Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 17)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
17.01 Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakaroz (katı halde) :
– İlave aroma veya renk verici madde içermeyen ham şeker:
1701.12 – – Pancar şekeri:
1701.12.10.00.00 – – – Rafine edilecek olanlar 150
1701.12.90.00.00 – – – Diğerleri 150
1701.13 – – Bu faslın 2 nolu alt pozisyon notunda belirtilen kamış şekeri:
1701.13.10.00.00 – – – Rafine edilecek olanlar 150
1701.13.90.00.00 – – – Diğerleri 150
1701.14 – – Diğer kamış şekeri:
1701.14.10.00.00 – – – Rafine edilecek olanlar 150
1701.14.90.00.00 – – – Diğerleri 150
– Diğerleri:
1701.91.00.00.00 – – İlave aroma veya renk verici maddeler içerenler 150
1701.99 – – Diğerleri:
– – – Beyaz şeker
1701.99.10.00.11 – – – – Kristal şeker 150
1701.99.10.00.12 – – – – Küp ve kesme şeker 150
1701.99.10.00.13 – – – – Kimyaca saf sakkaroz (katı halde) 150
1701.99.10.00.15 – – – – Pudra şekeri 150
1701.99.10.00.19 – – – – Diğerleri 150
1701.99.90.00.00 – – – Diğerleri 150
17.02 Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz
dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler
katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış
olsun olmasın); karamel:
– Laktoz ve laktoz şurubu:
1702.11 – – Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99
veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen)
içerenler :
1702.11.00.10.00 – – – Laktoz 35
1702.11.00.20.00 – – – Laktoz şurubu 150
1702.19 – – Diğerleri :
1702.19.00.10.00 – – – Laktoz 35
1702.19.00.20.00 – – – Laktoz şurubu 150
1702.20 – Akçaağaç şekeri ve şurubu :
1702.20.10.00.00 – – İlave aroma veya renk verici maddeler içeren katı haldeki akça –
ağaç şekeri 150
1702.20.90.00.00 – – Diğerleri 150
1702.30 – Glikoz ve glikoz şurubu (fruktoz içermeyenler veya kuru halde
ağırlık itibariyle % 20 den az fruktoz içerenler) :
1702.30.10.00.00 – – İzoglikoz 150
– – Diğerleri :
1702.30.50.00.00 – – – Beyaz kristal toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 150
1702.30.90.00.00 – – – Diğerleri 150
1702.40 – Glikoz ve glikoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle en az
% 20 veya daha fazla, fakat % 50’den az fruktoz içerenler )
(invert şeker hariç) :
1702.40.10.00.00 – – İzoglikoz 150
1702.40.90.00.00 – – Diğerleri 150
1702.50.00.00.00 – Kimyaca saf fruktoz 35
1702.60 – Diğer fruktoz ve fruktoz şurubu (kuru halde ağırlık itibariyle
% 50’den fazla fruktoz içerenler) (invert şeker hariç)
1702.60.10.00.00 – – İzoglikoz 150
1702.60.80.00.00 – – İnülin şurubu 150
1702.60.95.00.00 – – Diğerleri 150
1702.90 – Diğerleri (invert şeker ve kuru halde ağırlık itibariyle %50
fruktoz içeren diğer şeker ve şeker şurubu karışımları dahil):
1702.90.10.00.00 – – Kimyaca saf maltoz 35
1702.90.30.00.00 – – İzoglikoz 150
– – Malto dekstrin ve malto dekstrin şurubu
1702.90.50.00.11 – – – Diyet mamaları 150
1702.90.50.00.19 – – – Diğerleri 150
– – Karamel:
1702.90.71.00.00 – – – Kuru halde ağırlık itibariyle % 50 veya daha fazla sakkaroz içerenler 150
– – – Diğerleri:
1702.90.75.00.00 – – – – Toz halinde (aglomere edilmiş olsun olmasın) 150
1702.90.79.00.00 – – – – Diğerleri 150
1702.90.80.00.00 – – İnülin şurubu 150
– – Diğerleri
– – – Suni bal
1702.90.95.00.11 – – – – Diabetik olanlar 150
1702.90.95.00.19 – – – – Diğerleri 150
1702.90.95.00.90 – – – Diğerleri 150
17.03 Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar:
1703.10.00.00.00 – Kamış melasları 35
1703.90.00.00.00 – Diğerleri 35
17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) :
1704.10 – Ciklet (şekerle kaplanmış olsun olmasın):
– – Ağırlık itibariyle % 60’tan az sakaroz içerenler (sakaroz olarak
ifade edilen invert şeker dahil)
1704.10.10.00.11 – – – Şerit şeklinde olan cikletler 150
1704.10.10.00.19 – – – Diğerleri 150
– – Ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazla sakaroz içerenler (sakaroz
olarak ifade edilen invert şeker dahil)
1704.10.90.00.11 – – – Şerit şeklinde olan cikletler 150
1704.10.90.00.19 – – – Diğerleri 150
1704.90 – Diğerleri:
1704.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle %10′ dan fazla sakaroz içeren fakat diğer katı
maddeleri içermeyen meyan kökü hülasaları 150
1704.90.30.00.00 – – Beyaz çikolata 150
– – Diğerleri:
1704.90.51.00.00 – – – Net muhtevası 1 kg. veya daha fazla ambalajlarda ezmeler
(badem ezmesi dahil) 150
1704.90.55.00.00 – – – Boğaz pastilleri ve öksürük için şekerler 150
– – – Drajeler
1704.90.61.00.11 – – – – Sadece fındık ihtiva edenler 150
1704.90.61.00.19 – – – – Diğerleri 150
– – – Diğerleri:
1704.90.65.00.00 – – – – Sakızlı ve jöleli şekercilik mamulleri (şekercilik mamulü haline
getirilmiş meyva ezmeleri dahil) 150
1704.90.71.00.00 – – – – Kaynatılmış tatlılar (doldurulmuş olsun olmasın) 150
1704.90.75.00.00 – – – – Karameller ve benzeri tatlılar 150
– – – – Diğerleri:
1704.90.81.00.00 – – – – – Basınçla elde edilen tabletler 150
– – – – – Diğerleri :
– – – – – – Helva
1704.90.99.10.11 – – – – – – – Tahin helvası 150
1704.90.99.10.19 – – – – – – – Diğer helvalar 150
1704.90.99.20.00 – – – – – – Sade lokum 150
1704.90.99.30.00 – – – – – – Kaymaklı lokum 150
– – – – – – Diğerleri
1704.90.99.90.11 – – – – – – – Fondan 150
1704.90.99.90.12 – – – – – – – Diğer lokumlar 150
1704.90.99.90.19 – – – – – – – Diğerleri 150
Başa dön tuşu