Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Tarife Sınıflandırması (Zeytin hasat makinası) (Genelge 2009/107)

T.C. BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.11.00-010.06.01
Konu : Zeytin hasat makinası

GENELGE (2009/107)

Müsteşarlığımıza intikal eden bilgilerden “yüksek dallara ulaşım amacıyla teleskopik sapları bulunan, tarak çubukları vasıtasıyla dalları çırparak zeytine zarar vermeden dökülmesini sağlayan elektrik motorlu zeytin hasat makinaları” nın sınıflandırılması konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, “Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar ; Çayır ve çim biçme makina ve cihazları; Yumurtaları, meyveleri ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç)” 84.33 tarife pozisyonunda yer almaktadır.
Ayrıca, Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.33 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notlarında; Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesi işleri (biçme, sökme, fidan üzerinden toplama, bir araya getirme, demetleme, harmanlama yani dövme ve tanesini ayırma, vb.) ile çayır, çimen biçme ve balyalama işlerini el aletleri yerine, mekanik performansla yapan makina ve cihazları içine almakta olduğu belirtilmekte, aynı pozisyona ilişkin Dünya Gümrük Örgütü açıklama notlarının 18 inci maddesinde “tree shakers” adı altında hasat amacıyla ağaçları sallayan ve çırpan makinalar örnek olarak verilmektedir.
Bu itibarla, yukarıda bahsi geçen “elektrik motorlu zeytin hasat makinaları”nın 84.33 tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Umman HAMİDOĞULLARI Müsteşar a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM : Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

Başa dön tuşu