Haberler

Rusya Federasyonu “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”ne geçiyor

Rusya Federasyonu  2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, RF’nin ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenmek suretiyle ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi’nin kurulmasının planlandığı, bu kapsamda, ilk olarak 12.08.2016 tarihinde kürk manto ürününde pilot uygulamaya geçildiği bilinmektedir.
Ayakkabı ürünlerinde 1.7.2019 tarihinde; hafif sanayi sektöründe yer alan ürün gruplarında ise 1.12.2019 tarihinden itibaren etiketleme uygulamasının zorunlu hale geleceği, yine 8.5.2019 tarihli Hükümet Kararnamesiyle de etiketleme uygulamasının bebek mamaları, bitkisel yağlar, ev kimyasalları, kozmetikler, alkolsüz içecekler, hazır et ve balık ürünleri, bakkaliye ile ev aletlerini de içerecek şekilde genişletileceği hüküm altına alındığı, anılan tüm ürünlerin transit ticareti ve geçici ithalatının kapsam dışında tutulduğu ifade edilmiştir.
Bu kapsamda;

  • Ürünlerin zorunlu etiketleme işleminin eşyanın gümrüklenmesi öncesinde tercihen üretim tesislerinde veya RF’de gümrüklemeden önce depolarda tamamlanması,
  • Etiket/Çip/barkod yerleştirmede sorumluluğun ithalatçıya ait olduğu, dolayısıyla da etiketlerin üreticilere ithalatçılar tarafından ulaştırılması gerektiği,
  • Rusya’da mukim ithalatçılar tarafından etiket bilgilerinin gümrük beyannamesinin 31 no.lu hanesinde beyan edilmesi,
  • Gerekli kontrollerin RFFGS tarafından örnekleme usulüyle gerçekleştirileceği beyan edilmesine rağmen genel kanaatin ürünlerin öncelikle tam fiziki kontrole tabi tutulacağı yönünde olduğu,
  • Piyasa gözetim ve denetiminin de etkin şekilde uygulanacağı, perakendecilerde sistem dışı ürünlerin tespit edilmesi durumunda ürün toplama ve mal bedelinin 2 katına kadar cezai işlem uygulanmasına gidileceği hususunun Rus yetkililerce vurgulanmakta olduğu, buna ilaveten, akıllı cihazlardaki uygulamalar marifetiyle tüketicilere de doğrudan şikayet imkanı sağlandığı,
  • Halihazırda tütün ürünlerine yönelik etiketleme uygulamasında muhtelif paketlerde etiketlemenin gözden kaçması, kürk manto ürünlerinde ise etiketlerin sökülmesi gibi sorunların olduğunun gözlemlendiği,
  • Rus yetkililerce, sektörün uyum süreci, stok durumu ve Rus yetkili kurumlarının sisteme dahil olma süreçlerinde görülen sıkıntılar sebebiyle ürün bazında ilave geçiş sürecinin resmi olarak uygulanabileceği belirtilse de etiketleme uygulamasına son tarih beklenmeden ivedilikle geçilmesinin özellikle sevkiyat bazında yaşanacak sorunların çözümü ve iş sürecine ilişkin elde edilecek tecrübe açısından öncelik arz ettiği, hususlarının değerlendirildiği,

ifade edilmektedir.
Kaynak: Kamu kurumlarında yer alan bilgilerden derlenmiştir.

Başa dön tuşu