GenelgelerGümrük Genelgeleri

Sınırlardan Öncelikli Geçiş (Genelge 2022/11)

Gümrük Genelgeleri için TIKLAYINIZ….

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-52856264-106.03-00075511177

Konu : Sınırlardan Öncelikli Geçiş

GENELGE (2022/..)

Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin “Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması” başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrası; “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.”; ikinci fıkrası ise “Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükümlerini amirdir.

Anılan hükümler çerçevesinde, 17.06.2022 tarihi itibarıyla Aktaş Gümrük Müdürlüğü’nde; izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulaması başlatılacaktır.

Bu kapsamda,

  • Yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda öncelikli geçiş hakkı tanınacaktır.
  • İzinli gönderici kapsamında yapılan taşımalara ait araçlar gümrük personeli tarafından gümrük sahasına öncelikli olarak alınacaktır.

Uygulama Bakanlığımızca takip edilecek olup kullanım yoğunluğuna göre gerek duyulması halinde önceliklendirmenin şekli ve boyutu değiştirilebilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu