Gümrük Genelgeleri

TPS-Ayarevi Raporu (Genelge 2019/29)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : 73421605-106.05
Konu : TPS-Ayarevi Raporu

GENELGE (2019/29)

 
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Konuya ilişkin olarak 18.04.2019 tarihli ve 30395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kıymetli Maden ve Taş Analizinde Yetki Verilecek Ayar Evlerinin Standartları, Seçimi ve Denetim Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Ayarevlerince düzenlenen Ayarevi Raporu ile ilgili gümrük işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

  1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Ayarevlerince, yükümlü tarafından anılan Kurum Sistemine yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen “0988 TPS- Ayarevi Raporu” bilgileri elektronik olarak Bakanlığımız Sistemlerine gönderilecektir.
  2. Bakanlığımız Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419881010000000392/1) ile belge tarihi yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan
  3. Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Bakanlığımız Sistemleri üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu