Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 21)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
21.01 Kahve, çay veya Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri
ve esası bu ürünler veya kahve, çay, Paraguay çayı olan
müstahzarlar;kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine
kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve
konsantreleri:
– Kahve hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu hülasa,
esans ve konsantreler veya kahve olan müstahzarlar:
2101.11 – – Hülasa, esans ve konsantreler:
2101.11.00.10.00 – – – Toz halinde 75
2101.11.00.90.00 – – – Diğerleri 100
2101.12 – – Esası hülasa, esans ve konsantre veya kahve olan müstah-
zarlar :
– – – Esası kahve hülasası, esansı ve konsantresi olan müstahzarlar :
2101.12.92.10.00 – – – – Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya
glikoz içermeyen veya % 1,5’dan az katı süt yağı, % 2,5’dan az süt
proteinleri, % 5’dan az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’dan az nişasta
veya glikoz içerenler 75
2101.12.92.90.00 – – – – Diğerleri 100
– – – Diğerleri :
2101.12.98.10.00 – – – – Katı süt yağı, süt proteinleri, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya
glikoz içermeyen veya % 1,5’dan az katı süt yağı, % 2,5’dan az süt
proteinleri, % 5’dan az sakkaroz veya izoglikoz, %5’dan az nişasta
veya glikoz içerenler 75
2101.12.98.90.00 – – – – Diğerleri 100
2101.20 – Çay ve Paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve
esası bu hülasa, esans veya konsantreler veya çay veya
Paraguay çayı olan müstahzarlar :
– – Hülasa, esans ve konsantreler
2101.20.20.00.11 – – – Çay hülasası 100
2101.20.20.00.19 – – – Diğerleri 100
– – Müstahzarlar:
2101.20.92.00.00 – – – Esası çay ve maté hülasası, esansı ve konsantresi olanlar 100
2101.20.98.00.00 – – – Diğerleri 100
2101.30 – Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan
diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri:
– – Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer
maddeler :
2101.30.11.00.00 – – – Kavrulmuş hindiba 100
2101.30.19.00.00 – – – Diğerleri 100
– – Kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan
maddelerin hülasa,esans ve konsantreleri:
2101.30.91.00.00 – – – Kavrulmuş hindibadan elde edilenler 100
2101.30.99.00.00 – – – Diğerleri 100
21.02 Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro –
organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç);
hazırlanmış kabartma tozları:
2102.10 – Canlı mayalar:
2102.10.10.00.00 – – Kültür mayaları 25
– – Ekmekçi mayası:
2102.10.31.00.00 – – – Kuru maya 35
2102.10.39.00.00 – – – Diğerleri 35
– – Diğerleri :
2102.10.90.10.00 – – – Bira mayası 25
2102.10.90.90.00 – – – Diğerleri 25
2102.20 – Cansız mayalar; cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar:
– – Cansız mayalar:
– – – Tablet, küp veya benzeri şekillerde veya net ağırlığı 1 kg.ı
geçmeyen ambalajlarda :
2102.20.11.10.00 – – – – Bira mayası 25
2102.20.11.90.00 – – – – Diğerleri 25
– – – Diğerleri :
2102.20.19.10.00 – – – – Bira mayası 25
2102.20.19.90.00 – – – – Diğerleri 25
– – Diğerleri:
2102.20.90.10.00 – – – Tek hücreli algler 25
2102.20.90.90.00 – – – Diğerleri 5
2102.30.00.00.00 – Hazırlanmış kabartma tozları 25
21.03 Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar;
hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
2103.10.00.00.00 – Soya sosu 75
2103.20.00.00.00 – Domates ketçapı ve diğer domates sosları 75
2103.30 – Hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal:
– – Hardal unu ve irmiği
2103.30.10.00.11 – – – Net ağırlığı 1 kg veya daha az olanlar 50
2103.30.10.00.12 – – – Net ağırlığı 1 kg. dan fazla olanlar 50
2103.30.90.00.00 – – Hazır hardal 50
2103.90 – Diğerleri:
2103.90.10.00.00 – – Mango çetnisi (sıvı halde) 75
2103.90.30.00.00 – – Hacim itibariyle alkol derecesi % 44,2 veya daha fazla fakat % 49,2’yi
geçmeyenler, ağırlık olarak % 1,5 – % 6 oranında çantaniye otu
(gentiane) baharat ve çeşitli katkı maddeleri ile %4 – %10 arasında şe-
ker içeren ve muhtevası 0,5 litreyi geçmeyen kaplarda bulunan aromatik
lezzet verici müstahzarlar Lt alk.%100 120
– – Diğerleri
2103.90.90.00.11 – – – Acı biber sosu 75
2103.90.90.00.12 – – – Çemen 75
2103.90.90.00.13 – – – Harissa sosu 75
2103.90.90.00.18 – – – Diğerleri 75
21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homo –
jenize gıda müstahzarları:
2104.10 – Çorbalar, et suları ve müstahzarları :
2104.10.00.00.11 – – Et suyu tabletleri 75
2104.10.00.00.12 – – Çorbalar 75
2104.10.00.00.19 – – Diğerleri 75
2104.20.00.00.00 – Karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 75
2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin):
– Katı süt yağı içermeyenler veya ağırlık itibariyle % 3 ‘ten az
katı süt yağı içerenler:
2105.00.10.10.00 – – Kakao içerenler 100
2105.00.10.90.00 – – Diğerleri 75
– Ağırlık itibariyle katı süt yağı oranı:
– – % 3 veya daha fazla, fakat % 7’den az olanlar:
2105.00.91.10.00 – – – Kakao içerenler 100
2105.00.91.90.00 – – – Diğerleri 75
– – % 7 veya daha fazla olanlar:
2105.00.99.10.00 – – – Kakao içerenler 100
2105.00.99.90.00 – – – Diğerleri 75
21.06 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda
müstahzarları:
2106.10 – Protein konsantreleri ve protein bünyeli maddeler:
– – Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen
veya ağırlık itibariyle % 1,5 ‘ten az katı süt yağı, % 5’ten az
sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler
2106.10.20.00.11 – – – Diyet mamaları 75
2106.10.20.00.19 – – – Diğerleri 75
– – Diğerleri
2106.10.80.00.11 – – – Diyet mamaları 75
2106.10.80.00.19 – – – Diğerleri 75
2106.90 – Diğerleri:
2106.90.20.00.00 – – Bileşik alkol müstahzarları (içki imalinde kullanılan koku veren madde-
ler esaslı olanlar hariç) Lt alk.%100 120
– – Aromalandırılmış veya renklendirilmiş şeker şurupları:
2106.90.30.00.00 – – – İzoglikoz şurupları 75
– – – Diğerleri:
2106.90.51.00.00 – – – – Laktoz şurubu 75
2106.90.55.00.00 – – – – Glikoz şurubu ve malto dekstrin şurubu 75
2106.90.59.00.00 – – – – Diğerleri 75
– – Diğerleri:
2106.90.92.00.00 – – – Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen
veya ağırlık itibariyle % 1,5 ‘ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz
veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler 75
– – – Diğerleri
2106.90.98.00.12 – – – – Koko tozu 75
2106.90.98.00.13 – – – – Koku komprimeleri 75
2106.90.98.00.14 – – – – Jöleler 75
2106.90.98.00.15 – – – – Emülgatörler 75
2106.90.98.00.16 – – – – Diyet mamaları 75
2106.90.98.00.19 – – – – Diğerleri 75
Başa dön tuşu