik liflerden 60
6306.19.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 60
– Çadırlar:
6306.22.00.00.00 – – Sentetik liflerden 60
6306.29.00.00.00 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 60
6306.30.00.00.00 – Yelkenler 60
6306.40.00.00.00 – Şişme yataklar Adet 60
6306.90.00.00.00 – Diğerleri 60
63.07 Diğer hazır eşya (elbise patronları dahil):
6307.10 – Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik
bezleri:
6307.10.10.00.00 – – Örme veya kroşe 100
6307.10.30.00.00 – – Dokunmamış mensucattan 60
– – Diğerleri:
6307.10.90.10.00 – – – Keçeden 50
6307.10.90.90.00 – – – Diğerleri 100
6307.20.00.00.00 – Cankurtaran yelekleri ve cankurtaran kemerleri 100
6307.90 – Diğerleri:
– – Örme veya kroşe:
6307.90.10.00.11 – – – Askılı bebek taşıyıcıları 100
6307.90.10.00.19 – – – Diğerleri 100
– – Diğerleri:
6307.90.91.00.00 – – – Keçeden 50
– – – Diğerleri:
6307.90.92.00.00 – – – – 56.03 pozisyonundaki mensucattan yapılmış cerrahi operasyonlarda
kullanılan tek kullanımlık örtüler 100
– – – – Diğerleri:
– – – – – Dokunmamış mensucattan:
6307.90.98.10.11 – – – – – – Tıbbi maskeler (bir kullanımlık) 60
6307.90.98.10.19 – – – – – – Diğerleri 60
– – – – – Diğerleri:
6307.90.98.90.11 – – – – – – Askılı bebek taşıyıcıları 100
6307.90.98.90.19 – – – – – – Diğerleri 100
II. TAKIMLAR
6308.00 Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında
kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar (aksesua-
rıyla birlikte olsun olmasın) veya benzeri dokumaya elverişli maddelerden
eşya (perakende olarak satılacak hale getirilmiş):
– Pamuktan:
6308.00.00.00.11 – – Ağartılmamış veya ağartılmış 100
6308.00.00.00.19 – – Diğerleri 100
6308.00.00.00.21 – Sentetik liflerden (devamsız veya döküntü) 100
6308.00.00.00.29 – Diğerleri 100
III. KULLANILMIŞ GİYİM EŞYASI VE MENSUCATTAN MAMUL
BENZERİ EŞYA; PAÇAVRALAR
6309.00.00.00.00 Kullanılmış giyim eşyası ve kullanılmış diğer eşya 100
63.10 Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri
ve sicim, ip ve halattan veya dokumaya elverişli maddelerden kul-
lanılmış eşya:
6310.10.00.00.00 – Tasnife tabi tutulmuş olanlar 10
– Diğerleri
6310.90.00.00.11 – – Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar 10
6310.90.00.00.19 – – Diğerleri 10
Başa dön tuşu