Gümrük Genelgeleri

Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 
Sayı :73421605-120.99  02.07.2019 / 45640616
Konu :Sıfır Kaplı Teslim Kayıtları
DAĞITIM YERLERİNE
Transit beyannamesinde bir kap içerisinde birden fazla GTİP’te eşya olduğu durumlarda transit beyannamesinde birden fazla kalemde bu eşyalar beyan edilmekte ancak kalemlerden sadece bir tanesinde kap adedi bir olarak beyan edilmekte diğerlerinde ise sıfır beyan edilmektedir. Bu durumda bu transit beyannamesinden üretilen özet beyanın taşıma senetlerinde, sıfır beyan edilen kalemlerden oluşan taşıma satırında kap adetleri sıfır olmakta ve bu özet beyanların kapatılmasında sorunlar yaşanmaktadır.
Sorunların önlenmesini teminen; transit beyannamesinin kaleminde kap adedi sıfır olarak beyan edilmiş ise o transit beyannamesinden oluşan özet beyanın ilgili taşıma satırının statüsünün sistem tarafından ” Kapatılmış” olarak atanması mezkur özet beyan içeriği kap adetinin tamanının kullanılması halinde ise özet beyanın statüsünün “Kapatılmış”a getirilmesi şeklinde teknik düzenleme yapılarak 22/05/2019 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmıştır.
Diğer taraftan, halihazırda taşıma satırlarında sıfır kap olarak oluşturulması nedeniyle “Onaylanmış” statüde kalan teslim kayıtlarının ilgili gümrük idaresi tarafından, özet beyan kapsamı diğer kapların tamamının kullanılmış olduğunun tespiti halinde “Özet Beyanın Tümü” seçilmiş “Kapatma” türünde bir tutanak düzenlenmesi ile kapatılması teknik olarak mümkündür.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakana. Genel Müdür

Başa dön tuşu