Gümrük Genelgeleriİhracat Genelgeleri

Tercihsiz Menşe Uygulaması (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı :16934678-724.01.02
Konu :Tercihsiz Menşe Uygulaması     15.01.2019 / 40669126
İlgi: a) 17.09.2018 tarihli ve 37267045 sayılı yazımız.
b) 18.09.2019 tarihli ve 37305441 sayılı yazımız.
c) 09.11.2018 tarihli ve 38729479 sayılı yazımız.
ç) 26.11.2018 tarihli ve 39198504 sayılı yazımız.
 
İlgide kayıtlı yazılarımızda, tercihsiz ticaret kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Kanada, İspanya, İsveç ve Hollanda’da menşe şahadetnameleri için elektronik ortamda başvuru imkânı sağlandığı ve tercihsiz menşe kurallarının her ülkenin kendi mevzuat ve yetki alanında olmasından ötürü, elektronik imza ile menşe şahadetnamelerinin imzalanması uygulamasının bir sakıncası olmayacağı belirtilerek, Gümrük İdarelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve söz konusu belgelerin kabul edilmesi yönünde bildirimde bulunulmuştur.
Benzer şekilde, Fransa ve İsviçre yetkili kurum ve kuruluşları tarafından elektronik ortamda onaylanan menşe şahadetnamelerinin de kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
Sevil KARACA
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu