Gümrük GenelgeleriSerbest Bölgeler

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2020/24)

“2020/24 Sayılı Genelge-Teminat” yazıyı görmek için TIKLAYINIZ...

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-010.06.01
Konu : Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat
30.09.2020

GENELGE (2020/24)

İlgi:9/11/2016 tarihli 2016/16 sayılı ve 15/5/2018 tarihli 2018/9 sayılı Genelgeler
Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın Gümrük Yönetmeliğinin 171 inci maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendi kapsamında sözlü beyan ile yapılması mümkündür.
Buna göre;
1- Serbest bölgelerde yerleşik firmaların serbest bölge işlem formunda demirbaş olarak kayıtlı eşyasının tamir ve bakım amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithal edilmek istenilmesi halinde, yükümlüden ayrıca dahilde işleme izni talep edilmez, izne ilişkin tüm işlemler sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilir. Bu kapsamda yapılacak tamir ve bakım işlemine ilişkin izin, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara verilebileceği gibi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca serbest bölgede yerleşik olan firmanın talebi üzerine kendisine de verilebilir. İznin serbest bölgede yerleşik firma tarafından alındığı durumlarda, izne Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemini yapacak firmaya ait bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.
2- Kamu alacağının güvence altına alınmasını teminen dahilde işleme rejimi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin teminat, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca verilebileceği gibi, serbest bölge işleticisi tarafından toplu teminat olarak da verilebilir.
Teminatın ilgili serbest bölge işleticisi tarafından verilecek toplu teminat kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, serbest bölge işleticisinin vereceği teminattan yararlanacak firma/firmalar, işletici tarafından ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne bildirilir. Bu bildiri kapsamı firmalardan, işleticinin vereceği teminat dışında ayrıca bir teminat aranmaz.
3- Tamir ve bakım işlemi yapılan söz konusu eşyanın ülkemizden serbest bölgeye yeniden ihracında yine sözlü beyanda bulunulur.
İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Başa dön tuşu