Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 46)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
46.01 Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (şeritler
halinde birleştirilmiş olsun olmasın) ; düz dokunmuş veya birbiri –
ne paralel hale getirilmiş örülmeye elverişli maddeler, örgüler ve
örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (tamamlanmış
olsun olmasın) (hasırlar, paspaslar ve paravanlar gibi) :
– Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar:
4601.21 – – Bambudan olanlar
4601.21.10.00.00 – – – Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden
yapılmış olanlar 50
4601.21.90.00.00 – – – Diğerleri 50
4601.22 – – Hint kamışından olanlar
4601.22.10.00.00 – – – Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden
yapılmış olanlar 50
4601.22.90.00.00 – – – Diğerleri 50
4601.29 – – Diğerleri
4601.29.10.00.00 – – – Örgüden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden
yapılmış olanlar 50
4601.29.90.00.00 – – – Diğerleri 50
– Diğerleri:
4601.92 – – Bambudan olanlar
4601.92.05.00.00 – – – Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler
(şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 40
– – -Diğerleri:
4601.92.10.00.00 – – – – Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış olanlar 50
4601.92.90.00.00 – – – – Diğerleri 50
4601.93 – – Hint kamışından olanlar
4601.93.05.00.00 – – – Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler
(şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 40
– – -Diğerleri:
4601.93.10.00.00 – – – – Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış olanlar 50
4601.93.90.00.00 – – – – Diğerleri 50
4601.94 – – Diğer bitkisel maddelerden olanlar:
4601.94.05.00.00 – – – Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler
(şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 40
– – -Diğerleri:
4601.94.10.00.00 – – – – Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri
ürünlerinden yapılmış olanlar 50
4601.94.90.00.00 – – – – Diğerleri 50
4601.99 – – Diğerleri:
4601.99.05.00.00 – – – Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler
(şeritler halinde birleştirilmiş olsun olmasın) 40
– – – Diğerleri:
4601.99.10.00.00 – – – – Örgülerden veya örülmeye elverişli maddelerin benzeri ürünlerinden
yapılmış olanlar 50
4601.99.90.00.00 – – – – Diğerleri 50
46.02 Sepetçi eşyası (örülmeye elverişli maddelerden doğrudan doğru-
ya şekil verilerek elde edilmiş veya 46.01 pozisyonundaki eşyadan
yapılmış); “luffa”dan yapılmış eşya:
– Bitkisel maddelerden olanlar:
4602.11 – – Bambudan olanlar
4602.11.00.10.00 – – – Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 50
4602.11.00.20.00 – – – Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller 40
4602.11.00.90.00 – – – Diğerleri 50
4602.12 – – Hint kamışından olanlar
4602.12.00.10.00 – – – Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 50
4602.12.00.20.00 – – – Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller 40
4602.12.00.90.00 – – – Diğerleri 50
4602.19 – – Diğerleri:
4602.19.10.00.00 – – – Şişelere ambalajlama veya muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar 50
– – – Diğerleri:
4602.19.90.10.00 – – – – Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller 40
4602.19.90.90.00 – – – – Diğerleri 50
4602.90 – Diğerleri:
4602.90.00.10.00 – – Meyva ihracatına mahsus sepet,küfe ve zembiller 40
4602.90.00.90.00 – – Diğerleri 50
Başa dön tuşu