Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 12)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
1201.00 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın):
1201.10.00.00.00 – Tohumluk olanlar 30
1201.90.00.00.00 – Diğerleri 30
12.02 Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu
veya kırılmış olsun olmasın)
1202.30.00.00.00 – Tohumluk olanlar 30
– Diğerleri:
1202.41.00.00.00 – – Kabuklu 36
1202.42.00.00.00 – – Kabuksuz (kırılmış olsun olmasın) 36
1203.00.00.00.00 Kopra 30
1204.00 Keten tohumu (kırılmış olsun olmasın):
1204.00.10.00.00 – Tohumluk olanlar 30
1204.00.90.00.00 – Diğerleri 30
12.05 Rep veya kolza tohumları (kırılmış olsun olmasın):
1205.10 – Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumları:
1205.10.10.00.00 – – Tohumluk olanlar 30
1205.10.90.00.00 – – Diğerleri 30
1205.90.00.00.00 – Diğerleri 30
1206.00 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın):
1206.00.10.00.00 – Tohumluk olanlar 30
– Diğerleri :
– – Kabuksuz; gri beyaz çizgili kabuklu
1206.00.91.00.11 – – – Çerezlik olanlar 30
1206.00.91.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri
1206.00.99.00.11 – – – Çerezlik olanlar 30
1206.00.99.00.19 – – – Diğerleri 30
12.07 Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın) :
1207.10.00.00.00 – Palm meyvesi ve çekirdeği 30
– Pamuk tohumu:
1207.21.00.00.00 – – Tohumluk olanlar 30
1207.29.00.00.00 – – Diğerleri 30
1207.30.00.00.00 – Hint yağı tohumu 30
1207.40 – Susam tohumu:
1207.40.10.00.00 – – Tohumluk olanlar 30
– – Diğerleri:
1207.40.90.00.11 – – – Ham 30
1207.40.90.00.12 – – – Soyulmuş 30
1207.50 – Hardal tohumu:
1207.50.10.00.00 – – Tohumluk olanlar 30
1207.50.90.00.00 – – Diğerleri 30
1207.60.00.00.00 – Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 30
1207.70.00.00.00 – Kavun, Karpuz tohumu 30
– Diğerleri:
1207.91 – – Haşhaş tohumu:
1207.91.10.00.00 – – – Tohumluk olanlar 30
1207.91.90.00.00 – – – Diğerleri 30
1207.99 – – Diğerleri:
– – – Tohumluk olanlar:
1207.99.20.00.11 – – – – Chia tohumu 30
1207.99.20.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
1207.99.91.00.00 – – – – Kenevir (kendir) tohumu 30
– – – – Diğerleri:
1207.99.96.00.11 – – – – – Chia tohumu 30
1207.99.96.00.19 – – – – – Diğerleri 30
12.08 Yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları (hardal unu hariç):
1208.10 – Soya fasulyesinin unu ve kaba unları
1208.10.00.00.11 – – Soya fasulyesinin unu 30
1208.10.00.00.12 – – Soya fasulyesinin kaba unu 30
1208.90 – Diğerleri
1208.90.00.00.11 – – Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 30
1208.90.00.00.19 – – Diğerleri 30
12.09 Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar:
1209.10.00.00.00 – Şeker pancarı tohumları 5
– Yem bitkileri tohumları:
1209.21.00.00.00 – – Yonca tohumu 25
1209.22 – – Üçgül tohumu (Trifolium spp.):
1209.22.10.00.00 – – – Kırmızı üçgül (Trifolium protense L.) 25
1209.22.80.00.00 – – – Diğerleri 25
1209.23 – – Çayır otu tohumları:
1209.23.11.00.00 – – – Çayır (Festuca pratensis Huds.) tohumları 25
1209.23.15.00.00 – – – Kırmızı çayır otu (Festuca rubra L.) tohumları 25
– – – Diğer çayır otu tohumları
1209.23.80.00.11 – – – – Koyun çayır otu (Festuca ovina L.) tohumları 25
1209.23.80.00.19 – – – – Diğerleri 25
1209.24.00.00.00 – – Kentucky mavi otu tohumu (Poa pratensis L.) 25
1209.25 – – Çim tohumları (Lolium multiflorum Lam, Lolium perenne L.):
1209.25.10.00.00 – – – İtalyan çimi (westerwold dahil) (Lolium multiflorum Lam.) 25
1209.25.90.00.00 – – – İngiliz çimi (Lolium perenne L.) 25
1209.29 – – Diğerleri:
– – – Çayır kelp kuyruğu otu tohumu, Fiğ; Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar;
domuz ayrığı (Dactylis glomerata L.) tohumu; tavus otları (Agrosties) tohumu
1209.29.45.00.11 – – – – Vicia sativa L. türü fiğ 25
1209.29.45.00.12 – – – – Diğer tür fiğ 25
1209.29.45.00.13 – – – – Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar 25
1209.29.45.00.14 – – – – Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.) 25
1209.29.45.00.15 – – – – Tavus otları (Agrosties) tohumu 25
1209.29.45.00.16 – – – – Çayır kelp kuyruğu otu tohumu 25
1209.29.50.00.00 – – – Acı bakla tohumu 25
1209.29.60.00.00 – – – Hayvan yemi olarak kullanılan pancar tohumu (Beta vulgaris var.alba) 25
– – – Diğerleri
1209.29.80.00.11 – – – – Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) 25
1209.29.80.00.12 – – – – Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları 25
1209.29.80.00.13 – – – – Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.)J veC presl.)tohumları 25
1209.29.80.00.14 – – – – Korunga (Onobrychis sativa L.) 25
1209.29.80.00.15 – – – – Burçak (Vicia ervilia Willd.) 25
1209.29.80.00.16 – – – – Sorgum tohumu 25
1209.29.80.00.17 – – – – Yem şalgamı tohumu 25
1209.29.80.00.18 – – – – Diğerleri 25
1209.30.00.00.00 – Genellikle çiçekleri için yetiştirilen otsu bitkilerin tohumları 25
– Diğerleri:
1209.91 – – Sebze tohumları:
1209.91.30.00.00 – – – Salata pancarı veya “kırmızı pancar” tohumu (Beta vulgaris var. conditiva) 25
– – – Diğerleri
1209.91.80.00.11 – – – – Kabak tohumu 25
1209.91.80.00.12 – – – – Domates tohumu 25
1209.91.80.00.13 – – – – Hıyar tohumu 25
1209.91.80.00.14 – – – – Soğan tohumu 25
1209.91.80.00.15 – – – – Havuç tohumu 25
1209.91.80.00.16 – – – – Marul tohumu 25
1209.91.80.00.17 – – – – Karnabahar tohumu 25
1209.91.80.00.18 – – – – Maydanoz tohumu 25
1209.91.80.00.21 – – – – Ispanak tohumu 25
1209.91.80.00.22 – – – – Bamya tohumu 25
1209.91.80.00.23 – – – – Baş salata tohumu 25
1209.91.80.00.24 – – – – Biber tohumu 25
1209.91.80.00.25 – – – – Patlıcan tohumu 25
1209.91.80.00.26 – – – – Turp tohumu 25
1209.91.80.00.29 – – – – Diğer sebze tohumları 25
1209.99 – – Diğerleri :
1209.99.10.00.00 – – – Orman ağaçlarının tohumları 25
– – – Diğerleri:
1209.99.91.00.00 – – – – Genellikle çiçekleri için yetiştirilen bitkilerin tohumları (1209.30 alt
pozisyonundakiler hariç) 25
– – – – Diğerleri:
1209.99.99.10.00 – – – – – Meyva ağaçları tohumları 25
– – – – – Diğerleri
1209.99.99.90.11 – – – – – – Tütün tohumu 25
1209.99.99.90.18 – – – – – – Diğerleri 25
12.10 Şerbetçi otu kozalakları (taze veya kurutulmuş, dane, toz
veya pellet şekline getirilmiş olsun olmasın); lüpülin:
1210.10.00.00.00 – Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline
getirilmemiş) 35
1210.20 – Şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya pellet şekline
getirilmiş); lüpülin :
– – Lüpülinle zenginleştirilmiş şerbetçi otu kozalakları (dane, toz veya
pellet şekline getirilmiş);lüpülin
1210.20.10.00.11 – – – Lüpülin 35
1210.20.10.00.19 – – – Diğerleri 35
1210.20.90.00.00 – – Diğerleri 35
12.11 Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak
parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya
benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (taze, soğutulmuş,
dondurulmuş veya kurutulmuş, kesilmiş, ezilmiş veya toz haline
getirilmiş olsun olmasın):
1211.20.00.00.00 – Ginseng kökü 110
1211.30.00.00.00 – Koka yaprağı 110
1211.40.00.00.00 – Haşhaş kellesi 110
1211.50.00.00.00 – Efedra (Ephedra) 110
1211.90 – Diğerleri:
1211.90.30.00.00 – – Tonka fasulyesi 110
– – Diğerleri
1211.90.86.00.11 – – – Vermut otu 110
1211.90.86.00.12 – – – Likör otu 110
1211.90.86.00.14 – – – Kına kına kabukları 110
1211.90.86.00.16 – – – Yabani güveyotu (Origanum vulgare) (sapları ve yaprakları) 110
1211.90.86.00.18 – – – Meyan kökü 110
– – – Nane
1211.90.86.00.22 – – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 110
1211.90.86.00.23 – – – – Diğerleri 110
– – – Ihlamur
1211.90.86.00.24 – – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 110
1211.90.86.00.25 – – – – Diğerleri 110
– – – Adaçayı (Salvia officinalis) (yaprakları ve çiçekleri)
1211.90.86.00.26 – – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar 110
1211.90.86.00.27 – – – – Diğerleri 110
– – – Diğerleri:
– – – – Küçük paketler içerisinde bitkisel çay olarak kullanılanlar:
1211.90.86.00.31 – – – – – Biberiye 110
1211.90.86.00.39 – – – – – Diğerleri 110
– – – – Diğerleri:
1211.90.86.00.41 – – – – – Biberiye 110
1211.90.86.00.49 – – – – – Diğerleri 110
12.12 Keçiboynuzu, deniz otları ve diğer algler, şeker pancarı ve
şeker kamışı (taze , soğutulmuş, dondurulmuş veya kurutulmuş,
öğütülmüş olsun olmasın) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan insanların yemesine elverişli cinsten meyve
çekirdekleri ve çekirdek içleri ve diğer bitkisel ürünler (Cicho –
rium intybus sativum cinsi kavrulmamış hindiba kökleri dahil):
– Deniz otları ve diğer algler:
1212.21 – – İnsan tüketimine elverişli olanlar:
1212.21.00.10.00 – – – Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar 110
1212.21.00.20.00 – – – Dondurulmuş olanlar 75
1212.21.00.90.00 – – – Diğerleri 25
1212.29 – – Diğerleri:
1212.29.00.10.00 – – – Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar 110
1212.29.00.20.00 – – – Dondurulmuş olanlar 75
1212.29.00.90.00 – – – Diğerleri 25
– Diğerleri :
1212.91 – – Şeker pancarı:
1212.91.20.00.00 – – – Kurutulmuş (öğütülmüş olsun olmasın) 25
1212.91.80.00.00 – – – Diğerleri 25
1212.92.00.00.00 – – Keçiboynuzu (harnup) 25
1212.93.00.00.00 – – Şeker kamışı 25
1212.94.00.00.00 – – Hindiba kökleri 25
1212.99 – – Diğerleri:
– – – Keçiboynuzu tohumları:
1212.99.41.00.00 – – – – Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş 25
1212.99.49.00.00 – – – – Diğerleri 25
– – – Diğerleri
1212.99.95.00.11 – – – – Dondurulmuş taze polen 25
1212.99.95.00.12 – – – – Kurutulmuş polen 25
1212.99.95.00.13 – – – – Tatlı sorgum (saccharatum) 25
1212.99.95.00.14 – – – – Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri 25
1212.99.95.00.19 – – – – Diğerleri 25
1213.00.00.00.00 Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline
getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın) 25
12.14 İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca,
üçgül, evliya otu, yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri
hayvan yemleri (pellet şeklinde olsun olmasın):
1214.10.00.00.00 – Yonca kaba unu ve pelletleri 25
1214.90 – Diğerleri :
1214.90.10.00.00 – – Hayvan pancarı, İsveç şalgamı ve diğer kök yemler 25
1214.90.90.00.00 – – Diğerleri 25
Başa dön tuşu