Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 6)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
06.01 Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün
başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklen-
miş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç):
0601.10 – Çicek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar,
sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde):
0601.10.10.00.00 – – Sümbül soğanları Adet 25
0601.10.20.00.00 – – Nergis soğanları Adet 25
0601.10.30.00.00 – – Lale soğanları Adet 25
0601.10.40.00.00 – – Glayöl soğanları Adet 25
– – Diğerleri :
0601.10.90.10.00 – – – Diğer çiçek soğanları Adet 25
0601.10.90.90.00 – – – Diğerleri Adet 25
0601.20 – Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler küçük soğanlar,sür-
gün başları ve rizomlar (sürgün vermiş veya çiçeklenmiş);hindi-
ba bitkisi ve kökleri:
– – Hindiba bitkisi ve kökleri
0601.20.10.00.11 – – – Hindiba bitkisi 25
0601.20.10.00.12 – – – Hindiba kökleri 25
– – Orkide, sümbül,nergis ve lale soğanları
0601.20.30.00.11 – – – Orkide soğanları 25
0601.20.30.00.12 – – – Sümbül soğanları 25
0601.20.30.00.13 – – – Nergis soğanları 25
0601.20.30.00.14 – – – Lale soğanları 25
– – Diğerleri :
– – – Diğer çiçek soğanları
0601.20.90.10.11 – – – – Glayöller 25
0601.20.90.10.19 – – – – Diğerleri 25
0601.20.90.90.00 – – – Diğerleri 25
06.02 Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar;
mantar miselleri:
0602.10 – Köklendirilmemiş çelik ve daldırmalar:
0602.10.10.00.00 – – Asma çelikleri, daldırmalar 5
0602.10.90.00.00 – – Diğerleri 5
0602.20 – Meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar
(aşılı veya aşısız) :
0602.20.10.00.00 – – Asma (aşılı veya köklendirilmiş) 5
– – Diğerleri:
0602.20.20.00.00 – – – Çıplak kökleriyle birlikte olanlar Adet 5
– – – Diğerleri:
0602.20.30.00.00 – – – – Narenciye Adet 5
– – – – Diğerleri:
0602.20.80.00.11 – – – – – Kestane Adet 5
0602.20.80.00.12 – – – – – Fıstık çamı Adet 5
0602.20.80.00.19 – – – – – Diğerleri Adet 5
0602.30.00.00.00 – Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız) Adet 25
0602.40.00.00.00 – Güller (aşılı veya aşısız) Adet 5
0602.90 – Diğerleri:
0602.90.10.00.00 – – Mantar miselleri 25
0602.90.20.00.00 – – Ananas fidanı 5
0602.90.30.00.00 – – Sebze ve çilek fideleri 25
– – Diğerleri:
– – – Açık hava bitkileri:
– – – – Ağaç ve çalılar:
– – – – – Orman ağaçları
– – – – – – Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar
0602.90.41.00.11 – – – – – – – Çelikler Adet 5
0602.90.41.00.12 – – – – – – – Fidanlar Adet 5
0602.90.41.00.29 – – – – – – Diğerleri Adet 5
– – – – – Diğerleri:
– – – – – – Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar
0602.90.45.00.11 – – – – – – – Çelikler Adet 5
0602.90.45.00.12 – – – – – – – Fidanlar Adet 5
– – – – – – Diğerleri:
0602.90.46.00.00 – – – – – – – Çıplak kökleriyle birlikte olanlar Adet 25
– – – – – – – Diğerleri:
0602.90.47.00.00 – – – – – – – – Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar Adet 25
0602.90.48.00.00 – – – – – – – – Diğerleri Adet 25
0602.90.50.00.00 – – – – Diğer açık hava bitkileri 5
– – – Oda bitkileri:
– – – – Köklendirilmiş çelikler ve fidanlar (kaktüsler hariç)
0602.90.70.00.11 – – – – – Çelikler Adet 5
0602.90.70.00.12 – – – – – Fidanlar Adet 5
– – – – Diğerleri:
0602.90.91.00.00 – – – – – Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç) Adet 25
0602.90.99.00.00 – – – – – Diğerleri Adet 25
06.03 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme
çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış,
ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış):
– Taze:
0603.11.00.00.00 – – Güller Adet 52
0603.12.00.00.00 – – Karanfiller Adet 52
0603.13.00.00.00 – – Orkideler Adet 52
0603.14.00.00.00 – – Krizantemler Adet 52
0603.15.00.00.00 – – Zambaklar (Lilium spp.) Adet 52
0603.19 – – Diğerleri:
0603.19.10.00.00 – – – Glayöller Adet 52
0603.19.20.00.00 – – – Düğün çiçeği Adet 52
0603.19.70.00.00 – – – Diğerleri Adet 52
0603.90.00.00.00 – Diğerleri 52
06.04 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten
bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları
(çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler
(taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş
veya başka şekilde hazırlanmış):
0604.20 – Taze:
– – Yosunlar ve likenler:
0604.20.11.00.00 – – – Ren geyiği likeni 52
0604.20.19.00.00 – – – Diğerleri 52
0604.20.20.00.00 – – Noel ağaçları Adet 52
0604.20.40.00.00 – – İğne yapraklı ağaçların dalları 52
– – Diğerleri:
0604.20.90.00.11 – – – Şimşir dalı 52
0604.20.90.00.19 – – – Diğerleri 52
0604.90 – Diğerleri:
– – Yosunlar ve likenler:
0604.90.11.00.00 – – – Ren geyiği likeni 52
0604.90.19.00.00 – – – Diğerleri 52
– – Diğerleri:
0604.90.91.00.00 – – – Sadece kurutulmuş 52
0604.90.99.00.00 – – – Diğerleri 52
Başa dön tuşu